2.- 3.12.2020: Global Nuclear Physics Innovation - ONLINE kooperačne podujatie

Sprostredkovateľská akcia na konferencii Global Nuclear Physics Innovation (Digital Edition) spája vedcov a spoločnosti (kupujúcich aj dodávateľov). 

Je to jedinečná príležitosť na získanie nových kontaktov a zmlúv o spolupráci. Stretnutia sa uskutočnia vo vyhradenej oblasti a budú vopred dohodnuté prostredníctvom tejto webovej stránky.

Zariadenia laboratórií jadrovej fyziky majú šancu nadviazať kontakty s medzinárodným priemyslom a malými a strednými podnikmi. Cieľom sprostredkovateľskej akcie je vytvoriť silnú sieť laboratórií a priemyselných partnerov v úzkom vzťahu so všetkými jadrovými zariadeniami a partnermi (lepšia znalosť existujúcich zariadení pre priemyselných používateľov lúčov, širší trh pre možnosti prenosu technológií).

Fórum bude skúmať nedávne úspechy a výzvy v nasledujúcich oblastiach:     

• COVID-19: analýza štruktúry vírusových proteínov (synchrotrón)
• Vývoj metód analýzy iónového lúča (IBA)
• Vývoj ožarovacích pokusov technologických komponentov a biologických vzoriek
• Vývoj detektorov žiarenia a nukleárnych prístrojov
• Výroba rádiofarmaka a molekulárne zobrazovanie
• PET diagnóza
• Rádiobiológia
• Ionizujúce žiarenie
• Vedecká prístrojová technika a lekárska fyzika
• Lekárske zobrazovanie
• Výpočetné a informačné technológie
• Získavanie údajov a analýza vývoja softvéru
a ďalšie.

Inovatívne riešenia pri využívaní aplikácií jadrovej fyziky vyzvú mysle akademickej a priemyselnej sféry počas špecializovaného podujatia 2. a 3. decembra 2020 vo poľskej Varšave (online stretnutia).

Registrácia je otvorená do 26.11.2020 tu 

Oficiálna stránka podujatia: https://nupinno-2020.b2match.io/

V prípade otázok či záujmu nás kontaktujte na een@rpicpo.sk

 
  5.10.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 150 krát | Zdieľajte na facebooku