Podpora malých projektov v oblasti IT

Spoločnosť SK-NIC, a.s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie tzv. malých projektov zameraných na podporu nasledovných oblastí:

  • vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií (projekty pre efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu, alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách),
  • podpora ekonomiky malých a stredných podnikov (projekty podporujúce digitálnu ekonomiku malých a stredných podnikov tzv. „Poď podnikať online“),
  • podpora projektov zameraných na potláčanie falošných správ a konšpirácií na internete. 

Program je určený pre právnické osoby, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom dosahovania zisku  ‒ najmä mimovládne organizácie, príspevkové a rozpočtové organizácie, školy a obce, fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, podnikatelia – fyzické osoby a niektoré ďalšie právnické osoby (viac informácií o oprávnených žiadateľoch nájdete v celom znení výzvy na konci strany).

Výška podpory:

Fond SK-NIC v rámci výzvy prerozdelí celkovo 100 000 €. Minimálna výška podpory na jednu žiadosť je  2 500 € a maximálna je 10 000 €. Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.

Časový harmonogram:

1. jún 2021: Vyhlásenie výzvy
15. júl 2021, 23:59: Uzávierka prijímania žiadostí
August – september 2021: Kontrola žiadostí a hodnotenie projektov
Október 2021: Schválenie úspešných projektov Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
November 2021: Oznámenie výsledkov a individuálne uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančnej podpory
December 2021 – november 2022: Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
December 2022: Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov

Ďalšie informácie nájdete tu 

 
  11.6.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 21 krát | Zdieľajte na facebooku