Online seminár: „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ – PREVENCIA POŠKODENÍ PODPORNO-POHYBOVEJ SÚSTAVY A ERGONÓMIA NA PRACOVISKU A V PODMIENKACH HOME OFFICE.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) v spolupráci Národným inšpektorátom práce, patriacim pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý pôsobí ako národné kontaktné miesto agentúry EU-OSHA, Vás srdečne pozýva na odborný online seminár, ktorý sa uskutoční 29.6.2021 v Žiline.

Dátum: 29.6.2021
Miesto: Hotel Holiday Inn Žilina (počet účastníkov je limitovaný na 30)
Seminár bude vysielaný aj naživo, na YouTube kanáli Národného inšpektorátu práce, zároveň budete mať možnosť prednášajúcim klásť otázky v diskusii.

Registrácia prebieha do 23.6.2021 https://www.surveymonkey.com/r/SeminarZI

Cieľom seminára je informovať zástupcov národnej siete, autorizovaných bezpečnostných technikov a odbornú verejnosť o poznatkoch z oblasti ergonómie nielen na pracovisku ale aj pri práci z domu, prevencie poškodení podporno-pohybového aparátu, a taktiež rizikách práce z domu pre podporno-pohybový aparát. V neposlednom rade poskytne informácie o cieľoch a náplni kampane EU-OSHA pre roky 2020 – 2022 „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“.
Program podujatia nájdete v prílohe.
 

Prílohy

Program seminára [  DOCX - 545.8 kB]
  10.6.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Semináre, worksho... | zobrazené: 811 krát | Zdieľajte na facebooku