Technologické požiadavky apríl 2021 I

Talianska spoločnosť hľadá spoluprácu pri identifikácii priemyselného použitia rastlinných voskov.

TRIT20210323001 Taliansky MSP špecializujúci sa na bezkofeínovú kávu sa snaží stať spoločnosťou s nulovým odpadom. Aj keď môžu znovu použiť alebo recyklovať všetky zdroje použité počas procesu, jediným odpadom, ktorý stále produkujú, sú vosky získané z kávových zŕn. Hľadajú technickú spoluprácu s cieľom zistiť možné použitie týchto rastlinných voskov v iných priemyselných odvetviach. Zaujímajú sa tiež o výskumnú spoluprácu v oblasti obehového hospodárstva a priemyselnej symbiózy.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3d9003b7-bfa1-45ad-8f45-6bb559c37cf0

Holandská infra spoločnosť hľadá decentralizované zdroje napájania na nabíjanie svojich elektrických zariadení na stavbách.

TRNL20210317001 Keďže holandská stavebná spoločnosť prechádza na elektrické zariadenia, musí na staveniskách uspokojovať stále rastúci dopyt po energii. Preto hľadajú partnerov na spoločné zakúpenie alebo vývoj flexibilného dodávateľa alebo generátora energie bez emisií. Navrhovaným typom spolupráce je obchodná dohoda s technickou pomocou alebo dohoda o technickej spolupráci. Tento profil sa týka online otvorenej inovačnej platformy.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1ac21323-4271-4f04-b722-f0b7a89bcd20

Albánska výroba zlatých šperkov hľadá technologickú linku na spracovanie zlata a striebra.

TRAL20210324001 Toto je albánska spoločnosť so sídlom v Tirane pôsobí v oblasti výroby a spracovania zlatých a strieborných šperkov. S viac ako 25-ročnými skúsenosťami na trhu hľadá partnerov, ktorí by mohli poskytnúť najnovšiu technologickú linku na spracovanie zlata a striebra, aby boli zapojení do obchodnej dohody s technickou pomocou. To by priamo ovplyvnilo konkurencieschopnosť spoločnosti zabezpečením navrhovania a vývoja nových modelov šperkov s nižšími nákladmi.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1ca2c714-5dc8-48ae-b6ff-9de3770c17a2

Britská chemická spoločnosť hľadá syntetické farby pre spotrebný tovar, ktoré sú biologicky odbúrateľné, aby boli udržateľné a stále poskytovali požadovaný výkon.

TRUK20210330001 Britská chemická spoločnosť hľadá chemikálie vyrobené pre spotrebný tovar, ktoré sú úplne a rýchlo biologicky odbúrateľné, aby splnili budúce požiadavky na udržateľnosť a dosiahli požadovaný výkon na základe dohôd o spolupráci v oblasti výskumu alebo dohôd o spoločnom podnikaní.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b62391fb-15a1-4862-87c6-04ffe51e201a

Holandská spoločnosť hľadá riešenia na zachovanie ocele udržateľnejším spôsobom.

TRNL20210330001 Veľká holandská oceliarská spoločnosť si želá, aby bola ich súčasná konzervácia ocele s mokrým náterom udržateľná, a hľadá dodávateľov kompletných systémov na zlepšenie tohto procesu. Hľadá obchodných partnerov, ktorí môžu dodávať kompletné riešenia s technickou pomocou, alebo partnerov technickej spolupráce, ktorí ponúkajú udržateľné alternatívy na konzerváciu oceľových konštrukcií s novými metódami konzervácie. Táto žiadosť sa týka inovačnej výzvy zverejnenej na otvorenej internetovej platforme.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bcf16eba-5ce7-4d20-bb1f-b97b8a4d1d01

Grécka spoločnosť hľadá alternatívne použitie roztavenej textílie používanej v maskách.

TRGR20210310001 Grécka spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou masiek pomocou netkaného materiálu vyfukovaného z taveniny vyrobeného z polypropylénu, hľadá ďalšie využitie tejto textílie. Spoločnosť hľadá výskumné ústavy alebo spoločnosti, ktoré vlastnia technológiu a know-how na využitie látky v iných odvetviach na výrobu nových výrobkov alebo služieb. Za zvažované typy partnerstva sa považuje licencia alebo obchodná dohoda.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a2f0c27f-3c77-4787-b44f-6efe3871dd2a

Ruská spoločnosť má záujem nájsť zahraničných partnerov ponúkajúcich inovatívne technológie na likvidáciu odpadu.

TRRU20210407001 Ruská spoločnosť z Moskvy hľadá nové technologické riešenia zneškodňovania rôznych druhov ropných kalov. Požadovaná technológia musí súčasne a efektívne likvidovať pevné a kvapalné kaly. Spoločnosť hľadá partnerov v rámci dohody o spoločnom podnikaní.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c23793db-2888-4410-bd19-1ae01f7c4870

Taliansky start-up hľadá partnera s chemickými znalosťami na optimalizáciu výroby a procesu farbenia dlaždíc získaných z recyklovaných organických materiálov.

TRIT20210330001 Taliansky začínajúci podnik špecializovaný na výrobu biologicky odbúrateľných nábytkových predmetov získaných z organických odpadových materiálov hľadá na základe dohody o spolupráci v oblasti výskumu partnera pre vývoj udržateľných dlaždíc a zlepšenie ich procesu farbenia. Partner by mal mať chemické znalosti a mal by analyzovať opadové materiály použité pri výrobe a farbení dlaždíc, aby mohol pomôcť vyriešiť problémy, ktorým čelia v súčasnosti vyvinuté dlaždice, ako napríklad ich problémy s odolnosťou proti vlhkosti.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fc63f050-b1cb-43a8-8e9f-f43128ef39c1

Ruská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou elektriny hľadá riešenia a technológie od zahraničných partnerov na výrobu SRF.

TRRU20210406001 Ruská spoločnosť z Moskvy hľadá majiteľov technológie, ktorá by umožňovala triedenie tuhého komunálneho odpadu za účelom výroby pevného zhodnoteného paliva (SRF), ktoré sa použije na výrobu elektrickej energie. Spoločnosť by mala záujem o obchodné dohody s technickou pomocou, vytvorila by spoločný podnik alebo licenčné zmluvy.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a5c2c60c-5000-4ab1-a900-8d2fba888162

Rakúska spoločnosť hľadá partnerov na vytvorenie novej zbernej nádoby na elektronický odpad.

TRAT20210412001 V rámci otvorenej výzvy v oblasti inovácií hľadá inovačná jednotka veľej rakúskej spoločnosti technologických partnerov, ktorí by spoločne vytvorili nový recyklačný systém pre decentralizovaný zber elektronického odpadu. Požadovanými témami sú návrh schránky na elektronický odpad s využitím nových technológie, ktoré umožňujú prvotriedny používateľských zážitok s digitálnym rozhraním (motivácia zákazníka) a efektívnymi operáciami (úroveň naplnenia atď.). Navrhujú sa obchodné dohody s technickou pomocou alebo technickou spoluprácou.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/58939be7-a2f7-422e-8dc1-f561a7ed5147

Hľadájú sa elektrolyzéry na báze polymérnej elektrolytovej membrány (PEM).

TRFR20210409001 Inovatívna francúzska spoločnosť navrhuje stanicu na výrobu vodíka poháňanú fotovoltaickými panelmi a vodíkovým palivovým článkom. Spoločnosť začína s výrobou staníc a momentálne hľadá elektrolyzéry PEM, ktoré je možné pripojiť na obnoviteľné energie na elektrolýzu vody. Hľadá sa obchodná dohoda s technickou pomocou alebo dohoda o technickej spolupráci s výrobcom elektrolyzérov PEM alebo akýmkoľvek súkromným / verejným orgánom so silnými odbornými znalosťami v tejto oblasti.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c9a8e388-65ef-4f9d-b057-b0e9a0a8793b

Nenašli ste vhodnú ponuku? Napíšte nám na een@rpicpo.sk
 
  15.4.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 150 krát | Zdieľajte na facebooku