Technologické požiadavky december 2020

TRDE20201126001

Veľká nemecká chemická spoločnosť hľadá inteligentný logistický nástroj na optimalizáciu nákladnej dopravy na mieste. Nemecká nadnárodná chemická spoločnosť hľadá inteligentný logistický nástroj na optimalizáciu nákladnej dopravy na mieste prostredníctvom digitálneho značenia alebo porovnateľných funkcií. Tento nástroj by mal pomôcť prichádzajúcim nákladným vozidlám nájsť cestu na miesta nákladky a výkladky a ľahšie opustiť areál. Požadovanou výhodou je efektívnejšia a digitalizovaná správa prenosu na mieste, ktorá vedie k úsporu času a nákladov. Hľadajú sa obchodné dohody s technickou pomocou alebo licenčne zmluvy.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f8537478-44d8-486a-95a1-aedda4bf63c2

TRCN20201127001

Čínska spoločnosť hľadá technológie vysokej tepelnej účinnosti (80%) použitú na plynové sporáky/sporáky z európskeho trhu prostredníctvom obchodnej dohody s technickou pomocou. Jedná sa o čínsku spoločnosť špecializovanú na navrhovanie a výrobu domácich spotrebičov. Podľa stratégie rozvoja spoločnosti hľadá technológiu vysokej tepelnej účinnosti (80%) aplikovanú na plynové sporáky z európskeho trhu. Čínska spoločnosť uprednostňuje obchodnú dohodu s metódou spolupráce pri technickej pomoci.

Viac  →https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d3e957d4-f17e-4a9e-ba3c-796853b9f1d1

TRNL20200917001

Spoločný vývoj aplikácií pre inteligentný priemysel pomocou 5G pripojení. Holandská telekomunikačná spoločnosť so sieťou 5G pre zákazníkov z radov malých a stredných podnikov má záujem o spoločný vývoj a podporu nových inteligentných priemyselných aplikácií využívajúcich technológiu 5G. Pre dohodu o technickej spolupráci alebo obchodnú dohodu s technickou pomocou sa hľadajú spoločnosti špecializujúce sa na senzory/internet vecí (IoT), rozšírenú realitu/zmiešanú realitu, vizuálnu kontrolu alebo robotiku. Táto žiadosť sa týka inovačnej výzvy zverejnenej na otverenej inovačnej plastforme.

Viac  → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/989fa484-e119-404b-b776-07ce349606d8

TRSI20201203003

Hľadá sa technológia na premenu zachyteného oxidu uhličitého na cennejšie látky alebo výrobky v potravinárskom, nápojovom, farmaceutickom, kozmetickom a palivovom priemysle. Slovinská spoločnosť pôsobiaca v oblasti dovozu, veľkoobchodu a distribúcie potravinárskych výrobkov hľadá spoluprácu s výskumnými organizáciami a/alebo spoločnosťami s know-how v oblasti zachytávania a využívania uhlíka na premenu zachyteného oxidu uhličitého na hodnotnejšie látky alebo výrobky v potravinárskom, nápojovom, farmaceutickom, kozmetickom a palivovom priemysle. Hľadajú sa dohody o výskume a technickej spolupráci.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f829877-4b16-45ad-8d95-cfe0602d1603

TRRU20201201002

Ruská spoločnosť hľadá robotické lekárske rehabilitačné zariadenie na komercializáciu v Rusku. Ruský technologický integrator hľadá rôzne robotické lekárske rehabilitačné zariadenia na komercializáciu v Rusku. Spoločnosť hľadá zahraničných výrobcov na lokalizáciu výroby svojich technológie v Rusku v rámci dohody o spoločnom podniku.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2769b1cb-b1b2-4a1d-9a10-32cc5ed85646

TRNL20201117001

Holandská stavebná spoločnosť hľadá nové stavebné procesy alebo technologické znalosti na minimalizovanie stavebného odpadu. Holandská stavebná spoločnosť strategicky hľadá nové technológie a/alebo stavebné procesy na minimalizovanie stavebného a demoličného odpadu, ktorého dopad je obrovský a zákazníci a vláda ho už neakceptujú. Spoločnosť je ochotná ponúknuť dohodu o technickej spolupráci alebo iné typy dohôd prostredníctvom výzvy otvorenej inovačnej platforme pre spoločnosti pôsobiace v oblasti vývoja softvéru, budovania a dizajnu, IKT, kreatívneho myslenia, dopravy a ďalších.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec025882-47be-4a8b-9dad-0c83bc61cc68

TRTR20201203001

Turecká IT spoločnosť, ktorá vyvíja priemyselné monitorovacie systémy pre kovový kuchynský riad, hľadá partnerov na základe obchodnej dohody s technickou pomocou alebo licenčnej zmluvy. IT spoločnosť z južného Turecka vyvíja niekoľko nástrojov na správu obchodných procesov a mobilné aplikácie. Spoločnosť realizuje projekt zameraný na vývoj továrenského monitorovacieho systému pre výrobcov kovového kuchynského riadu. Hľadá sa nákladovo efektívny hardvér pre celé systémy a technická pomoc pre fázu spracovania obrazu. Spoločnosť hľadá partnerov z celého sveta na základe obchodnej zmluvy s technickou pomocou a licenčnej zmluvy.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e84bb552-ed07-4e9e-bc32-6648a30091c0

TRES20201126001

Vývoj nových imunoterapií proti COVID19 na báze častíc podobných chimérickým vírusom. Španielska biotechnologická spoločnosť má osvedčenú technologickú platformu častíc podobných chimerickým vírusom, ktorá zobrazuje vybrané antigényna vyvolanie silných reakcií u ľudí. Spoločnosť hľadá partnerov, ktorí by mohli podporiť skríning a výber antigénov COVID19 pre prototypy, a partnerov, ktorí by mohli preukázať imunogenicitu a účinnosť prototypov proti COVID19 na základe obchodných dohôd s technickou pomocou, spoluprácou voblasti výskumu a dohodami o spoločnom podnikaní.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2b0ccf2-22aa-4139-a2a1-7f27e18b50d2

TRSG20201203001

Hľadajú sa súkromné alebo akademické výzvy pre udržateľnosť otvorenej inovačnej výzvy. Popredné singapurské spoločnosti v priemysle majú záujem nájsť partnerov poskytujúcich príslušné technológie na spoločnú inováciu v riešeniach kľúčových oblasti udržateľnosti, ako je znižovanie odpadu, ekologická doprava, zelené obaly, obnoviteľné zdroje energie a efektívne využívanie zdrojov. Nadnárodné podniky majú záujem o dohody o spolupráci v oblasti výskumu, dohody o technickej spolupráci alebo obchodné dohody s technickou pomocou so startupmi, MSP alebo výskumnými ústavmi.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a954134a-3c3f-4193-bf1f-1d4565c3269a

TRFI20201211001

Fínska spoločnosť pre vývoj aplikácií hľadá technologických partnerov v oblasti spracovania obrazu a videa a riešení platobných brán. Fínska spoločnosť vyvíjajúca online platformu a aplikáciu pre smartphony pre tvorcov vizuálneho obsahu hľadá riešenia na spracovanie obrazu a platobnej brány, ktoré by boli integrované do ich riešení na základe obchodnej dohody s technickou pomocou, licenčnej zmluvy alebo dohody o technickej spolupráci.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee39a6d4-175b-45ef-a863-b07177751516

TRDE20201117001

Poháňané palivovými článkami, vertikálny vzlet a pristátie bezpilotného vzdušného vozidla s pevným krídlom a veľkým dosahom. Nemecký startup vyvinul vysoko autonómny bezpilotný vzdušný prostriedok s vertikálnym vzletom a pristátím (UAV). Palivový článok a nízka hmotnosť konštrukcie umožňujú vysoké Užitočné zaťaženie (až 10 kg) a dlhý dojazd (až 700 km). Môže sa to použiť na kontrolu, údržbu a dohľad nad veľkými infraštruktúrami alebo na prieskum dopravných sietí. Teraz hľadajú spoločnosti, ktoré pôsobia v týchto oblastiach a chcú uzavrieť dohodu o výskume alebo technickej spolupráci.

Viac  → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4bd50ac-9135-43b9-97fd-ce541e171458

TRUK20201203001

Britská spoločnosť hľadá výrobných partnerov na výrobu a/alebo predaj inovatívneho nového stabilizačného systému buginy prostredníctvom licenčných/výrobných dohôd. Britská spoločnosť so sídlom na severovýchode vyvinula a vyskúšala zariadenie, ktoré zabráni prevráteniu detských kočíkov, keď sú cez rúčku zavesené tašky atď. Prístroj je pripevnený k zadným nohám buginy a v prípade potreby ho možno vyklopiť nahor a zložiť z cesty. Spoločnosť hľadá výrobných partnerov a licenčné/výrobné dohody v Číne, USA a Európe, nevylučujú však záujem iných krajín.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c416fb43-d744-46cf-b4ae-5f0d1eb0394e

 
  16.12.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 139 krát | Zdieľajte na facebooku