Technologické požiadavky júl I 2020

TRIT20200624001

Zásobníky na vodu a/alebo vzduchový filter, ktoré sa majú použiť na odstraňovanie znečisťujúcich látok v životnom prostredí. Talianský inovatívny startup patentoval niektoré hybridné materiály na absorpciu znečisťujúcich látok životného prostredia a tiež na indukciu biodegradácie uhľovodíkových znečisťujúcich látok unikajúcich do mora. Spoločnosť hľadá dodávateľov vzduchových a/alebo čerstvých/slaných vodných filtrov, ktoré majú byť naplnené týmito inovatívnymi absorpčnými materiálmi, a preto sú potrebné iba prázdne filtračné vložky. Dodávateľom vzduchových a/alebo vodných filtrov bude navrhnutá obchodná dohoda s technickou pomocou. Viac informácií nájdete tu

TRES20200625001

Španielské technologické centrum hľadá dodávateľov  biologicky odbúrateľných expandovateľných guličiek pre biologicky odbúrateľné expandované peny, ktoré sa majú použiť v obalovom priemysle. Španielské technologické výskumný centrum špecializujúce sa na plasty, kompozity, polymérne zmesi a polymérne materiály na balenie hľadá nové komerčne dostupné a biologicky rozložiteľné polyméry. Technologické centrum hľadá alternatívy založené na biopalivách, ktoré by sa mohli prispôsobiť súčasným rozšíreným polystyrénovým obalom na základe obchodnej dohody technickou pomocou. Ak nenájdu komerčné riešenie , zvážia budúci vývoj na základe dohody o výskume alebo technickej spolupráci. Viac informácií nájdete tu

TRNL20200707001

Holandská spoločnosť zaoberajúca sa biotechnológiou hľadá technológie a odborné znalosti pre vývoj a implementáciu platformy bioinformatík pre analýzu postupnosti nasledujúcej generácie v online prostredí. Holandská biotechnologická spoločnosť hľadá technológiu a odborné znalosti založené na informačných technológiách na výrobu svojich potrubí na analýzu a interpretáciu vírusových sekvenčných údajov novej generácie. Výsledok by sa mal implementovať s najvyššou bezpečnosťou na širšom trhu. Spoločnosť hľadá spoluprácu so spoločnosťami a akademickou obcou a plánuje obchodnú dohodu s technickou pomocou, licenčnú zmluvu alebo dohodu o technickej spolupráci. Táto požiadavka je súčasťou otvorenej inovačnej výzvy. Viac informácií nájdete tu

TRDE20200703001

Nemecká spoločnosť poskytujúca služby hľadá spoločnosť alebo start-up v oblasti IT alebo IKT pre zber a prenos údajov o zákazníkoch. Nemecká verejnoprospešná spoločnosť zo Severného Porýnia-Vestfalska hľadá spoločnosť alebo start-up pre poskytovanie služieb a na realizáciu projektu na zber údajov o zákazníkoch a návštevníkoch v obchodnom v obchodoch a na prenos údajov prostredníctvom siete LoRaWAN (sieť s veľkým dosahom). Okrem zberu údajov o zákazníkoch na účely korony je možné urobiť aj závery týkajúce sa marketing a nasadenia personálu. Viac informácií nájdete tu 

TRNL20200709001

Holandský výrobca presných dielov pre polovodičový priemysel hľadá partnerov v oblasti plastických hmôt, chemické mechanického leštenia alebo lapovania. Holandský MSP vyvíja, vyrába a dodáva mikro presné súčiastky, ktoré vyhovujú odvetviu polovodičov. Holandský MSP hľadá partnera, ktorý ponúka technológiu planarizáciu, chemického mechanického leštenia, rezania alebo lapovania. Najdôležitejšou požiadavkou je zmenšovanie nerovnosti alebo variácie hrúbky na približne 1 mikrón. Holandský MSP hľadá dohodu o technickej spolupráci s partnerom, ktorý ponúka vybavenie a odborné znalosti na zníženie nerovinnosti. Viac informácií nájdete tu

TRKR20200628001

Renomovaný kórejský výrobca parného metánového reforméra pre systém tankovania vodíka hľadá technológiu redukcie oxidu uhličitého na základe licenčnej dohody, dohody o spoločnom podniku a dohody o spolupráci v oblasti výskumu. Renomovaný kórejský výrobca parného metanového reforméra pre systém tankovania vodíka hľadá technológiu na redukciu oxidu uhličitého na zlepšenie energetickej účinnosti a zníženie emisií skleníkových plynov. Technológia zachytávania/ukladania CO2 (CCS), technológia využívania uhlíka (CCU) a technológia parnej plazmy by mohli byť spôsobmi, ako znížiť emisie uhlíka, a akýkoľvek Potenciálny partner, ktorý má takúto technológiu, je vítaný na ďalšiu diskusiu v rámci licencií, spoločného podniku alebo dohôd o spolupráci v oblasti výskumu. Viac informácií nájdete tu

TRUK20200710001

Hľadá sa technická spolupráca pre využitie nového senzora krvného propofolu v reálnom čase na integráciu do rôznych aplikácií. Britská spoločnosť vyvinula nový biosenzor na meranie koncentrácie propofolu v krvi v reálnom čase začlenený do platformy na získanie analýz, ktorá nevyžaduje odoberanie krvi. Na základe dohôd o technickej spolupráci budú partnerské organizácie prispievať k ďalšiemu rozvoji technológie a ovplyvňovať ho, aby uľahčili úspešnú integráciu do zavedených alebo novo vyvinutých zariadení. Viac informácií nájdete tu 

V prípade záujmu či otázok nás kontaktujte na een@rpicpo.sk

 
  16.7.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 351 krát | Zdieľajte na facebooku