Riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Ruskej federácii

Dátum vyhlásenia výzvy je 30. 6. 2021
Dátum ukončenia výzvy je 31. 8. 2021

Ruské znenie výzvy si môžete pozrieť tu.

Zámery a ciele verejnej výzvy

Verejná výzva SK-RU RD 2021 má nasledovné priority určené so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“:

1. Vesmírny, planetárny a atmosférický výskum
2. Civilizačné choroby a zdravý životný štýl
3. Nové materiály a náuka o materiáloch

Žiadateľ bude v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí. Žiadosti môžu predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.

Podklady k výzve


 
  9.7.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 67 krát | Zdieľajte na facebooku