Technologické požiadavky október 2020

TRPL20201007001

Energia z odpadu. Poľský MSP hľadá technológiu splyňovania a spaľovania separovaného odpadu s cieľom výroby elektrickej a tepelnej energie. Spoločnosť je otvorená pre akýkoľvek druh spolupráce s osobitným dôrazom na obchodnú dohodu s technickou pomocou.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d0b43ec0-459e-4335-a769-b9279b51b9e3

TRES20201001001

Hľadá sa partner na validáciu senzora zameraného na detekciu kovov vo vode. Španielsky (baskcký) MSP sa špecializuje na fotonické riešenia pre priemysel vyvinul rýchly optický senzor na detekciu kovových iónov vo vode. Spoločnosť hľadá partnera ochotného testovať technológiu na mieste a implementovať prototype do svojich priemyselných závodov na základe dohody o technickej spolupráci.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b7d6e2d-8480-47c4-8c7e-b2de56b54046

TRNL20201013001

Nadnárodné zdravotnícke zariadenie so sídlom v Holandsku a rôznymi pobočkami v ďalších európskych krajinách hľadá partnerov, ktorí majú inovatívne riešenia pe diagnostiku a liečbu zápalových črevných chorôb. Globálny výrobca operačných zdravotníckych pomôcok pôsobiaci v Holandsku hľadá inovatívne riešenia prostredníctvom endoskopických alebo externých platforiem na diagnostiku alebo liečbu zápalových črevných ochorení. Spoločnosť hľadá spoluprácu s priemyselnými partnermi a predpokladá obchodnú dohodu s technickou pomocou, licenčnú zmluvu alebo dohodu o technickej spolupráci. Táto žiadosť sa týka inovačnej výzvy zverejnenej na otvorenej platforme.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eb1ed5ef-df2f-4f02-b606-0de3519001c4

TRUK20201019001

Covid-19: Popredný britský distribútor sáun hľadá partnera pre výskum a vývoj s technickými znalosťami na výskum zdravotných výhod infračervenej sauny. Britská spoločnosť so sídlom na severe Anglicka je popredným dodávateľom a distribútorom infračervených sáun pre domáce a komerčné použitie. Usiluje sa o uskutočnenie výskumu a vývoja prostredníctvom dohody o spolupráci v oblasti výskumu alebo dohody o technickej spolupráci zameranej na schopnosť sauny posilniť imunitný systém, dúfajme že zníži mieru infekcie a pomôže bojovať s COVID-19 a inými podobnými infekciami dýchacích ciest, ako aj s rakovinou a artritídou.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11702907-d18e-46fd-9a3b-dff04cbcb225

TRES20200709001

 COVID-19: Hľadajú sa validátori softvérovej aplikácie pre zdravotníctvo na ukladanie výsledkov testov COVID-19 do mobilného telefónu. Španielsky (baskický) MSP so skúsenosťami v oblasti IKT pre lekársky sektor vyvinul softvérovú aplikáciu, ktorá umožňuje ukladať výsledky testov COVID-19 do mobilného telefónu a slúžiť ako oficiálny dokument pre pacientov. Spoločnosť hľadá nemocnice a zdravotnícke zariadenia na overenie aplikácie na základe technickej spolupráce alebo licenčnej zmluvy.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/766702a3-8439-4833-bd89-3e47fe86467d

TRIT20201021001

Žiadosť o vývoj nových aplikácií na uvoľňovanie biologických látok a živín pre udržateľné poľnohospodárstvo. Talianska agrotech spoločnosť, ktorá vznikla s cieľom uspokojenia udržateľného poľnohospodárstva a vývoja nízkonákladových uvoľňovačov vody a živín, hľadá partnerov, ktorým zverí výskum a vývoj alebo fyzikálno-chemické vylepšenia svojich aplikácií s cieľom vyvíjať nové receptúry a komerčné výrobky. Hľadajú sa výskumní pracovníci, malé a stredné podniky v oblasti špičkových technológií a zelenej techniky na základe technologickej a obchodnej dohody s technickou asistenciou.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/17683af0-2909-46c0-b504-20c16e6ee469

TRNL20201015001

Hľadá sa partner s prístupom k vzorkám krvi od pacientov so zhoršenou pamäťou na vyhodnotenie biomarkerov pre neinvazívnu diagnostiku  Alzheimerovej choroby u väčších populácií. Holandská spoločnosť vyvinula nový spôsob pohľadu na vývoj Alzheimerovej choroby uplatnením (epi-) poznatkov založených na genetike. Spoločnosti hľadá partnera zapojeného do klinických štúdií s prístupom k vzorkám krvi od pacientov s poruchou pamäti a kontrolných osôb, ktorý má skúsenosti s technológiou mikroribonukleových kyselín (microRNA) a kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie (q-PCR). Spolupráca sa predpokladá v rámci dohody o spolupráci v oblasti výskumu.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0392a541-517a-4339-b361-bd64a9918b85

TRSG20201013001

Popredné spoločnosti hľadajú poskytovateľov inovácií v oblasti IKT/materiálov na riešenie výziev dodávateľského reťazca v oblasti elektronického obchodu. Kľúčoví hráči v dodávateľskom reťazci elektronického obchodu so sídlom v Singapure, ktorí hľadajú partnerstvá v oblasti inovácií, žiadajú návrhy od poskytovateľov príslušných technológií na optimalizáciu produktivity a udržateľného zlepšenia celkových nákladov na dodávateľský reťazec elektronického obchodu. Singapurské spoločnosti majú záujem o licencie, výskumnú spoluprácu alebo obchodné dohody s technickou pomocou so startupmi a malými a strednými podnikmi všetkých veľkostí.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d6184d07-9d2e-43ff-8749-d2cc288a96d2

TRNL20201027001

Hľadajú sa nové wellness produkty a služby pre opatrovateľské domy. Inovatívna skupina starostlivosti o 3500 starších obyvateľov, ktorí sa nachádzajú v 12 opatrovateľských domoch na juhu Holandska, hľadajú partnerov na spoluvytváranie a vývoj nových wellness produktov a služieb v rámci dohody o technickej spolupráci alebo dohody o poskytovaní služieb. Táto žiadosť sa týka inovačnej výzvy zverejnenej na otvorenej inovačnej platforme.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/632b4c93-d985-4281-880e-163402071545


 V prípade záujmu či otázok nás kontaktujte na een@rpicpo.sk

 
  30.10.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | Vyhľadávanie obch... | zobrazené: 152 krát | Zdieľajte na facebooku