Obchodné požiadavky jún 2021 I

BRXK20210527001 Kompletná distribučná spoločnosť so sídlom v Kosove hľadá rôzne produkty na distribúciu na kosovský trh. Kosovská spoločnosť ponúka svoje distribučné služby v Kosove pre výrobcov inej skupiny výrobkov. Spoločnosť poskytuje predajné, baliace a distribučné služby, ako aj všetky logistické aspekty spolupráce. Spoločnosť hľadá rôzne výrobky z rôznych priemyselných odvetví. Spoločnosť hľadá dohody o distribučných službách so spoločnosťami, ktoré majú záujem o distribúciu na kosovskom trhu.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e70c5040-c524-4733-8db7-98338211c1c7


BRDE20210507001 Nemecká personálna agentúra hľadá európskych náborových partnerov na spoluprácu na základe dohôd o službách pri nábore pracovných síl pre nemecký trh práce.
Táto nemecká personálna agentúra prijíma zamestnancov pre svojich klientov v Nemecku v rôznych odvetviach (okrem iného v zdravotníctve, strojárstve, potravinárskom priemysle, výrobe / výrobe, logistike). Hľadajú spoľahlivých európskych partnerov v náborovom sektore na základe dohôd o službách, aby zabezpečili dostatok pracovných síl pre Nemecko.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/62413287-41fa-4da0-bb44-3a46849c8a4a


BRUK20210311001 Britská spoločnosť hľadá výrobcu masti / balzamu.
Britská spoločnosť ponúka výrobnú dohodu európskemu výrobcovi na výrobu balzamu na prevenciu proti odretiu.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77e5538f-0e86-4fe1-a75f-04d579c0862f


BRXK20210527002 Kosovský distribútor farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok hľadá ďalších dodávateľov na základe zmlúv o distribučných službách.
Kosovský distribútor s 8-ročnými skúsenosťami na trhu hľadá ďalšie produkty, ktoré by mohli doplniť svoje portfólio na základe dohôd o distribučných službách. Súčasné zameranie distribútora sa zameriava na farmaceutické výrobky, farmaceutické výrobky, lekárske prístroje, covid testy atď.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d371b251-35e1-42e1-a641-91ca1ba4f91b

BRRU20210521001 Ruský distribútor hľadá chemikálie a hygienické výrobky.

Ruská spoločnosť z Voronežského regiónu je výrobcom zmršťovacej fólie z PVC a distribútor domácich chemikálií hľadá výrobcov sanitárnych, hygienických a čistiacich prostriedkov s cieľom uzavrieť dohodu o distribučných službách.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2259817-aa49-473b-99f3-e1e5f740423d


BRSI20210507001 Slovinská butiková spoločnosť hľadá na základe výrobnej dohody výrobcov prírodných textílií pre deti a tehotenské oblečeni.
Slovinská spoločnosť zameraná na butik, ktorá ponúka ekologické výrobky pre čerstvé matky a deti, hľadá výrobcov prírodných textílií (bavlna, bambus, ľan, konope) z krajín EÚ i mimo nej, aby podpísala dohodu o výrobe.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0bb4528a-6286-477d-8972-12858012f48d


BRUK20210524001 Hľadá sa výrobca kozmetických prístrojov.
Táto značka kozmetických technológií so sídlom vo Veľkej Británii hľadá výrobného partnera, ktorý sa špecializuje na vývoj a dodávku malých elektronických kozmetických prístrojov na základe dohody o výrobe.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9bbc4ceb-ecb6-4816-b9c2-2e902887ecc1


BRUK20210505002 Britská energetická spoločnosť hľadá výrobcov a dodávateľov nádrží na tvrdé komponenty pre modulárne kontajnery na premenu vodíkovej energie.
Britský poskytovateľ energetickej infraštruktúry vyvíja a inštaluje modulárne kontajnery na konverziu paliva, ktoré premieňajú amoniak na vodíkové palivo na mieste vo vzduchu a v námorných prístavoch alebo na palube veľkých lodí. Modulárne kontajnery budú mať kapacitu na štiepenie amoniaku na vodíkové palivo. Spoločnosť hľadá výrobcov a dodávateľov krakovacích jednotiek na amoniak, čističky plynov, tlmičov tlakového výboja, výmenníkov tepla, plynových horákov (amoniak / vodík) a nádrží na amoniak.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c5122126-be32-415b-b1c8-d7a8c654826b


 
  16.6.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 310 krát | Zdieľajte na facebooku