Riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v SR a na Ukrajine

Autor: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Kód výzvy: SK-UA 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine.

Lehota na predkladanie žiadostí je od 19. apríla 2021 do 21. júna 2021.

V rámci verejnej výzvy SK-UA 2021 možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

  • príprava spoločných medzinárodných projektov;
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
  • zbieranie výskumných materiálov;
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).
Úplné znenie výzvy nájdete → TU

Podklady k výzve

 
  27.4.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 75 krát | Zdieľajte na facebooku