Príprava spoločných projektov medzi organizáciami v SR a v Poľsku

Kód výzvy: SK-PL 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade s Dohodou medzi vládami SR a Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci vyhlasuje verejnú výzvu na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v SR a v Poľskej republike.

Lehota na predkladanie žiadostí je od 19. apríla 2021 do 21. júna 2021.

Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo  zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

  • príprava spoločných medzinárodných projektov;
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
  • zbieranie výskumných materiálov;
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Žiadateľ bude v predloženej žiadosti sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí. Žiadosti môžu predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.

Úplne znenie výzvy nájdete → TU

Podklady k výzve

 
  26.4.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 51 krát | Zdieľajte na facebooku