Riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v SR a v Srbsku

Autor: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód výzvy: SK-SRB 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládami Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 26. februára 2001 v Bratislave vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 19. 4. 2021, dátum ukončenia výzvy je 21. 6. 2021.

Zámery a ciele verejnej výzvy:

V rámci verejnej výzvy SK-SRB 2021 možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

  • príprava spoločných medzinárodných projektov;
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
  • zbieranie výskumných materiálov;
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).
Úplne znenie výzvy nájdete → TU

Podklady k výzve

 
  27.4.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 61 krát | Zdieľajte na facebooku