Technologické požiadavky august 2020 II

TRNL20200812001

Holandská spoločnosť hľadá inovatívne technológie a aplikácie, ktoré umožnia aktualizáciu vedľajších produktov v ich súčasnom procese recyklácie plastov. Holandská spoločnosť je spoločnosť zaoberajúca sa recykláciou plastov, ktoré recykluje plasty z plastov určených pre spotrebiteľov na granulát, najmä polyetylén a polypropylén. Spoločnosť je teraz schopná opätovne využiť asi 60% toku odpadu. Pokiaľ ide o zvyšné vedľajšie produkty, spoločnosť hľadá spoluprácu na zlepšenie spracovania vedľajších produktov na novú udržateľnú surovinu. Spolupráca bude založená na na dohode o výskume alebo technologickej spolupráci. Táto požiadavka je súčasťou otvorenej inovačnej výzvy.

TRNL20200806001

Hľadajú sa nové technologické riešenia pre horné tesnenie iba APET (amorfný polyetyléntereftalát), ktorý dobre priľne a pri úniku bielkovín nepreteká. Holandská spoločnosť špecializujúca sa na navrhovanie a výrobu plastových obalov pre potravinárske výrobky, hľadá nové technologické riešenia pre horné tesnenie iba amorfného polyetyléntereftalátu (APET), ktoré dobre priľne a pri úniku proteínov neprenikne. Hľadajú partnerov na spoluprácu v rámci dohody o spolupráci v oblasti výskumu alebo dohody o technickej spolupráci. Táto požiadavka sa týka inovačnej výzvy uverejnenej na otvorenej internetovej platforme.

TRNL20200813001

Nadnárodná spoločnosť hľadá technológiu monitorovania vzduchového filtra pre nákladné vozidlá na manipuláciu s kontajnermi poháňané palivovými článkami. Nadnárodná spoločnosť začala používať palivové články vo svojich elektrifikovaných manipulátoroch s kontajnermi. Kvalita vzduchu je kľúčovým faktorom pre výkon a životnosť palivových článkov. Preto spoločnosť hľadá partnerov na vývoj nízko nákladovej technológie monitorovania vzduchového filtra, ktorá umožní prediktívnu údržbu filtra. Jeho cieľom je vytvoriť pilotný projekt spolupráce zameraný na realizáciu prototype v rámci dohody o technickej spolupráci. Táto požiadavka je súčasťou otvorenej inovačnej výzvy.

 TRNL20200803001

Holandská medzinárodne pôsobiaca logistická spoločnosť hľadá riešenie, ktoré poskytne informácie a možnosti kompenzácie emisií oxidu uhličitého (CO2) spôsobených počas prepravy organizovanej logistickou kontrolnou vežou spoločností. Holandský medzinárodne pôsobiaci poskytovateľ logistických služieb, ktorý je známy svojimi inovatívnymi riešeniami a spoluprácou s partnermi s dodávateľskom reťazci, hľadá softvérové riešenie na výpočet množstva emitovaného oxidu uhličitého (CO2) na jednu prepravovanú objednávku a následne ponúka možnosti kompenzácie za tieto emisie. Mohla by sa poskytnúť obchodná dohoda s technickou pomocou, licencia alebo dohoda o službách. Táto žiadosť sa týka výzvy uverejnenej na internetovej platforme.

TRNL20200825001

Holandský poskytovateľ telekomunikácií hľadá partnerov, ktorí chcú mať vplyv tým, že ponúknu novú hodnotu prostredníctvom telekomunikačných riešení a ponúk, aby spoločne priniesli svoje výrobky a služby na holandský trh. Inovačný poskytovateľ telekomunikačných služieb v Holandsku hľadá začínajúce podniky, veľké podniky a MSP, ktoré už začali s vlastným produktom alebo službami a chcú experimentovať s inovatívnymi telekomunikačnými riešeniami. Hľadajú sa partneri pre spoločný rozvoj v rámci dohody o výskume alebo technickej spolupráci. Táto technologická požiadavka sa týka inovačnej výzvy uverejnenej na otvorenej platforme.

TRSG20200814001

Hľadám technológiu a odborníkov v oblasti vývoja epoxidovej spájkovacej pasty. Singapurský MSP hľadá technologických partnerov s príslušnou technológiou a odbornými znalosťami na spoločnom vývoji epoxidových spájkovacích plastových formulácií ako alternatívneho spojovacieho materiálu. Nový spojovací materiál môže byť aplikovaný na spájkovacie komponenty, ako sú flexibilné obvody, zobrazovacie panely a pri výrobe iných elektronických súčiastok.  Malé a stredné podniky sa usilujú hľadať partnerstvá v oblasti licencií, výskumu alebo obchodných dohôd s technickou pomocou so startupmi a malými a strednými podnikmi všetkých veľkostí.

 
  2.9.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 93 krát | Zdieľajte na facebooku