Technologické požiadavky február 2021 I

TRAT20210128001

Rakúska spoločnosť hľadá know-how operátora dronov a technické vybavenie nového inšpekčného riešenia. Rakúska spoločnosť vyvinula rušivú platformu pre digitálnu kontrolu infraštruktúry. Hľadajú operátorov dronov s odbornými znalosťami na snímanie obrazových údajov vo vysokom rozlíšení. Hľadanými partnermi sú výskumné organizácie alebo spoločnosti akejkoľvek veľkosti pre dohodu o poskytovaní služieb alebo dohodu o technickej spolupráci.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0e9eb4ed-7722-44e7-8468-ac406536e2d7

TRSG20210121001

Hľadá sa riešenie náplne na báze čokolády a tuku s dobrým pocitom v ústach. Singapurský nadnárodný podnik hľadá suché prísady do plniaceho systému na báze čokolády/tukov, ktoré môžu nahradiť a majú podobný pocit v ústach ako cukor, alebo technológie prísad, ktoré môžu pôsobiť proti takýmto negatívnym atribútom v ústach. To znamená uspokojiť rastúci dopyt po výrobkoch s nízkym obsahom tuku a cukru, ktoré neohrozujú pocit v ústach, a to ani pri zníženom obsahu tuku a cukru. Hľadajú sa partneri s vyššie uvedenými technológiami alebo schopnosťami pre spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja, spoločný podnik alebo licenčnú zmluvu.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8425b6c4-95f9-4143-a2ae-3e1a40b0766c

TRTR20210202001
Turecká univerzita hľadá dohody o spolupráci v oblasti výskumu pre program spolufinancovania HORIZON2020 MSCA CoCirculation2. Turecká univerzita hľadá dohody o spolupráci v oblasti výskumu a ponúka štipendiá na výskum v oblasti poľnohospodárskych, farmaceutických, lekárskych a počítačových vied s výskumníkmi, ktorí majú technické zručnosti pre vývoj nových vedeckých metód a inovatívnych prototypov výrobkov v príbuzných odboroch. Cieľom je podať žiadosť o program CoCirculation2 spolufinancovania MSCA H2020.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e79a6ae-85f7-4458-8102-319612f15bee

TRUK20210209001

Hľadajú sa výrobcovia a organizácie s technickými kapacitami pre návrh a dodávku technológie čerpania vodíka a zásobníkov vodíka. Britský MSP vyvinul nízkonákladový, nákladovo efektívny vodíkový generátor vhodný na zabudovanie do autonómnych solárnych zariadení, škálovateľný pre väčšie inštalácie a na použitie s ICE (spaľovacie motory) ako jednotka znižovania emisií vrátane lodných dieselov. V súčasnosti hľadajú strojárske spoločnosti, ktoré by im pomohli vylepšiť čerpaciu technológiu prostredníctvom dohôd o technickej spolupráci, a tiež výrobcov, ktorí by na základe dohôd o výrobe dodávali zásobníky na vodík.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d03b69f9-f0f1-4fc5-91c9-ab488cb0813c

TRNL20201223001

Holandská medzinárodne pôsobiaca spoločnosť v automobilovom priemysle hľadá riešenie pre elektrické motory automobilových pomocných zariadení menšej veľkosti prostredníctvom efektívnych sústav rotorov a statorov. Holandská medzinárodne pôsobiaca spoločnosť so sídlom v Holandsku, známa svojimi inovatívnymi riešeniami v automobilovom priemysle, hľadá riešenie pre elektromotory nižšej veľkosti prostredníctvom efektívnych stohov rotorov a statorov, aby boli ľahšie a lacnejšie. Spoločnosť chce prispieť k zníženiu množstva emitovaného oxidu uhličitého (CO2). Táto žiadosť sa týka inovačnej výzvy zverejnenej na otvorenej internetovej platforme.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94630e6d-732c-4aa9-bcb5-f1bbd0c43031

TRNL20210204001

Hľadajú sa nové technológie na odstraňovanie ťažkých kovov z odpadu aktivovaného kalu z komunálnych čistiarní odpadových vôd. Holandská medzinárodná konzultácia v oblasti inžinierstva a riadenia projektov hľadá nové technológie na selektívne odstraňovanie ťažkých kovov z kalu aktivovaného odpadom s cieľom bezpečného a / alebo efektívnejšieho získavania zdrojov.

Spolupráca sa predpokladá v rámci licenčnej zmluvy alebo dohody o technickej spolupráci. Môžu sa zvážiť aj iné typy dohôd. Táto žiadosť sa týka inovačnej výzvy zverejnenej na otvorenej inovačnej platforme.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c040f00f-c236-4f30-bfa2-fe254cb2d028

V prípade otázok či záujmu nás kontaktujte na een@rpicpo.sk

 
  15.2.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 45 krát | Zdieľajte na facebooku