Technologické požiadavky november 2020

TRES20201027001

Valorizácia splaškových kalov ako hnojív v rámci obehového hospodárstva. Španielska spoločnosť zaoberajúca sa úpravou vody, chce využiť kaly vznikajúce v čističkách odpadových vôd v hnojivách pre poľnohospodárstvo a dať im nové využitie. Je potrebné, aby špecialisti rozpoznali rôzne druhy odpadu, ktoré sú predmetom štúdia, počiatočnú situáciu a problémy spojené s ich vznikom, aby identifikovali a vyvinuli najlepšie dostupné techniky riadenia a spracovania pre dohody o výskume a technickej spolupráci.

Viac: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a028afb-b647-4ec2-a37c-0371ae577ef4

TRUK20201103001

Trvalo udržateľné alebo bezrozpúšťadlové spracovanie rastlinných surovín na zložky potravín. Britská spoločnosť hľadá “ekologickejšie” metódy spracovania rastlinných látok. Je pravdepodobné, že budú pochádzať z oblastí zdravotníctva alebo osobnej starostlivosti, ale budú sa používať na výrobu potravinových prísad. Uprednostňujú sa riešenia blízke trhu, ale budú sa brať do úvahy technológie v rannom štádiu, vrámci financovania, licencií, technickej spolupráce alebo obchodných dohôd s technickou pomocou.

Viachttps://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/158629c4-cfe9-4126-a7c0-3a17da237938

TRNL20201029001

Hľadajú sa odborné znalosti v oblasti konverzačných tehnológií, umelej inteligencie a strojového učenia s cieľom vyvinúť Social Digital Assistant. Holandský MSP má vedúcu úlohu pri vývoji Social Digital Assistant (SDA) ako efektívneho a účinného prístupu k prevencii osamelosti. Hľadajú partnerov s odbornými znalosťami v oblasti konverzačných technológií, umelej inteligencie a strojového učenia pre ďalší rozvoj SDA v rámci dohody o spolupráci v oblasti výskumu alebo dohody o technickej spolupráci. Táto žiadosť sa týka inovačnej výzvy zverejnenej na otvorenej inovačnej platforme.

Viac: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d0f509f-935b-4979-bcea-52313ee62f41

TRES20201029001

Meranie prietokov vody v napájacích systémoch. Spoločnosť poskytujúca vodohospodárske služby v Bilbau (Baskicko, severne od Španielska) spustila výzvu prostredníctvom otvorenej inovačnej platformy. Zaoberá sa určovaním rozsahu neregistrovanej vody, ktorá sa stratí v napájacích systémoch schválených na spotrebu pre lepšie finančné a enviromentálne riadenie. Potenciálne riešenie sa bude musieť vyvinúť prostredníctvom technologických a/alebo výskumných druhov spolupráce.

Viac: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe6d5fdb-5241-4c41-9e62-eb8455aa89b9

TRNL20201015002

Hľadá sa technológia na vývoj lekárskeho prístroja na neinvazívnu diagnostiku prodromálneho Alzheimerovej choroby. Holandská spoločnosť ponúka nový spôsob pohľadu na vývoj Alzheimerovej choroby uplatnením (ep) genetických poznatkov na faktory, kotré sú s vývojom Alzheimerovej choroby spojené epidemiologicky a/alebo experimentálne. Pre druhú fázu projektu spoločnosti hľadá partnera so skúsenosťami s technológiou podobnou biosenzorom na vývoj jednoduchého lacného zariadenia na skríning, diagnostiku a sledovanie účinnosti počas vývoja lieku v rámci spoločného podniku alebo licenčnej zmluvy.

Viac: https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8ed6b4c6-2d99-4329-9544-c015b77ddf12

V prípade otázok či záujmu nás kontaktujte na een@rpicpo.sk

 
  16.11.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 49 krát | Zdieľajte na facebooku