Technologické požiadavky august 2021 I

Výrobca a spoluvývojár pracuje na zvýšení kvality trvalo udržateľných vodných tokov
TRNL20210517001  Holandský start-up vyvinul dlaždice, ktoré vedia nahradiť nepresiakavé mestské betónové dlažobné kocky. Sú vyrobené z odpadu z riečnych sedimentov a nezamedzujú prieniku dažďovej vody do zeme. Silné dažde nespôsobia pretečenie kanalizácie a zaplavenie ulíc. Spoločnosť chce zvýšiť výrobu dlaždíc a hľadá výrobných partnerov s odbornými znalosťami a špecifickými technológiami. Spoločnosť ponúka spoluprácu na základe zmluvy o výrobnej a/alebo technickej spolupráci.
Viac  → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e46e9aa-613d-4671-9c81-1941c7888349

Spoločnosť zo Srbskej republiky hľadá spolupracujúcich partnerov pri vývoji tavenia betónu 

TRBA20210721001 Spoločnosť zo Srbskej republiky, Bosny a Hercegoviny je jedným z významných výrobcov betónových prvkov (výroba betónu, betónových tvárnic a betónových rúr) na bosnianskom trhu. Na základe dohôd o výskume/technickej spolupráci hľadá technológie na rozvoj tavenia betónu.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/19312acc-2f3d-4f3c-b51a-1db68aad0798

Rakúska softvérová spoločnosť hľadá spoločnosti poskytujúce súbory údajov (dodávateľské, servisné, servisné, leasingové zmluvy atď.)

TRAT20210804001 Rakúska spoločnosť je renomovaným výrobcom softvéru a poskytovateľom cloudových služieb s inovatívnym portfóliom produktov a služieb na zjednodušenie, zrýchlenie a zlepšenie kvality správy dokumentov a procesov vo všetkých oblastiach podnikania.  Hľadá spoločnosti, ktoré sa zaoberajú veľkým počtom podobných zmlúv v nemčine alebo angličtine. Tieto sa budú používať spolu s know-how v prepojených podnikových procesoch v priebehu vývoja. Počíta sa s technickou (a následne výskumnou spoluprácou: návrh HEU).
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e3738dce-1420-495f-ad87-4c08da556c16


Holandský výrobca hľadá (patentované) technológie/koncepty pre napínacie zariadenie
TRNL20210804002 Celosvetovo dodávateľ upínacích armatúr pre prepravu ťažkých nákladov  chce umožniť svojmu klientovi efektívnejšiu a bezpečnejšiu prácu.  Okrem dodávky ľahkých systematických viazacích reťazí chce ponúknuť aj ľahké napínacie viazacie prostriedky. Spoločnosť preto hľadá technologických a/alebo technických partnerov na vývoj takéhoto napínacieho zariadenia v rámci dohody o technickej spolupráci. Táto požiadavka je súčasťou otvorenej inovačnej výzvy.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7e1ef4dd-c544-424f-8c32-7b07abde9f50


Rakúska spoločnosť hľadá technológiu detekcie odchýlok pri zváraní veľkých rúr
TRAT20210806001 Rakúska spoločnosť chce vyvinúť automatizovaný systém zvárania potrubí pre nerovné stavby. Hľadá preto vhodné hotové alebo takmer dostupné riešenie, ktoré je schopné detekovať malé odchýlky v ofsetoch okrajov a zvarových medzerách po obvode oceľových rúr s priemerom viac ako 600 mm. Systém by mal poskytovať rozhranie k zváraciemu hardvéru a mal by byť robustný a ľahko ovládateľný. Hľadajú sa partneri pre technickú spoluprácu. 
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/45a53d16-5487-4b60-830e-e05f04d31eba


V prípade otázok či záujmu nás kontaktujte na een@rpicpo.sk
 
  16.8.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 116 krát | Zdieľajte na facebooku