Technologické požiadavky jún 2021 I

TRUK20210526001 Spôsoby výroby jemných bublín vo viskóznych zmesiach.
Britská spoločnosť pení minerálne zmesi s viskozitou podobnou zubnej paste na panely s nízkou hustotou a dobrou tepelnou vodivosťou. Bežné pohonné látky a peroxidy vytvárajú bubliny, ktoré sa považujú za príliš veľké. Hľadá sa priemysel alebo akademická obec s odbornými znalosťami v oblasti tvarovania jemných bubliniek na zlepšenie mechanických a tepelných vlastností pre technickú spoluprácu, po ktorej nasleduje licencia alebo obchodná dohoda s technickou pomocou.
Viac  → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1e0eac1b-929f-4252-b36c-ee729f23b5be

TRNL20210519001 Holandský pivovar hľadá inovatívne a inšpiratívne riešenia, ktoré by zákazníkov zaujali pri zvyšovaní množstva vysoko kvalitnej recyklácie skla.
Holandský pivovarník hľadá inovatívne riešenia na rýchle spätné získanie spotrebiteľských sklenených obalov od spotrebiteľov a ich vrátenie ich spracovateľom alebo recyklačným spoločnostiam, ktoré vytvárajú uzavreté okruhy a zvyšujú recyklovaný obsah. Z tohto dôvodu má pivovar záujem na uzavretí dohody o technickej spolupráci. Tento profil je súčasťou otvorenej inovačnej výzvy.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/47c37ea0-d56c-41d0-8678-b68fd63566e2

TRNL20210602001 Holandská medzinárodne pôsobiaca spoločnosť v potravinárskom a nápojovom priemysle hľadá riešenia na triedenie a recykláciu založené na senzorových alebo hyperspektrálnych zobrazovacích technológiách.
Holandská medzinárodne pôsobiaca spoločnosť pôsobiaca v potravinárskom a nápojovom priemysle a pohostinstve má obehové ambície a hľadá riešenia triedenia a recyklácie založené na technológii snímania pomocou snímača alebo hyperspektrálneho zobrazovania. Dôraz je kladený na plasty, kovy, papier, nápojové kartóny, sklo a textil. Spoločnosť sa zameriava na obchodnú dohodu s technickou pomocou s vývojárom riešení na triedenie a recykláciu na základe senzorov. Tento profil sa týka online otvorenej inovačnej platformy.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d91b10ce-1619-4d27-b0fa-394c85f8cd99


TRNL20210523001 Holandská distribučná spoločnosť hľadá udržateľné metódy a techniky na optimalizáciu balenia paletovaných stavebných materiálov.
Holandská spoločnosť sa špecializuje na distribúciu a skladovanie stavebných materiálov v Holandsku. V záujme udržateľnejšieho a efektívnejšieho fungovania procesu balenia spoločnosť hľadá nové nápady, metódy a techniky na optimalizáciu balenia paletovaných stavebných materiálov. Spolupráca s partnermi sa hľadá v rámci obchodnej dohody s technickou pomocou, licenčnej zmluvy alebo dohody o technickej spolupráci.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e8b13b2-01ed-4349-aebe-9003e3aa16a7


TRNL20210526001 Trvalo udržateľné riešenia balenia potravín požadované holandským dodávateľom jedálenských súprav.    
Holandská divízia nadnárodnej spoločnosti, ktorá vyrába a dodáva krabičky na jedlo pre spotrebiteľov doma, chce znížiť hmotnosť plastov, ktoré sa používajú na balenie prísad, ako sú čerstvé bylinky a mäso. Spoločnosť preto hľadá inovatívne riešenia udržateľného balenia potravín, aby mohla v rámci obchodnej dohody s technickou pomocou zahájiť pilotný projekt vrátane implementácie s dodávateľmi prísad. Táto požiadavka je súčasťou otvorenej inovačnej výzvy.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0252f27e-e977-455e-9701-acac0927fdd0


TRNL20210527001 Hľadajú sa riešenia udržateľného balenia pre zmiešané kvetinové kytice.
Holandská spoločnosť hľadá udržateľný materiál na ochranu cenných kvetov počas ich prepravy od pestovateľa do supermarketu a k spotrebiteľom. Spoločnosť má záujem o výrobky, ktoré je možné použiť ako ochranný obal s marketingovými možnosťami. Redukcia, opätovné použitie a recyklácia sú 3 kľúčové slová. Hľadá sa spolupráca na základe obchodnej dohody s technickou pomocou. Táto žiadosť sa týka inovačnej výzvy zverejnenej na otvorenej inovačnej platforme.
Viac→ https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94efcb30-d603-46e2-8f32-f77a4fafb537


TRBE20210519001 Belgická spoločnosť zaoberajúca sa výrobou lekárskych prístrojov hľadá výrobcu dokončovacieho krúžku.
Belgická spoločnosť zaoberajúca sa výrobou zdravotníckych pomôcok hľadá inovatívne riešenie pre komponent jedného z ich výrobkov: dokončovací krúžok, ktorý sa navlečie na tubu a umožní prechod ďalšej trubice. Mal by byť vysoko kvalitný, primerane nákladný a nasaditeľný vo veľkom. Krúžok musí umožňovať určitú toleranciu veľkosti rúrky, na ktorú sa má navliecť. Dnes pracujú s krúžkami vyrobenými z polyoxymetylénového plastu. Hľadá sa spolupráca vo forme výrobnej dohody.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/53b464b7-3075-435e-9387-02ffa8e299e7

TRMT20210428001 Maltský startup hľadá hardvér a softvér na snímanie pohybu tváre a 3D skenovanie a modelovanie pre svoje mediálne laboratórium X Reality (XR) od európskych partnerov, ktorí sú ochotní uzatvárať obchodné dohody s technickou pomocou alebo spoločnými podnikmi.
Maltský technologický začínajúci podnik hľadá dodávateľov a / alebo poskytovateľov služieb na nákup a /alebo spoluprácu na riešeniach pre svoje mediálne laboratórium X Reality (XR) vrátane snímania pohybu tváre, 3D skenovania a modelovania a hardvéru a softvéru na snímanie pohybu. Hlavnými cieľovými partnermi sú z európskych krajín pri uzatváraní obchodných dohôd s technickou pomocou alebo spoločným podnikom.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/06c9f104-12c2-422d-b459-631324184312


TRIT20210518002   Hľadajú sa priemyselní partneri pre vývoj ekologického klimatizačného systému pre obytné automobily, nákladné automobily, člny a špeciálne vozidlá s nízkou spotrebou.
Talianska spoločnosť so skúsenosťami s výrobou a inštaláciou technologického príslušenstva pre automobily vyvíja na základe udeleného patentu inovatívnu technológiu klimatizácie s nízkou spotrebou elektrickej energie a dopadom na životné prostredie.Vyhľadávanými partnermi sú priemyselné spoločnosti vyrábajúce klimatizačné systémy a komponenty pre obytné automobily, nákladné automobily a člny, ktoré majú záujem podieľať sa na vývoji a prototypovaní novej technológie na základe dohody o technickej spolupráci.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77910f0f-e571-4352-ae9a-557b8a765b49

TRCN20210601001 Čínska spoločnosť hľadá technológie a výrobné linky na spracovanie alebo extrakciu jabĺk s vysokou pridanou hodnotou prostredníctvom obchodnej dohody s technickou pomocou.
Táto čínska spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2014, je vedúcou spoločnosťou v oblasti poľnohospodárskej industrializácie v severočínskej provincii. S rastúcim domácim a svetovým dopytom po spracovaných poľnohospodárskych výrobkoch v súčasnosti hľadá od zámorských partnerov hlboké technológie spracovania a výrobné linky na ovocie a zeleninu, najmä na jablká. Takúto spoluprácu bolo možné dosiahnuť prostredníctvom obchodnej dohody s technickou pomocou.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/663e506f-88f1-4a94-9b27-6255493a5d5c

TRNL20210518001 Hľadáme inovatívne nápady alebo procesy na vývoj obalového materiálu s antimikrobiálnymi vlastnosťami pre priemyselne vyrábaný krájaný chlieb.
Holandská spoločnosť pôsobiaca v oblasti potravinových prísad hľadá inovatívne nápady alebo postupy na vývoj obalového materiálu s antimikrobiálnymi vlastnosťami pre priemyselne vyrábaný krájaný chlieb v rámci licenčnej zmluvy, dohody o spolupráci v oblasti výskumu alebo dohody o technickej spolupráci. Táto požiadavka sa týka otvorenej inovačnej výzvy.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5ebe009a-5d9e-4682-8702-d75e471b5899

TRDE20210527001 Start-up sa snaží vyvinúť interaktívne riešenie údržby pre nemecké podnikanie v oblasti riadenia životného cyklu výrobkov (PLM).
Nemecká spoločnosť hľadá pre svoje činnosti v oblasti správy životného cyklu produktu (PLM) s podporou databázy riešenia pre interaktívnu údržbu, najmä pre 3D laserové skenovanie miestností, vyhodnotenie obrazových údajov, detekciu a vyhodnotenie štrukturálnych zmien. Táto technologická požiadavka sa týka otvorenej inovačnej výzvy pre začínajúce podniky, preto sú vyhľadávané iba začínajúce podniky, ktoré majú záujem o spoluprácu na základe dohôd o technickej spolupráci.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/356432b6-c4c0-4bbf-b0be-f6deacf8b2ab

TRTR20210516001 Turecká spoločnosť pre výskum a vývoj hľadá na základe finančnej dohody partnerov pre svoj inteligentný skleník.
Turecká spoločnosť pre výskum a vývoj založená v roku 2016 vyvinula inteligentný skleník podporovaný novými technológiami súvisiacimi s poľnohospodárstvom a pasívnymi energetickými stratégiami. Spoločnosť hľadá investorov na základe finančnej dohody. Ideálnymi partnermi by boli výskumno-vývojové a poľnohospodárske spoločnosti so skúsenosťami so stavbami solárnych skleníkov.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/70429735-c1d4-4bde-a0f2-5af453e2b5a6

TRDE20210527002 Start-upy sa snažia vytvoriť softvérové riešenie pre sémantickú analýzu digitálnych informácií na identifikáciu správania a záujmov zákazníkov.
Nemecká spoločnosť poskytujúca verejné služby by chcela získať viac informácií o správaní sa zákazníkov, trendoch a aktuálnych témach analýzou textov v digitálnych médiách, sociálnych sieťach, blogoch a fórach, ktoré sa tejto služby týkajú. Hľadajú začínajúcu spoločnosť na vytvorenie vhodného softvérového riešenia, ktoré by bolo ľahko obsluhovateľné zamestnancami spoločnosti. Ponúka sa technická spolupráca. Táto požiadavka je súčasťou otvorenej inovačnej výzvy. Uzávierka prihlášok je 15. augusta 2021.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b9d23292-c7c8-4410-8458-1f680cda332d


TRDE20210528001  Hľadajú sa začínajúce spoločnosti na vývoj softvérového riešenia pre plánovanie predikcie potenciálu projektov komerčných budov.
Nemecká kancelária pre architektúru sa zameriava na dizajn komerčných budov v oblasti kutilských obchodov, obchodu so stavebnými materiálmi a maloobchodu s bicyklami. Snažia sa spolupracovať so začínajúcimi spoločnosťami na vývoji softvérového riešenia pre predikciu potenciálnych nových stavebných projektov v týchto odvetviach. Malo by sa to dosiahnuť kombináciou údajov zhromaždených nemeckou spoločnosťou s verejnými údajmi o plochách a budovách. Ponúka sa technická spolupráca. Táto požiadavka je súčasťou inovačnej výzvy.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e9c4887-7b1d-4592-a5a3-7c508d2050b3

TRMK20210601001 Riešenie Business Intelligence pre malé pridružené marketingové spoločnosti.

Macedónska spoločnosť vyvíja softvér pre business intelligence a vizualizáciu dát pre malé pridružené marketingové spoločnosti. Hľadajú sa technickí partneri na ďalší spoločný vývoj niektorých technických aspektov riešenia v rámci dohody o technickej spolupráci.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/114932b0-cf63-4b30-8f75-58096dae426a

TRNL20210528001 Medzinárodná spoločnosť na doručovanie balíkov hľadá partnerov, ktorí by zabezpečili koncept biologicky odbúrateľných obalov, ktorý povzbudzuje zákazníka k vráteniu týchto obalov.
Holandská logistická spoločnosť chce prispieť k obehovému hospodárstvu využitím regenerovateľných obalov a zlepšením procesu zberu pre správnu recykláciu. Spoločnosť hľadá odborníkov v oblasti dizajnérskych aktivít na vývoj koncepcie udržateľného balenia, ktorá stimuluje zákazníkov k vráteniu balíka. Spolupráca by mohla byť v rámci spolupráce v oblasti výskumu alebo obchodnej dohody s technickou pomocou. Tento profil sa týka online otvorenej inovačnej platformy.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b255e33-cdcc-4a00-82ee-af2c91216a03


TRBE20210608001 Hľadá sa plne domáci kompostovateľný plast vhodný na balenie sušienok.
Pre zlepšenie kruhového dizajnu svojich obalov hľadá belgická potravinárska spoločnosť s obehovým hospodárstvom certifikovaný plne domáci kompostovateľný a teplom uzatvárateľný plast vhodný na balenie svojich sušienok. Plast by mal poskytovať bariérovú ochranu pred kyslíkom a tukmi. Hľadá sa obchodné partnerstvo s technickou pomocou, aby sa otestovalo a prípadne upravilo balenie.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a228cae6-8dcf-4c8c-85e6-cba5810b2d6b


 
  16.6.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 221 krát | Zdieľajte na facebooku