Technologické požiadavky marec 2021 II

Hľadajú sa technickí partneri na spoluprácu pri prispôsobovaní a aktualizácii platformy zameranej na hodnotenie udržateľnosti MSP.

TRIT20210308001 Taliansky start-up založený za účelom poskytovania služieb na podporu udržateľného rastu spoločností, vyvinul prvú kompletnú referenčnú platformu na hodnotenie sociálnych a enviromentálnych vlastností MSP. Hodnotenie poskytuje porovnanie s inými spoločnosťami a návod, ako vylepšiť a vyriešiť existujúce problémy. Technickí partneri, ktorí majú záujem o prispôsobenie a aktualizáciu platformy pre svoje vlastné krajiny, sa usilujú spolupracovať na základe dohody o technickej spolupráci.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd943269-9fd6-428d-af79-80d827347604

Hľadajú sa odborné znalosti v oblasti inžinierstva, dronov a vodíka pre demonštrátorov zelenej, spoľahlivej a modulárnej motorizácie ľahkých lietadiel.

TRBE20210308001 Belgický nadnárodný podnik vyvinul pohon odolný voči poruchám pre elektrické jednosmerné motory na jednosmerný prúd, ktoré sa dajú použiť v rôznych aplikáciách. V súčasnosti hľadajú strojárske spoločnosti alebo akademikov, ktorí by pomocou výskumu alebo technických dohôd pomohli vyvinúť zelenú, spoľahlivú a modulárnu motorizáciu ľahkých lietadiel alebo dronov a hybridné elektronické pohonné systémy. Ich zámerom je postaviť demonstrator a dosiahnuť úspešný level TRL 6.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2631b4c-ffa3-4784-a200-bb863ac7cccf

Holandské námorníctvo hľadá udržateľnú technológiu proti znečisteniu pre systémy morskej vody v lodiach.

TRNL20210302001 Holandské námorníctvo používa morskú vodu na palube v chladiacich a hasiacich systémoch. Organizmy v morskej vode spôsobujú znečistenie vo vnútri týchto systémov. Na odstránenie znečistenia je nevyhnutná častá údržba. Preto námorníctvo hľadá inovatívne technológie na zníženie znečisťovania. Ich cieľom je uskutočniť experiment v rámci obchodnej dohody s technickou pomocou alebo dohody o technickej spolupráci. Tento profil odkazuje na otvorenú inovačnú platformu.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/86667c49-db88-4bf0-8613-aab5c4c47523

Medzinárodne pôsobiaca spoločnosť v oblasti vysoko kvalitných plastových fólií a výrobkov hľadá riešenie, ktoré by montážnym firmám poskytlo príležitosť vyrábať malé množstvá farebných polyvinylchloridových fólií.

TRNL20210310001 Medzinárodne pôsobiaca holandská spoločnosť známa svojimi inovatívnymi riešeniami v oblasti plastových fólií hľadá digitálne systémové riešenie, ktoré by montážnikom okien umožnilo lokálne tlačiť malé množstvá polyvinylchloridových (PVC) fólií na požiadanie. Spolupráca sa predpokladá v rámci dohody o technickej spolupráci alebo obchodnej dohody s technickou pomocou. Môžu sa zvážiť aj iné typy dohôd. Táto žiadosť sa týka inovačnej výzvy zverejnenej na otvorenej inovačnej platforme.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/462635cd-3a51-4ac1-9232-048be3c4778b

Francúzsky zdravotnícky podnik hľadá spoločnosť v oblasti softvéru pre zdravotníctvo na technické vybudovanie komplexného digitálneho riešenia.

TRFR20210224002 Francúzsky SME, ktorý sa špecializuje na digitálne zdravotníctvo, vyvinul dve digitálne riešenia: platformu pre domáce sledovanie a systém elektronických zdravotných záznamov; pripojenie pacienta doma k jeho poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Hľadá softvérovú spoločnosť v zdravotníctve na základe dohody o výskume alebo technickej spolupráci s cieľom implementovať jedno alebo obidve navrhované riešenia do globálneho softvérového balíka pre zdravie.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f2f0749-1970-4788-98be-4e65be730780

Udržateľný, recyklovateľný materiál na pokrytie častí elektrického skútra s jedným sedadlom

TRCH20210322001 Švajčiarsky spin-off vyvinul elektrický skúter s jedným sedadlom špeciálne navrhnutý pre systém zdieľania mobility: trojkolesový so strechou vyrobený z udržateľného materiálu. Vo svojej funkcii, pohodlí a investičných nákladoch je umiestnený medzi autom a (e) bicyklom. Spoločnosť hľadá partnera schopného vyrábať udržateľný, 100% recyklovateľný materiál pre krycie prvky (strecha, kokpit atď.) skútra na základe dohody o výrobe.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/99b38941-b4ef-4318-b95c-ac74fb326295

Francúzsky výrobca solárnej energie hľadá pre dohodu o technickej spolupráci partnera so silnými odbornými znalosťami v oblasti oceľových konštrukcií.

TRFR20210224001 Spoločnosť je malým a stredným podnikom so sídlom v južnom Francúzsku, ktorý navrhuje, vyvíja a prevádzkuje solárne farmy. Pre svoje elektrárne spoločnosť kupuje oceľový rám na prepravu solárnych panelov. SME preto hľadá partnera špecializovaného na oceľové konštrukcie, ktorý by bol schopný vyrábať a inštalovať oceľový rám prispôsobený na solárne panely. Tento SME by spolupracoval na stavbe farmy na základe dohody o technickej spolupráci. Berú sa do úvahy poskytovatelia zo všetkých krajín EÚ.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f54b3a7-95e2-4965-b710-db66afc7e024

Litovská vládna organizácia hľadá riešenie, ako zlepšiť hodnotenie environmentálnych rizík spoločností.

TRLT20210318001 Litovská vládna organizácia, ktorá pracuje v oblasti ochrany životného prostredia, hľadá inovatívne riešenie, ktoré by mohlo posúdiť úroveň environmentálnych rizík, ktoré spoločnosti predstavujú. Hodnotenie bude vychádzať z informácií, ktoré organizácia zhromažďuje. Možné typy spolupráce môžu byť licencia alebo dohoda o technickej spolupráci.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/54d11296-ea0a-4ea0-a79c-4fd773f619bb

Španielska spoločnosť pracujúca v obehovom hospodárstve na výrobu „zelenej energie“a valorizáciu priemyselného odpadu hľadá technológie na zníženie oxidu uhličitého (CO2).

TRES20210318001 Španielska spoločnosť, ktorá pracuje na procese splyňovania s cieľom eliminovať odpad a vyrábať s ním energiu, hľadá technológie na zachytávanie a skladovanie CO2 (CCS) alebo technológie využívania uhlíka (CCU) s cieľom znížiť svoju uhlíkovú stopu. Spoločnosť má záujem o licenciu, obchodné dohody s technickou pomocou alebo technickou spoluprácou.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db7a79c3-b32e-4ea1-93f7-7556ecf511a0

Litovská vládna organizácia hľadá riešenie, ako automatizovať zisťovanie nelegálnych prevádzkovateľov hazardných hier online.

TRLT20210319002Litovská vládna organizácia, ktorá pracuje v oblasti presadzovania práva v oblasti hazardných hier, hľadá inovatívne technologické riešenie kontroly nelegálnych prevádzkovateľov hazardných hier. Posúdenie nezákonných záväzkov sa zakladá na informáciách, ktoré sú dostupné online a ktoré organizácia zhromažďuje. Možné typy spolupráce môžu byť licencia alebo dohoda o technickej spolupráci.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b5ca5752-a4a7-4cd2-94d0-9ee9b79db4b3

Litovská vládna organizácia hľadá riešenie, ako zistiť nelegálne zamestnávanie pomocou online zdrojov.

TRLT20210319001Litovská vládna organizácia, ktorá pracuje v oblasti presadzovania pracovného práva, hľadá inovatívne riešenie, ktoré by pomohlo znížiť počet prípadov nelegálnej práce v Litve. Posudzovanie nezákonných záväzkov sa zakladá na informáciách, ktoré organizácia zhromažďuje a ktoré sú dostupné online. Možné typy spolupráce môžu byť licencia alebo dohoda o technickej spolupráci.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cc632336-2e2f-4bab-ae36-e8fe1f80703a

Litovská vládna organizácia hľadá riešenie, ako bezpečne a spoľahlivo spravovať fiškálne údaje.

TRLT20210317001 Litovská vládna organizácia plánuje vyvinúť virtuálnu fiškálnu elektronickú službu. Organizácia hľadá inovatívne riešenie pre decentralizovaný prenos fiškálnych údajov, ktoré zabezpečí ich nenahraditeľnosť, vysledovateľnosť a spoľahlivosť. Potenciálne typy spolupráce môžu byť licencia alebo dohoda o technickej spolupráci.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/432ecb96-5dbb-4f1b-aecf-ebb8f01c8ef6

Litovská vládna organizácia hľadá riešenie, ako archivovať údaje zo štátnych informačných systémov.

TRLT20210323001 Litovská vládna organizácia, ktorá sa podieľa na formovaní národnej politiky v oblasti správy a využívania dokumentov a archívov, hľadá spôsob, ako zhromaždiť údaje registrov a štátnych informačných systémov do štátnych archívov na historické účely a iné výskumy, aby sa tieto informácie uchovali a boli prístupné budúcim generáciám. Možné typy spolupráce môžu byť licencia alebo dohoda o technickej spolupráci.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/432e547a-8998-43ac-9c57-f97f0b205bc0

Portugalská spoločnosť hľadá výrobných partnerov na výrobu a / alebo predaj inovatívneho prenosného boxu na potraviny prostredníctvom licenčných / výrobných dohôd.

TRPT20210319001 Táto portugalská spoločnosť vyvinula inovatívny prenosný box, ktorý vám umožní jedlo kdekoľvek. Ich obaly sú funkčné, užitočné a ekologické. Hľadajú dlhodobého strategického partnera pre prototypy a výrobu nových tvarov a nových materiálov. Spoločnosť hľadá výrobných partnerov a licenčné / výrobné dohody v Európe, nevylučujú však záujem iných krajín.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c2c66351-794e-4b4e-934c-41f6ea4a00d6

Britská spoločnosť na výrobu kuchynského riadu hľadá prostredníctvom výrobno-technickej dohody partnerov na výrobu existujúceho sortimentu výrobkov a na technickú pomoc s výskumom a vývojom pri vývoji ich povlakov z polytetrafluóretylénu (PTFE) a kyseliny perfluoroktánovej (PFOA).

TRUK20210217001 Zavedená značka riadu so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá hľadá partnerskú spoločnosť, ktorá bude schopná vyrábať súčasný sortiment výrobkov, a bude pomáhať pri výskume a vývoji existujúcich a nových výrobkov (od roku 2021), počnúc zameraním na vývoj ich polytetrafluóretylénu (PTFE) a povlaky kyseliny fluóroktánovej (PFOA) prostredníctvom technickej dohody o výrobe alebo technickej spolupráci.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/32d8bb20-0d1a-4e7d-ae06-4fc848a2da43

Nenašli ste vhodnú ponuku pre Vás ? Napíšte nám na een@rpicpo.sk
 
  31.3.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Vyhľadávanie obch... | zobrazené: 178 krát | Zdieľajte na facebooku