EU-OSHA kampaň: Zdravé pracoviská znižujú záťaž

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou sú poškodenia telových štruktúr, ako sú svaly, kĺby a šľachy, ktoré sú zapríčinené alebo zhoršované predovšetkým prácou alebo vplyvmi bezprostredného pracovného prostredia. Môžu mať mimoriadne negatívny vplyv na kvalitu života a práceschopnosť jednotlivcov a patria medzi najčastejšie príčiny zdravotných postihnutí, dočasnej pracovnej neschopnosti a predčasného odchodu do dôchodku.

Podľa Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík z roku 2019 predstavujú najčastejšie identifikovaný rizikový faktor v EÚ27 opakované pohyby rúk alebo ramien (uvádza 65 % podnikov). Medzi ďalšie riziká súvisiace s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy patrí dlhotrvajúce sedenie (61 %), ktoré sa často považuje za nové alebo vznikajúce riziko poškodení podporno-pohybovej sústavy, dvíhanie alebo prenášanie ľudí či ťažkých bremien (52 %), časový tlak (45 %) a únavné alebo bolestivé polohy (31 %).

Je nevyhnutné, aby na prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku spolupracovali všetci. Spolupráca zamestnávateľov, manažérov a zamestnancov povedie k spoločnému porozumeniu danej otázke a trvalým zlepšeniam.

Cieľom tejto kampane nie je len zvyšovanie informovanosti o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou a ich nepriaznivom vplyve na jednotlivcov, podniky a spoločnosť, ale aj podpora spolupráce pri zabezpečovaní prijímania účinných preventívnych opatrení pri riešení problematiky poškodení podporno-pohybovej sústavy.
 
  11.12.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | BOZP | zobrazené: 138 krát | Zdieľajte na facebooku