Podpora spoločných projektov medzi organizáciami v SR a na Taiwane

Autor: Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Kód výzvy: SK-TW 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“ alebo „APVV“) v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov“) a v súlade s Dohodou medzi Slovenským ekonomickým a kultúrnym úradom Taipei a Zastupiteľským úradom Taipei v Bratislave o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej dňa 1. apríla 2015 v Taipei a 23. apríla 2015 v Bratislave

v y h l a s u j e

verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan) podľa § 12 ods. 2 písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Lehota na predkladanie žiadostí je od 01. apríla 2021 do 02. júna 2021.

Úplne znenie verejnej výzvy nájdete →  TU

Podklady k výzve

 
  21.4.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | AKTUÁLNE VÝZVY | zobrazené: 39 krát | Zdieľajte na facebooku