Technologické požiadavky november 2020

TRLU20201119001

Hľadá sa: Spustenie integrácie BIM (stavebné informačné modelovanie) a monitorovanie výstavby. Luxemburská priemyselná spoločnosť s pobočkou pôsobiacou v občianskej výstavbe hľadá technológie na monitorovanie stavebných projektov. Nahrávanie, integrácia modelu BIM (stavebné informačné modelovanie), spracovanie veľkých dát sú príkladmi hľadaných technológií. Vyžaduje sa overený dôkaz o koncepcii. Partnerstvá budú závisieť od úrovne vyspelosti technológie od technickej spolupráce po obchodné dohody.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4dfd3f26-2460-4705-9c57-089a5eee067a

TRGR20201027001

Grécka organizácia hľadá technológiu AI/strojové učenie pre spájanie obchodných príležitostí. Grécky inštitút hľadá spoločnosti v oblasti IT, aby vyvinuli mechanizmus strojového učenia, platformu, ktorá umožní inteligentné spájanie firiem a možnosť financovania. Za typ partnerstva sa bude považovať dohoda o službách s technickou pomocou.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a2d5616-f9bb-46d1-9927-0bfe4536ac35

TRIT20201019001

Papierové alebo alternatívne obalové riešenia pre fľaše s olivovým olejom zasielané prostredníctvom kanálov elektronického obchodu. Talianska spoločnosť, ktorá vyrába olivový olej, má záujem o kontakt s výrobcami nových alebo alterantívnych riešení obalov, ktoré by sa dali aplikovať na fľaše olivového oleja zasielané prostredníctvom   kanálov elektronického obchodu. Spoločnosť má záujem o obchodné dohody s technickou pomocou: existujúce riešenia, ktoré spoločnosť zatiaľ nepozná, ale mohli by byť použiteľné v konkrétnom prípade, alebo nové riešenia komerčne pripravené.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/095693f5-cdda-4f6d-926e-2e00c855a8ed

TRAT20201111001

Rakúsky ortopedický veľkoobchod hľadá partnera na vývoj a výrobu nových výrobkov. Tradičný rakúsky veľkoobchod s ortopedickými výrobkami hľadá spoločnosť na spoločný vývoj a nových ortéz a obväzov. Partner by mal mať skúsenosti so spracovaním textilných materiálov a malých kovových častí a očakáva sa, že nové výrobky bude vyrábať po fáze prototypov. Predaj a distribúciu bude zabezpečovať rakúska spoločnosť. Hľadá sa spolupráca prostredníctvom dohody o výrobe. Preferovaní sú partneri z východnej Európy.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/796814d6-8569-4677-8303-83d2cd81ae57

TRBE20200714001

Zapuzdrenie Laghersových ostrovčekov pre implantáciou do jedinca na liečbu cukrovky. Belgický spin-off hľadá zariadenie na zapuzdrenie dávky Langhersových ostrovčekov pred implantáciou (chirurgickým zákrokom) pacientovi. Poľda stupňa vývoja navrhovaného zariadenia a jeho potreby prispôsobenia sa cieľu belgickej spoločnosti je možné nadviazať niekoľko druhov spolupráce s priemyselným partnerom.

Viac →https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/76b15b4e-835f-4ba3-9e53-b1fd83877419

TRNL20201105001

Hľadajú sa partneri s odbornými znalosťami v oblasti technických textilých materiálov pre vývoj plne biologicky odburateľnej alternatívy k elestanu s použitím v športovom oblečení. Holandská značka udržateľného športového oblečenia pre mužov a ženy chce vyvinúť plne biologicky odbúrateľnú alternatívu k elastanu na použitie v športovom oblečení, ako sú legíny a športové topy. Hľadajú partnerov s odbornými znalosťami v oblasti udržateľných a technických textílií, ktorí by im pomohli vyvinúť inovatívnu alternatívu pre elastan. Hľadá sa dohoda o technickej spolupráci alebo obchodná dohoda s technickou pomocou.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a10efc2-9e3e-423c-b163-b51d782614a5

TRES20201117001

IKT partner hľadá digitalizáciu obchodných operácií v hodnotovom reťazci tuniakov. Dve zavedené baskické rybárske spoločnosti na severe Španielska spustili výzvu prostredníctvom otvorenej inovačnej platformy. Položená otázka sa týka nových služieb súvisiacich s digitalizáciou obchodných operácií, ktoré by mohli pomôcť chrániť spotrebiteľov pred systematickým nedodržiavaním právnych noriem a noriem udržateľnosti v hodnotovom reťazci tuniakov. Hľadá sa obchodná dohoda s technickou pomocou s IkT partnerom špecializujúcim sa na správu dát a automatizáciu procesov.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c69ee46-1e20-422b-a311-cb67365d17c1

TRES20201118001

Hľadajú sa rušivé technológie na valorizáciu odsoľovania slanej vody. Španielske živé laboratórium špecializované na odsoľovacie pole hľadá revolučné technológie na valorizáciu odsoľovania soľného roztoku (z TRL2). Živé laboratórium hľadá výskumné skupiny, start-upy a veľké spoločnosti (SME), ktoré by sa uchádzali o verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím na základe obchodnej dohody s technickou pomocou pre výskum a vývoj.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1507ee3c-0f06-4604-bf08-c015e4cbbc81

TRES20201118002

Hľadajú sa nové technológie na odsoľovanie morskej vody. Španielske živé laboratórium špecializované na oblasť odsoľovania hľadá nové technológie v oblasti odsoľovania morskej vody (z TLR2). Živé laboratórium hľadá výskumné skupiny, start-upy a veľké spoločnosti (SME), ktoré by sa uchádzali o verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím na základe obchodnej dohody s technickou pomocou pre výskum a vývoj.

Viac→ https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c460b113-b2a0-413d-9bee-45ce0417bd53

TRNL20201120001

Nové technológie na zvýšenie hodnoty solí vo zvyškovom prúde po regenerácii vody. Holandské nezávislé medzinárodné poradenstvo v oblasti inžinierstva a riadenia projektov hľadá nové nápady, technológie a aplikácie, aby sa vyrovnali so slaným prúdom, ktorý zostane po meliorácii. Cieľom je zvýšiť hodnotu príslušných solí, regenerovať ich a použiť. Spolupráca sa predpokladá v rámci licenčnej zmluvy alebo dohody o technickej spolupráci. Táto žiadosť  sa týka inovačnej výzvy zverejnenej na otvorenej inovačnej platforme.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0083334-3602-42d7-a2a1-6c79ed269552

TRNL20201119001

Holandský výrobca hľadá partnerov na nájdenie riešení pre ohrev vody z vodovodu v nízkoteplotných tepelných sieťach. Holandská výrobná spoločnosť špecializujúca sa na výrobky pre stavebné prostredie hľadá vylepšené technické riešenia na ohrev vody z vodovodu v nízkoteplotných sieťach. Riešenia, ktoré potrebujú menej miesta a nemajú vysoké napätie a môžu byť použité v projektoch renovácie a transformácie. Spoločnosť hľadá spoluprácu na základe dohody o technickej spolupráci, obchodnej dohody s technickou pomocou alebo licenčnej zmluvy. Tento profil sa týka online otvorenej inovačnej platformy.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ae862d4-320e-4e18-8b51-d31fc4e7f845

TRES20201119001

Návrh a výroba plynového kondenzátora studeného konca pre spätné získavanie tepla zo spalín v zariadeniach na výrobu energie z odpadu. Baskické MSP hľadá partnerov so znalosťami a skúsenosťami v oblasti navrhovania a výroby plynových kondenzátorov studeného konca pre energetické závody. Spoločnosť vyžaduje špecifikácie, aby mohla vyvinúť konečné zloženie pokročilej povrchovej úpravy rúr z uhlíkovej ocele, ktorá sa má aplikovať v zariadeniach na spätné získavanie dymu. Hľadajú sa MSP na obchodnú dohodu s technickou pomocou, výrobnú dohodu alebo technickú spoluprácu na uskutočnenie predindustriálnej demonštrácie.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59628fad-ddd5-46b9-92c7-6528d2f69a79

TRNL20201118001

Holandská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou jemných syrov hľadá náhradu za dnes už používaný náter na báze parafínu za trvalo udržateľné riešenie na báze rastlín. Holandská spoločnosť vyrábajúca a obchodujúca so syrom predáva tradičný syr v špecializovaných obchodoch, veľkých supermarketoch a veľkoobchodoch v Holandsku i v zahraničí. Spoločnosť hľadá udržateľné inovácie zamerané na budúcnosť, ktoré by nahradili parafínovú vrstvu na báze ropy na syre za trvalo udržateľné riešenie na báze rastlín. Spolupráca sa uskutoční v rámci obchodnej dohody s technickou pomocou. Tento profil odkazuje na výzvu otvorenej inovačnej platformy.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dcca2911-762f-48d4-8e3d-6070482ecf0f

V prípade otázok či záujmu nás kontaktujte na een@rpicpo.sk

 
  30.11.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 171 krát | Zdieľajte na facebooku