Obchodné požiadavky júl I 2020

BRRO20200527002

Rumunský MSP hľadá európskych výrobcov príslušenstva GSM, aby spolupracovali na základe dohody o distribúcii. Spoločnosť z Rumunska, ktorá má 6 rokov skúsenosti na trhu distribúcie GSM príslušenstva hľadá výrobcov telefónnych nabíjačiek, dátových káblov, ochranných obrazoviek, telefónnych púzdier atď., s ktorými by mohli spolupracovať na základe distribučných dohôd. Viac nájdete tu

BRDK20200622001

Dánsky IT distribútor, hľadá výrobcu nabíjačky laptopov v Európskej únii. Dánska spoločnosť, založená 1986, je jedným z najväčších distribútorov IT v Európskej únii a má obchodné zastúpenia v 26 krajinách. Oddelenie súkromnej značky spoločnosti hľadá EÚ spoločnosť, ktorá je ochotná vstúpiť do strategického partnerstva na základe dohody o výrobe. Viac nájdete tu

BRGR20200619001

Popredná grécka farmaceutická spoločnosť hľadá výrobcov generických liekov Leuprorelin a Triptorelin pre distribučnú dohodu na základe licencie. Veľká grécka farmaceutická spoločnosť hľadá výrobcov generických liekov Leuprorelin a Triptorelin. Spoločnosť chce uzavrieť distribučnú zmluvu na základe licencie na lieky, ktoré sú v súlade s normami EÚ. Viac nájdete tu

BRPL20200630001

Poľský MSP vyrába kozmetiku na starostlivosť o pleť, hľadá dodávateľov sprejových uzáverov a uzáverov na pumpičky v krajinách EÚ na základe dohôd o dodávkach.Poľská spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu hand-made, prírodných, vegánskych a organických produktov starostlivosti o pleť, hľadá dodávateľov uzáverov na sprej a pumpičku, aby uzavrela dohody s dodávateľmi. Viac nájdete tu

BRUK20200629003

UK (škótsky) MSP hľadá EVA penu alebo alternatívu vstrekovania alebo výrobcu výliskov. Etablovaný škótsky výrobca pomôcok na plávanie hľadá európskeho výrobcu, ktorý má odborné znalosti alebo skúsenosti so vstrekovaním, konkrétne s EVA penou ale alternatívnymi materiálmi. Spoločnosť má záujem o výrobnú, outsourcingovú alebo dodávateľskú dohodu s partnermi. Viac nájdete tu

BRPL20200615001

Poľská spoločnosť hľadá subdodávateľa špecializovaného na obrábanie hriadeľov, puzdier, výkovkov v Nemecku, Českej republike, na Slovensku a Ukrajine. Poľská spoločnosť ponúka produkty a služby pre energetiku, chémiu, petrochémiu a ďalšie priemyselné odvetvia hľadá partnerov na obrábanie hriadeľov, puzdier a výkovkov v súlade s dokumentáciou spoločnosti na základe subdodávateľskej alebo výrobnej dohody. Hľadáme partnerov v Nemecku, Českej republike, na Slovensku a na Ukrajine. Viac nájdete tu

BRDE20200604001

Nemecký špecialista na riadenie lodeníc hľadá európskych partnerov na inštaláciu a servis svojej logistickej technológie pre inteligentné lodenice na základe subdodávateľských dohôd. Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na automatizované systémy pre riadenie lodeníc hľadá spoľahlivého európskeho partnera v podobných alebo príbuzných oblastiach, ktorí môžu implementovať produkty nemeckej spoločnosti pre klientov v príslušnej krajine. Potenciálni partneri implementujú systém riadenia lodeníc a poskytnú podporné služby na základe subdodávateľských dohôd. Nemecká spoločnosť. Viacjazyčné systémy riadenia lodeníc nemeckej spoločnosti zahŕňajú hardvér (samoobslužná registrácia, truck call, váhy atď.) a softvérové balíky. Viac nájdete tu

BRTR20200612001

Turecká spoločnosť špecializujúca sa na obchodovanie s výrobkami na ochranu proti škodcom v oblasti verejného zdravia (biocídne výrobky) hľadá predajcov/dodávateľov účinných látok (technické materiály). Turecká spoločnosť špecializujúca sa na exportovanie biocídnych produktov (ochrana proti škodcom v oblasti verejného zdravia) hľadá dodávateľov a/alebo partnerov na import technických materiálov, ktoré sa majú používať ako (čisté) účinné látky pre biocídne produkty. Dodávateľská dohoda sa predpokladá vo forme hromadného doručenia požadovaných materiálov. Viac informácií nájdete tu

BRPL20200625001

Poľský producent orechov, zŕn a olejov lisovaný za studena hľadá dodávateľov surovín. Poľský producent orechov, zŕn a olejov lisovaných za studena hľadá dodávateľov surovín na výrobu jeho produktov.

Hľadajú najmä také výrobky, ako sú:

  • Slnečnice,
  • Horčičné semená,
  • Sezam,
  • Ľaničník siaty,
  • Sušený kokos,
  • Tekvicové semená rastúce bez škrupín,
  • Brutnák,
  • Opekané pšeničné klíčky,
  • Marhuľové jadrá,
  • Ostatné suroviny na výrobu vzácnych druhov oleja lisovaného za studena. Viac informácií nájdete tu

BRES20200610001

Španielsky priemyselný inžinier hľadá partnerov, ktorí ponúkajú riešenia energetickej efektívnosti aplikovateľné na rôzne priemyselné sektory na základe dohody o obchodnom zastúpení alebo distribučnej dohody. Španielsky priemyselný inžinier so sídlom v Barcelone hľadá inovatívne riešenia, ktoré ponúkajú merateľnú výhodu, pokiaľ ide o energetickú účinnosť alebo všeobecne s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (SGD). Riešenia sa dajú uplatniť v odvetviach vodného hospodárstva, priemyslu a energetiky. Zaujíma sa o dohodu o obchodnom zastúpení alebo distribučnú dohodu. Viac informácií nájdete tu 

BRRO20191127001

Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu handmade zmrzliny, hľadá dodávateľov surovín a vybavenia, v rámci dodávateľskej partnerskej dohody. Rumunská spoločnosť pôsobí v oblasti výroby handmade zmrzliny má záujem nájsť obchodných partnerov – dodávateľov a výrobcov surovín a vybavenia v zahraničí pre spoluprácu v rámci dodávateľskej a výrobnej dohody. Viac informácií nájdete tu

BRDE20200630001

Mladý nemecký start-up pôsobí v oblasti analýzy a interpretácii genetických údajov hľadá infraštruktúru a rozvoj IT Cloud v rámci outsourcingovej dohody. Mladý start-up z Nemecka a aktívny v oblasti biologických vied, poskytuje pacientom, lekárom a laboratóriám viaceré služby v oblasti analýzy genetických údajov. Spoločnosť hľadá dlhodobé partnerstvo s IT spoločnosťami na vývoj cloud serveru/infraštruktúry na riadenie podnikových procesov. Spoločnosť hľadá partnerov so silným zázemím a skúsenosťami s vývojom IT infraštruktúry na základe dohody o outsourcingu. Viac informácií nájde tu

BRCN20200629001

Čínska investičná spoločnosť pre robotov hľadá európske služby (alebo špeciálne) robotické produkty prostredníctvom dohody o distribučných službách. Jedná sa o čínsku spoločnosť zaoberajúcu sa investíciami do robotov, ktorá sa zaoberá najmä investíciami, fúziami a akvizíciami v robotickom priemysle, výstavbou priemyselných robotických centier a platformou inovačných služieb pre inteligentný výrobný priemysel. V súlade so stratégiou rozširovania podnikania hľadajú služby (alebo špeciálne) robotické výrobky z európskeho trhu. Potenciálna spolupráca by mohla byť prostredníctvom dohody o distribučných službách. Viac informácií nájdete tu

BRBE20200701001

Belgická spoločnosť zaoberajúca sa inováciami a stavebnými procesmi hľadá poskytovateľov (1) vysokovýkonných elektrických odporov a (2) vysokovýkonných elektrických procesných ohrievačov na základe dohody s dodávateľom alebo výrobou. Belgická spoločnosť zefektívňuje výrobné procesy v energeticky náročných odvetviach. S cieľom obnoviť výrobné procesy svojich klientov spoločnosť hľadá poskytovateľov vysokovýkonných (> 100 kW) elektrických odporov, ktoré sa majú používať na konverziu plynových rozvodných sietí. Hľadá tiež elektrické ohrievače vzduchu pre procesný vzduch na energeticky efektívne elektrické praženie kávových zŕn na základe dohody dodávateľa alebo výroby. Viac informácií nájdete tu

BRRU20200713001

Ruská spoločnosť hľadá technológiu likvidácie ropných kalov. Ruská spoločnosť z Moskvy hľadá nové technologické riešenia na zneškodňovanie rôznych druhov ropných kalov. Požadovaná technológie musí súčasne účinne likvidovať pevný a tekutý kal. Spoločnosť hľadá partnerov v rámci dohody o spoločnom podniku. Viac informácií nájdete tu

BRNL20200625001

Holandská spoločnosť, ktorá vyvinula (XL) vodotesné cyklistické vozíky, hľadá európskeho výrobcu. Holandská medzinárodná pracovná spoločnosť vyvinula XL vodotesné cyklistické vozíky a ďalšie veľké tašky. Cyklistické vozíky sa predávajú po celom svete. Spoločnosť plánuje presunúť výrobu späť do Európy, a preto hľadá európskeho výrobného partnera. Výrobný partner má skúsenosti s výrobou nepremokavých vriec/tašiek a tesnením textílii.  Predpokladá sa spolupráca v rámci dlhodobej výrobnej dohody. Viac informácií nájdete tu

BRUK20200617001

Britská spoločnosť požaduje výrobu luxusných kovových šachových súprav s použitím procesu presného liatia (investment casting) podľa výrobnej dohody Britská spoločnosť hľadá výrobného partnera na výrobu existujúceho sortimentu luxusných šachových súprav s tematikou mesta. Partner by mal byť schopný stredného až veľkého objemu výrobnej kapacity, musí mať zabezpečený systém kvality a musí vyrábať kusy s výškou od 115 mm a do 230 mm. Vyžaduje sa dohoda o výrobe so špecialistom na presné liatie (investment casting). Viac informácií nájdete tu

V prípade otázok čo záujmu nás kontaktujte na een@rpicpo.sk

 
  16.7.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 109 krát | Zdieľajte na facebooku