Výzvy na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb

Dátum vyhlásenie: 5.8.2020
Dátum uzavretia 1.kola hodnotenia: 5.11.2020 (každé tri mesiace od vyhlásenia výzvy)
Výška vyčlenených finančných prostriedkov pre Prešovský kraj: 1 367 088 Eur
Výška vyčlenených finančných prostriedkov pre Košický kraj: 538 394 Eur

Oprávnení žiadatelia:
- obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí, samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja), 
- subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (štátu - SR, mesta/ samosprávneho kraja) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu, 
- fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) - poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu, 
- mimovládne organizácie. 

Podmienky oprávnenosti aktivít projektu:
A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, 
B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti.

Podrobnejšie informácie nájdete vo výzve (viď príloha) alebo na stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR
 

Prílohy

Výzva [  PDF - 599.3 kB]
  17.8.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | AKTUÁLNE VÝZVY | zobrazené: 195 krát | Zdieľajte na facebooku