14.06.2021: Filmový turizmus V Prešovskom kraji

Poďme spoločne zachovať kultúrne dedičstvo a rozvinúť filmový turizmus v Prešovskom kraji. Predstavte nám Vaše nápady a návrhy počas ONLINE verejnej konzultácie dňa 14.06.2021 prostredníctvom aplikácie ZOOM. Viac informácií v článku.

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, jeden z partnerov projektu GreenFilmTourism, Vás pozýva na on-line verejnú konzultáciu: Filmový turizmus v Prešovskom kraji, ktorá sa uskutoční 14. júna 2021 o 10:00 hod. prostredníctvom platformy Zoom.

Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu a zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika na roky 2014 - 2020.

Verejná konzultácia je určená pre:

·        organizácie pôsobiace v oblasti cestovného ruchu (oblastné organizácie, asociácie, združenia, odbory a pod.)
·        turistické informačné centrá/ mestské informačné centrá
·        cestovné agentúry/ kancelárie
·        gastronomické zariadenia
·        ubytovacie zariadenia
·        sprievodcov cestovného ruchu

Program podujatia:

10:00             Privítanie a stručný úvod
10:10             Predstavenie RPIC Prešov
10:20             Projekt GreenFilm Tourism
                        Základné informácie o projekte
                        Partneri projektu
                        Cieľ a hlavné aktivity projektu
                        Výstupy projektu a jeho očakávané prínosy
11:00             Diskusia                   
12:00             Ukončenie verejnej konzultácie

Po vyplnení prihlasovacieho formulára Vám na uvedený email bude dňa 11. júna 2021 zaslaný odkaz na pripojenie sa k verejnej konzultácii. Účasť je bezplatná.  

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom verejnej konzultácie nás kontaktujte emailom alebo telefonicky na nikola.kacalova@rpicpo.sk, +421 905 671 095  alebo na alena.polakova@rpicpo.sk, +421 915 930 305. 

Tešíme sa na Vás!

 
  1.6.2021 | Autor: RPIC Prešov | Interreg PL-SK | zobrazené: 742 krát | Zdieľajte na facebooku