Výzva pre on-line bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom

Fond pre bilaterálne vzťahy (ďalej len „bilaterálny fond“) bol zriadený za účelom posilňovania bilaterálnej spolupráce, zlepšenia spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi – Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom.

Číslo výzvy: FBR02

Oblasti podpory:

A. Politická a inštitucionálna spolupráca medzi Slovenskom a Nórskom.

B. Kultúrna spolupráca – kultúrna výmena, podpora kultúry a kultúrny rozvoj na Slovensku a v Nórsku.

Maximálna výška žiadaného príspevku: 50 000,00 EUR

Minimálna výška žiadaného príspevku: 10 000,00 EUR

Spolufinancovanie: Spolufinancovanie sa od žiadateľov nevyžaduje.

Výška alokácie: 200 000,00 EUR

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Národný kontaktný bod

Text výzvy FBR02

 
  23.3.2021 | Autor: RPIC Prešov | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 190 krát | Zdieľajte na facebooku