Technologické požiadavky máj I

TRNL20210421001
Holandská vládna agentúra zahájila trhovú konzultáciu s  inovatívnym riešením na detekciu neoprávnených zariadení pre mobilné hovory vo väzobných ústavoch. Holandská vládna agentúra, ktorá kontroluje všetky holandské väznice, hľadá poskytovateľov inovatívnych riešení na detekciu zariadení pre mobilné volania (3G, 4G a 5G) v oblastiach nápravných zariadení. S cieľom nájsť správnu technológiu začali konzultácie o trhu. Po konzultácii budú vybrané spoločnosti pozvané na testovaciu fázu. Po úspešnej testovacej fáze sa počíta s obchodnou dohodou s technickou pomocou.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ae02724c-2108-493b-b8fc-2dd5c67b4367

TRUK20210427001
Nové riešenia pre spracovanie a / alebo recykláciu primárnych lítiových batérií a gombíkových článkov. Závod na recykláciu batérií vo Veľkej Británii má záujem a zdroje na vývoj technológií na recykláciu primárnych lítiových batérií na strednej úrovni pripravenosti na trhu. Vývojári chemikálií a procesov pre primárne lítiové batérie a všetky typy gombíkových článkov sú vyzvaní, aby diskutovali o technickej spolupráci vo Veľkej Británii. Uvedené technológie budú zrelé na pripravenosť na trh.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b9d53a4-db99-4add-84f6-57bd47e2f058

TRTR20210426001
Turecký výrobca flexotiskových dosiek hľadá spôsob opätovného použitia fotopolyméru na výrobu flexotiskových dosiek. Turecký MSP, ktorý je aktívny v sektore digitálnej a fyzickej tlače, hľadá spôsoby, ako opätovne použiť fotopolymér na výrobu flexo dosiek, čo je odpadový materiál získaný pri výrobe samotných flexo dosiek. Podniky so znalosťami v tejto oblasti sú prizvané k výskumnej alebo technickej spolupráci.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5ac7ba1b-0852-4063-a888-814da8690c50

TRNL20210503001

Holandská zdravotnícka organizácia hľadá nové technológie, ktoré by posunuli ich súčasnú aplikáciu digitálnej diaľkovej starostlivosti na vyššiu úroveň. Holandská zdravotnícka organizácia poskytuje starostlivosť a poradenstvo ľuďom s mentálnym postihnutím. Prevádzkujú online digitálny produkt, ktorý poskytuje nepretržitú starostlivosť na diaľku profesionálnymi poradcami. Organizácia hľadá technických a strategických partnerov, aby posunuli súčasný produkt na vyššiu úroveň, a to na strane používateľa aj na strane operátora. Cieľom je obchodná dohoda s technickou pomocou, licenčná zmluva alebo dohoda o technickej spolupráci.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ea319256-8d76-4a01-ac28-837afe43d5a6

TRDE20210427001

Hľadajú sa malé alternatívne zariadenia na skladovanie energie. Nemecká spoločnosť hľadá začínajúcu spoločnosť ako partnera pre vývoj alternatívneho zásobníka energie pre malé elektrické spotrebiče. Riešenia by mali mať lepšie údaje o výkone, mali by znižovať náklady a šetriť zdroje v porovnaní s doteraz používanými lítium-iónmi. Toto je organizované ako súťaž, a preto by mali byť vyjadrené záujmy predložené do 31. mája. Hľadá sa dohoda o technickej spolupráci s inovatívnym začínajúcim podnikom, ktorý má riešenia pre ukladanie energie.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad9620e2-9ea3-4da7-8281-d7ac64fcda73

V prípade otázok nám napíšte na een@rpicpo.sk


 
  18.5.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 89 krát | Zdieľajte na facebooku