Technologické požiadavky august 2021 II

Program Industry 4.0 Open Innovation & Acceleration hľadá prelomové technologické startupy po celom svete
TRES20210813001 Tento akceleračný program je verejno-súkromnou iniciatívou, ktorú spustila baskická vláda v Španielsku, spolu s poprednými priemyselnými spoločnosťami. Je zameraný na startupy s riešeniami Industry 4.0 aplikovanými na inteligentný priemysel, čistú energiu a udržateľnosť, potravinársky a zdravotnícky sektor. Predstava je, že vybrané startupy vyvinú platený skutočný projekt Industry 4.0 pre jednu alebo viac firemných spoločností. Spolupráca bude prebiehať na základe výskumnej a/alebo technickej spolupráci s finančnou podporou do 150 000 EUR.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/61b7cfa7-8d68-48c3-9357-ad0e950ca98a


Holandská zdravotnícka spoločnosť hľadá technológie, metódy a aplikácie na testovanie inteligencie detí s ťažkým telesným postihnutím
TRNL20210812001 Holandská zdravotnícka spoločnosť poskytuje rehabilitačné konzultácie a intervencie deťom s ťažkým telesným postihnutím. Spoločnosť hľadá alternatívne metódy (napr. ovládanie očami alebo dotykom) s cieľom zistiť úroveň inteligencie dieťaťa s ťažkým telesným postihnutím. Táto ponuka je vhodná pre spoločnosti, akademikov alebo vynálezcov, ktorí sa snažia poskytnúť svoje vlastné riešenia alebo vylepšiť existujúcu technológiu. Spolupráca bude prebiehať prostredníctvom dohody o technickej spolupráci.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c9cf0ed5-d70a-46fe-8bae-d240f3d0395b


Holandská spoločnosť na pletenie poťahov na matrace hľadá automatizované optické technológie na kontrolu kvality.
TRNL20210808001 Holandská medzinárodná spoločnosť na pletenie poťahov na matrace vyrába 5-6 miliónov metrov látky ročne. Kontrola kvality sa vykonáva ručne. Aby však spoločnosť dospela k skoršej detekcii chýb a menšiemu vyradeniu tkanín, hľadá automatizovanú optickú technológiu, ktorá kontroluje a analyzuje pleteniny v rôznych fázach výroby. Cieľom je dohoda o technickej spolupráci. Táto požiadavka sa týka výzvy v oblasti inovácií zverejnenej na otvorenej platforme.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a78c67e7-dfdd-4955-9183-c2e9af468ecc


Hľadajú sa dátoví modelári a výskumníci na overenie a zdokonalenie dátových modelov
TRUK20210708001 Britská IT spoločnosť vyvinula mobilnú aplikáciu, ktorá sleduje počasie a jeho vplyv na dlhodobé zdravotné problémy a chronickú bolesť. Funkčnosť aplikácie spočíva v upozorňovaní na predpoveď počasia v reálnom čase, ktoré sa vzťahujú na zdravotný stav/symptómy uživateľa. Spoločnosť hľadá akademických alebo výskumných partnerov, ktorí by jej pomohli pri vývoji druhého beta produktu a ochrane osobných údajov. Spolupráca bude prebiehať na základe dohody o technickej alebo výskumnej spolupráci.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a8565586-1291-4e7f-bf7b-42f81995e8d6


Holandská nemocnica hľadá inovatívnu technológiu na spoľahlivé a ekonomické využitie vygenerovanej energie a znižovanie teploty povrchov.
TRNL20210804001 Holandská nemocnica je významným poskytovateľom starostlivosti vo svojom regióne a okrem investícií do zariadení zdravotnej starostlivosti sa podieľa aj na prispievaní k udržateľnému životnému prostrediu a spoločnosti. Nemocnica hľadá technológie, ktoré by umožnili zber energie v oknách výškových budov a strechách/fasádach nemocnice a súčasne znižovali teplo. Nemocnica má záujem uzavrieť zmluvu o technickej spolupráci. Táto požiadavka je súčasťou otvorenej inovačnej výzvy.

Viac →https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f00b2ff-fcdd-41c7-a287-02a5f9e61601


Hľadá sa kyslíkovo-bariérový mono materiál pre balenie potravín (párkov) na základe obchodnej dohody s technickou asistenciou
TRPL20210816001 Poľská asociácia, ktorá koná v mene svojho člena, hľadá kyslíkovo-bariérovú monomateriálovú fóliu určenú pre MAP (upravená atmosféra) na balenie tenkých suchých údených bravčových párkov. Fólia musí byť bezpečná pre styk s potravinami, musí tvoriť hermetický obal (100% vzduchotesný), uchovávať výrobky čerstvé najmenej 120 dní a musí zodpovedať horizontálnym a vertikálnym strojom. Spolupráca bude prebiehať na základe obchodnej dohody s technickou pomocou alebo dohode o technickej spolupráci.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dfefa804-8041-42a9-b07f-a988ca724772


Ľahká, tvarovo stabilná doska spomaľujúca horenie
TRCH20210812001 Švajčiarske MSP hľadá výrobcu dosiek alebo partnera pre výskum a vývoj, ktorý vyvíja ľahkú dosku s otvorenými pórami, priepustnú pre vzduch a spomaľujúcu horenie. Rozmer dosky je približne 3,0m x 1,2 m. Výrobok je možné prestavať alebo dodať ako už existujúci doskový materiál. Bude sa používať v stavebníctve. MSP hľadá partnera pre dohodu o výrobe alebo technickej spolupráci, ktorá môže zahŕňať aj rozvoj.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27ac1584-4fbf-4164-889f-67f5ccbf0efa


Čilská spoločnosť v oblasti energetiky hľadá poskytovateľov indukčného nabíjania v elektromobiloch

TRCL20210803001 Čilská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou elektrickej energie hľadá európske spoločnosti so skúsenosťami s poskytovaním indukčného napájania elektrických automobilov. Chcú nájsť technológie a odborné znalosti na automatizáciu nabíjania. Spoločnosť chce uzavrieť obchodnú zmluvu s technickou pomocou. Sú otvorení spolupráci v oblasti výskumu.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d12c05e-3e48-463e-9df7-253dd6d6bd36


 
  2.9.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 69 krát | Zdieľajte na facebooku