Technologické požiadavky jún I 2020

TRBE20200528001 Inovácia technológie pre antiperspirant/deodorant alebo sprej na starostlivosť o telo. Belgiská nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti spotrebného tovaru hľadá riešenia pre antiperspirant/deodorant alebo sprej na starostlivosť o telo, ktoré zlepšujú skúsenosti s výrobkom spotrebiteľa pri súčasnom zvládaní prísnych bezpečnostných a environmentálnych predpisov. Technická spolupráca alebo licenčná dohoda s priemyselnými alebo R&D centrami.

TRES20200605001 Španielsky MSP pre automatizáciu procesov hľadá poskytovateľov zdravotníckych služieb, aby zabezpečili úplnú funkčnosť svojho presného systému biometrickej identifikácie. Španielsky MSP z Baskicka hľadá prostredie na testovanie v teréne, aby posunul svoj systém riadenia vzťahov s pacientmi na ďalšiu úroveň. Táto spoločnosť zameraná na automatizáciu procesov, špecializujúca sana elektronické zariadenia, hľadá nemocnice, strediská starostlivosti o starších ľudí, kliniky alebo poskytovateľ sanitných služieb, aby zabezpečila úplnú funkčnosť svojho presného systému biometrickej identifikácie na základe dohody o výskume alebo spolupráci.

TRNL20200603001 Nadnárodné zdravotnícke zariadenie so sídlom v Holandsku a ďalších európskych krajinách hľadá bezdotykový systém riadenia zásob v nemocnici. Svetový výrobca zdravotníckych pomôcok so sídlom v Holandsku hľadá robustnú technológiu, ktorá by umožňovala diaľkové monitorovanie spotreby zásob zdravotníckych pomôcok v nemocniciach. Z dôvodu citlivej oblasti použitia musí požadované riešenie spĺňať miestne regulačné požiadavky. Spoločnosť hľadá spoluprácu s priemyselnými partnermi a plánuje obchodnú dohodu s technickou pomocou, licenčnú zmluvu alebo dohodu o technickej spolupráci.

TRNL20200609001 Holandská spoločnosť hľadá nástroj (založený na IT) na presné určenie medzery medzi súčasnými a budúcimi požadovanými znalosťami a zručnosťami zamestnancov vo veľkých organizáciach. Holandská tréningová a vzdelávacia spoločnosť hľadá nástroj a technológiu založenú na na IT, ktorá meria súčasné a požadované vedomosti, zručnosti a osobnostné črty a rozdiely v zručnostiach, pričom osobitné budúce okolnosti organizácie, v ktorej títo zamestnanci pracujú. Usiluje sa o spoluprácu s partnermi a predpokladá sa licenčná alebo technologická dohoda. Táto požiadavka sa týka inovačnej výzvy uverejnenej na otvorenej platforme.

TRCN20200605001 Čínska spoločnosť hľadá technológiu diaľkového prívodu vzduchu do klimtizačného systému pre domácnosť z európskeho trhu prostredníctvom obchodnej dohody so spoluprácou v oblasti technickej pomociJe to čínska spoločnosť špecializujúca sa na navrhovanie a výrobu domácich spotrebičov. V súčasnosti sa čínska spoločnosť usiluje o technológiu diaľkového prívodu vzduchu, ktorá sa má aplikovať na klimatizácie z európskeho trhu. Potrebná technológia by mohla účinne zväčšiť pracovný priestor klimatizácie. Čínska spoločnosť uprednostňuje obchodnú dohodu s metódou technickej pomoci.

TRES20200608001 Technológia tepelnej izolácie, redukcie hluku a tlmenia vibrácií je hľadaná pre výfukové kapsuly na báze kovu pre vozidlá. Španielska spoločnosť špecializujúca sa na navrhovanie a výrobu tepelných, termoakustických a elektromagnetických izolácií pre automobilový priemysel hľadá technológie s možnosťou rozprašovania alebo projektovú technológiu na zlepšenie tepelnej izolácie, redukcie hluku a tlmenia vibrácií kovových častí. Okrem toho musí byť roztok rýchlo schnúci a flexibilný po aplikácii. Podnik hľadá spoluprácu vo forme výskumnej spolupráce, technickej spolupráce alebo licenčnej dohody.

TRLT20200610001 Litovský MSP pracujúci v stavebníctve hľadá stroj na miešanie a rozprašovanie polyuretánu. Litovský MSP, ktorý pracuje v stavebníctve, vyvíja technológiu na výrobu stavebnicových blokov budov. Táto technológia kombinuje geopolymer, plast a polyuretán v rovnakom technologickom procese. MSP sa chystajú kúpiť polyuretánový miešací/rozprašovací stroj, ktorý sa použije v 3D tlačiarni na rozprašovanie polyuretánovej vrstvy na vrstvu. Hľadaným partnerom by mal byť výrobca alebo distribútor postrekovacích strojov a očakávaným partnerstvom je dohoda o technickej spolupráci.  

V prípade otázok či záujmu nás kontaktujte na een@rpicpo.sk

 
  15.6.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 168 krát | Zdieľajte na facebooku