Objavte najnovší vstup do siete Enterprise Europe Network: Uruguaj

Enterprise Europe Network Uruguay je nové Centrum pre obchodnú spoluprácu so sídlom v Uruguaji. 
Zahŕňa:
Národnú rozvojovú agentúru (ANDE), ktorá podporuje rozvoj krajiny prostredníctvom programov zameraných na zlepšenie podnikateľskej a územnej konkurencieschopnosti s dôrazom na mikropodniky, malé a stredné podniky. Integruje národný systém produktívnej transformácie a konkurencieschopnosti. Účelom je prispievať k produktívnemu hospodárskemu rozvoju udržateľným spôsobom so sociálnou spravodlivosťou, environmentálnou a územnou rovnováhou.
 
Národnú komoru obchodu a služieb Uruguaja (CNCS), ktorá zastupuje uruguajské spoločnosti a inštitúcie súkromného sektora v celej krajine, spolu s regionálnymi a sektorovými spoločnosťami. Podporuje rozvoj Uruguaja vo všetkých hospodárskych rozmeroch - sociálnych a územných - prostredníctvom vytvárania návrhov, ktoré sústavne zlepšujú konkurencieschopnosť tohto odvetvia a technologický rozvoj. Podporuje tiež konkrétne projekty zamerané na posilnenie domácich a medzinárodných trhov. 
Komora pri plnení tejto misie stavia na svojich skúsenostiach a schopnosti pracovať s malými a strednými podnikmi v Latinskej Amerike a európskych regiónoch. Ponúka súbor nástrojov a programov určených na podporu spoločností, ktoré chcú začať proces exportu alebo sa snažia zvýšiť svoj predaj na nových trhoch. Medzi jej služby patria informačné, školiace, poradenské, koučingové a podporné služby. 

Priemyselnú komoru v Uruguaji (CIU), ktorá je národné priemyselné obchodné združenie. Zastupuje záujmy národného priemyslu od roku 1898 pred verejnými a súkromnými organizáciami na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Vedie a uľahčuje začlenenie svojich členov na medzinárodné trhy tým, že im poskytuje služby na mieru. 

Strategická výhoda v Latinskej Amerike
Sieť Enterprise Europe Network Uruguaj ponúka prístup k trhovým spravodajským informáciám, partnerským príležitostiam a podpore inovácií pre európske MSP, ktoré hľadajú obchodné príležitosti v Uruguaji, a naopak pre uruguajské MSP. 
Významný rast krajiny v poslednom desaťročí súvisí so silným nárastom investícii. V Uruguaji dosiahli priame zahraničné investície rekordnú úroveň. To krajine umožnilo zajať pozíciu medzi hlavnými príjemcami FDI (priame zahraničné investície), pokiaľ ide o HDP v Južnej Amerike. 
Uruguaj je krajina s históriou politickej, demokratickej a sociálnej stability a makroekonomickej sily, ktorá vytvára správne prostredie na rozvoj úspešných investícií. 
Strategická poloha ako vstupná brána do regiónu ponúka perfektný odrazový mostík do Latinskej Ameriky. Uruguaj ponúka prvotriednu logistickú infraštruktúru, najmodernejšiu telekomunikačnú technológiu a najlepšiu ponuku energie v Latinskej Amerike založenú na obnoviteľných zdrojoch. 

Objavte nové príležitosti, ktoré ponúka sieť Enterprise Europe Network Uruguay!
 
  20.7.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | O Enterprise Euro... | zobrazené: 424 krát | Zdieľajte na facebooku