Technologické požiadavky október 2020

TRES20200921001

Akreditované laboratórium alebo zmluvná výskumná organizácia (CRO) požadujú certifikáciu virucidnej kapacity 3D tlačového vlákna a tlačených predmetov proti koronavírus SARS-CoV-2 podľa štandardov ISO 21702. Španielska spoločnosť špecializujúca sa na vývoj a výrobu vlákien pre 3D tlač vytvorila vlákno na báze PTU (termoplastický polyuretán) s antivírusovými vlastnosťami. Požadujú akreditované laboratórium na certifikáciu virucidnej kapacity vlákna a tlačených predmetov proti SARS-CoV-2. Laboratórium vydá úradný certifikát na posudzovanie zhody noriem ISO 21702 na základe dohody o technických službách.

Viac →https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cd0567a1-f712-49aa-90f9-e577f2257405

TRUK20201002001

Konzervovanie mäsa bez dusičnanov alebo dusitanov. Britský výrobca potravín hľadá vyspelé aj počiatočné technológie, vybavenie a prísady, ktoré by nahradili používanie dusičnanov/dusitanov pri konzerovaní šunky. Akademická obec a priemyselsa snažia ponúknuť riešenie alebo ho ďalej rozvíjať na základe licenčnej, výrobnej, výskumnej alebo technickej dohody o spolupráci.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e6b257fa-22b8-45b7-a24e-546b19c56e1b

TRNL20200924001

Inovatívne riešenia na zlepšenie dohľadu nad audiovizuálnym mediálnym obsahom. Počet poskytovateľov audiovizuálnych médií spadajúcich pod jurisdikciu Holandského úradu pre média rýchlo rastie. Regulačný organ hľadá malé a stredné podniky a začínajúce podniky na celom svete, aby dodávali inteligentné nástroje na účinnejší dohľad nad ich mediálnym obsahom. Spolupráca by prebiehala v rámci dohody o výskume alebo technickej spolupráci. Táto žiadosť sa týka inovačnej výzvy zverejnena otvorenej platforme.

Viac https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/33f12d9b-27eb-4099-8cfa-3eb57af4dd96

TRPT20201001001

Portugalská spoločnosť zameraná na snímanie podvodných snímok sa snaží rozvinúť svoju technológiu. Hľadá sa dohoda o technickej spolupráci. Portugalská spoločnosť špecializujúca sa na podvodné zobrazovanie, ktorá využíva najpokročilejšiu podvodnú vizualizačnú technológie, hľadá partnerov na spoločný vývoj aplikácii, ktoré poskytnúť zrozumiteľnejšie údaje bežným používateľom, a s technológiou v aplikačnej oblasti na testovanie v skutočných prevádzkových podmienkach. Spoločnosť má záujem uzavrieť dohodu o technickej spolupráci.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e4e1f4d-7bf9-4d48-9a16-023e0afa21db

TRNL20200928001

Holandská ovocná spoločnosť hľadá technológie na vývoj nového typu mini etikiet. Holandská spoločnosť je veľká obchodná spoločnosť zameraná na ovocie, ktorá predovšetkým predáva (ne) balené jablká a hrušky veľkým reťazcom supermarketov v Holandsku a v zahraničí. Súčasná plastová etiketa na ovocie je škodlivá pre životné prostredie a zákazníci ho už neakceptujú. MSP hľadá alternatívy. Spoločnosť je ochotná ponúknuť dohodu o technickej korporácii alebo obchodnú dohodu s technickou asistenciou. Tento profil odkazuje na výzvu otvorenej inovačnej platformy.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b3f2ab53-572c-4ee6-85b6-0554422b6e22

TRMK20201002001

Hľadajú sa partneri pre vývoj 3D počítačovej logickej hry. Macedónska spoločnosť na vývoj hier vyvinula Escape Room (3D puzzle/záhadná/dobrodružná hra). Spoločnosť už zverejnila prvú kapitolu počítačovej hry a na základe dohody o technickej spolupráci hľadá technologických partnerov pre ďalší vývoj hry.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/344c4f77-c048-4891-9946-6c125266c591

TRNL20200929001

Holandská strojárska a výrobná spoločnosť hľadá partnerov pre pemenu čistej vody a energie alebo uskladnenie inovácií pomocou termických princípov. Holandská nadnárodná spoločnosť hľadá začínajúce podniky, malé a stredné podniky so zavádzaním inovácií overeným záklazníkom na základe tepelných princípov v oblasti čistej vody alebo premeny alebo skladovania energie. Partner by mal potrebovať silného medzinárodného partnera so silou rozvíjať svoje inovácie v rozsahu globálneho riešenia. Spoločnosť ponúka spoločný vývoj v rámci dohody o výskume alebo technickej spolupráci. Táto žiadosť sa týka výzvy na platforme.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/12ba27c4-3ac4-46f1-96d2-331d19266248

TRTR20200923001

Turecká spoločnosť hľadá pre svoj patentovaný produkty partnerov v oblasti obnoviteľnej energie na základe výskumu, technickej spolupráce alebo finančnej dohody. Turecká spoločnosť, ktorá sa špecializuje na návrh integrovaných fasád HVAC, má patentovaný produkt s názvom “Smart Facade”. Smart Facade je inovatívna obvodová stena intergrovaná s ústredním kúrením, chladením a vetraním.

Spoločnosť hľadá partnerov na základe dohody o výskume alebo technickej spolupráci s cieľom zabezpečiť technologickú integráciu inteligentnej fasády v oblasti solárnej energie, skladovania energie, TEC (termoelektrického), tepelného potrubia atď. a ich komercializáciu. Spoločnosť hľadá investorov.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/612df65e-134a-470d-9288-4eeb7117228e

TRAT20201005001

Rakúsky výrobca zdravotníckych pomôcok hľadá kompletného dodávateľa pre automatizáciu výrobu nových diagnostických prístrojov. Rakúska spoločnosť v odbore diagnostickej zdravotnej starostlivosti chce znížiť celkové náklady na výrobok a zlepšiť kvalitu zvýšením automatizácie výrobného procesu. Hľadajú závodného dizajnéra a integrátora kompletných služieb z Európy so skúsenosťami s elektromechanickými mikro montážami v prostredí s nízkym objemom a vysokým mixom. Skúsenosti s prácou v regulovanom prostredí by boli výhodné. Otvorené obchodné dohody s technickou pomocou alebo technickou spoluprácou.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/39a5766b-8111-4d06-aec1-8afdf82b9802

TRPL20200930001

Poľská spoločnosť hľadá technológiu na recykláciu odpadu z fotovoltaických modulov. Poľská spoločnosť z recyklačného sektoru hľadá technológiu na recykláciu odpadu z fotovoltaickych modulov. Spoločnosť má záujem o spoluprácu prostredníctvom obchodnej dohody s technickou pomocou.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba891fe4-b023-447d-9828-214c6504ebf7

TRES20200613001

Španielska biotechnologická spoločnosť sa snaží získať odrody a rozšíriť získavanie kozmetických prísad pomocou fermentáciou. Španielska biotechnologická spoločnosť špecializujúca sa na priemyselné kvasenie požaduje kmene a rozšírenie technológie fermentácie na získanie kozmetických prísad. Hľadanými partnermi sú spoločnosti, univerzity, výskumné a vývojové inštitúcie z oblasti poľnohospodárstva, farmácie, zdravotníctva, potravinárstva a kozmetiky, ktoré majú o výrobu a obchodné dohody s technickou pomocou.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c6b2c514-7b08-499a-9cc5-9d0811d92f69


V prípade otázok či záujmu nás kontaktujte na een@rpicpo.sk

 
  16.10.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 65 krát | Zdieľajte na facebooku