Technologické požiadavky február 2021 II

Holandská spoločnosť poskytujúca reverzné logistické služby, ktorá sa špecializuje na renováciu kartónových krabíc, hľadá vylepšené technológie a inteligentnejšie procesy

TRNL20210125001

Holandský poskytovateľ reverzných logistických služieb hľadá efektívnejšie a zdravšie technológie a procesy na renováciu použitých kartónových krabíc. Kvôli nadmernej miere opotrebenia a menej zdravým pracovným podmienkam súčasný proces už nepresviedča svoje vlastné udržateľné poslanie. MSP môže ponúknuť dohodou o technickej spolupráci alebo iný typ dohody spoločnostiam pracujúcim v oblasti vývoja softvéru, technológii, dizajnu, strojárstva alebo kreatívneho myslenia.

Viac https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8735fad8-33b4-4576-92cb-9f64f21b16f5

Srbský MSP hľadá partnerov na spoluprácu pri vývoji systému 3D tlačiarní pre systém osvetlenia vo forme výskumnej a technickej dohody

TRRS20210121001

Srbský podnik so špecializáciou na systém 3D tlače so sídlom v Srbsku hľadá spolupracujúcich partnerov pri vývoji rozsiahlych systémov osvetlenia a osvetlenia 3D tlačiarní pre riešenia interiéru, reklamy a kultúrneho dedičstva. Klient hľadá spoluprácu v špecializovaných oblastiach vývoja užívateľského rozhrania 3D tlače, automatizácie stavieb a certifikácie. Bude sa brať do úvahy dohoda o výskume/technickej spolupráci.

Viac https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/96538663-c861-4486-80cd-4571693feb24


Holandská recyklačná spoločnosť hľadá technológie na vývoj vysoko definovaných zŕn, peliet alebo brikiet z frakcie jemných minerálnych zŕn

TRNL20210215001

Holandská recyklačná spoločnosť spracováva spálený popol na široko použiteľné suroviny. Získaná minerálna frakcia pozostáva zo značnej časti hliníka, čo ju robí vhodnou na prípravu nového a trvanlivého spojiva pre betón ako náhradu za cement. Spoločnosť hľadá technológie na výrobu vysoko definovaných peliet alebo podobných produktov z jemnej frakcie minerálnych zŕn. Technickí partneri hľadaní prostredníctvom dohody o spolupráci v oblasti výskumu alebo technológií.

Viac https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac0e0253-6837-48e5-81ef-3ff096b10ee4

Kórejská spoločnosť na strednom trhu hľadá overenú technológiu reformovania čerpacej stanice vodíka na základe licenčnej zmluvy alebo obchodnej dohody s technickou pomocou

TRKR20210218002

Kórejská spoločnosť so stredným trhom, ktorá poskytuje inžinierske a stavebné služby v priemysle polovodičov a displejov, chemickom, energetickom, biologickom a environmentálnom priemysle, hľadá reformačná technológiu pre čerpaciu stanicu na vodík. Táto spoločnosť si želá spolupracovať s európskymi spoločnosťami s komercializovanou technológiou malého a stredného reformovania na základe licenčnej zmluvy alebo obchodnej dohody s technickou pomocou pri vstupe na kórejský trh s tankovaním vodíka.

Viac https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2088cb9d-bd7d-43cb-8070-be3e25520d3a


Britský poskytovateľ chemických služieb hľadá novú metodológiu a nové zlúčeniny

TRUK20210216001

Popredný britský poskytovateľ chemických služieb a produktov pre svetový priemysel prírodných vied hľadá partnerov z univerzít, výskumných ústavov a malých a stredných podnikov s novou metodikou a novými zlúčeninami pre licenčné zmluvy alebo obchodné dohody s technickou pomocou.

Viac https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aacbff6d-f3a3-4605-8304-b4cc7f1a24f7

Taliansky MSP hľadá riešenie na čistenie malých komponentov v optických meracích prístrojoch

TRIT20210204001

Spoločnosť zo severného Talianska pôsobí vo výrobe optických meracích strojov pre mechanický a lekársky priemysel. MSP hľadá efektívne technologické riešenia na integráciu automatizovaného čistenia malých komponentov do svojich meracích strojov. Partneri budú vystupovať ako dodávatelia na základe obchodnej dohody s technickou pomocou.

Viac https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/96662365-79a5-4a9b-99bd-bbb31d2a1397


Inštitút pre vývoj textilných výrobkov v Kórei hľadá technológiu výroby netkaných textílií pomocou nového materiálu alebo nového stroja na výrobu hotových výrobkov pomocou netkaných textílií.

TRKR20210216001

Kórejský inštitút pre vývoj textilných výrobkov hľadá výrobnú technológiu netkaných textílií pomocou nového materiálu a stroja, ktorý pomocou nich dokáže vyrábať nové hotové výrobky. Spoločne s týmto inštitútom plánuje kórejský výrobný podnik MSP komercializáciu technológie a jej použitie v ústave pre výskum a vývoj alebo jej predaj iným spoločnostiam. Typom hľadanej spolupráce je buď licenčná zmluva, a (alebo) dohoda o technologickej spolupráci.

Viac https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/328f1bf8-e6a0-432b-aaf6-e8fb75971aef

Holandská spoločnosť pôsobiaca v oblasti potravinových prísad hľadá inovatívne fermentačné technológie na modernizáciu poľnohospodárskeho odpadu / vedľajších tokov na funkčné a / alebo výživové prísady pre pekárenský priemysel.

TRNL20210204002

Holandská pobočka britskej spoločnosti pôsobiacej v potravinárskych prísadách pre pekárenský priemysel hľadá partnerov s inovatívnymi nápadmi alebo inovatívnymi postupmi na spoločné vytváranie alebo spoločný vývoj fermentačných technológií na modernizáciu poľnohospodárskeho odpadu / vedľajších tokov na funkčné a / alebo výživové prísady v rámci licenčnej zmluvy, dohody o spolupráci v oblasti výskumu alebo dohody o technickej spolupráci.

Táto žiadosť sa týka výzvy zverejnenej na internetovej platforme.

Viac https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8b7228d3-bd68-46c0-84fa-05c3bc10d86c

Odborníci hľadajú anotáciu medicínskych údajov o potenciálne malígnych léziách pre vývoj počítačového analytického softvéru na zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (MRI).

TRDE20210222001

Spoločnosť zameraná na elektronické zdravotníctvo so sídlom v severnom Nemecku vyvíja softvér na počítačovú analýzu magnetickej rezonancie prostaty (MRI). Riešenie je založené na algoritmoch hlbokého učenia a jeho cieľom je podpora zdravotníckeho priemyslu prostredníctvom platformy AI. V súčasnosti SME hľadá dohody o službách s odborníkmi na anotácie lekárskych údajov, ktoré identifikujú a označia potenciálne malígne lézie v súbore anonymizovaných školení.

Viac https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b7f29a26-2cc2-457c-9bd9-f7d76dec7b9b

V prípade otázok či záujmu nás kontaktujte na een@rpicpo.sk
 
  1.3.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 153 krát | Zdieľajte na facebooku