Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii COVID 19.

OPII-VA/DP/2020/9.4-01 : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie je vyhlásená od 5.8.2020.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 60 000 000 EUR. 

Dátum uzavretia: do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve.

zdroj: minedu.sk

Výzva OPII-VA/DP/2020/9.4-01  

Prílohy k výzve

 

 
  13.8.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 198 krát | Zdieľajte na facebooku