Technologické požiadavky september 2021 I

Holandská spoločnosť hľadá partnerov, ktorí by trvalo udržateľným spôsobom merali, zvyšovali, zachovávali alebo obnovovali biodiverzitu v súvislosti s ich infraštruktúrnymi/stavebnými projektami
TRNL20210901001 Holandská stavebná spoločnosť hľadá partnerov, ktorí by im pomohli pomôcť pri udržateľnom meraní, zvyšovaní, uchovávaní alebo obnove biodiverzity okolo ich stavebných projektov. Spoločnosť hľadá priemyselných/akademických partnerov pracujúcich v oblasti ekológie/udržateľnosti, analýzy dát a ďalších, ktorí majú technológie, prototypy, služby alebo iné nápady, ako sú fyzické produkty, digitálny nástroj alebo úplne iné riešenie, na ďalší rozvoj prostredníctvom technickej dohody o spolupráci.


Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na doplnky krmiva pre kone hľadá dodávateľov rastlín
TRFR20210903001 Francúzska spoločnosť, ktorá vyrába kŕmne doplnky pre kone, hľadá dodávateľov rastlín. Často hľadajú konkrétne rastliny považované za kŕmne suroviny. Aktuálne sa hľadá napríklad Sophora Japonica a Sarracenia Purpurea. Hľadajú sa dodávateľa rastlín v rámci obchodnej dohody s technickou pomocou.


Čínska spoločnosť hľadá na európskom trhu pokročilú technológiu na demontáž lopatiek veterných turbín prostredníctvom obchodnej dohody s technickou pomocou
TRCN20210903001 Čínska spoločnosť špecializujúca sa na výskum a vývoj, výrobu a predaj tepelných energetických zariadení, zariadení na ochranu životného prostredia, pomocných elektrární a zariadení na splyňovanie uhlia v Číne. Aby optimalizovala svoje servisné technológie, hľadá na európskom trhu pokročilú technológiu, vybavenie a riešenia na demontáž lopatiek veterných turbín. Potenciálna spolupráca by mohla byť prostredníctvom obchodnej dohody s technickou pomocou.


Čínska spoločnosť hľadá technológiu bio pesticídov a bio hnojív na európskom trhu prostredníctvom obchodnej dohody s technickou pomocou
TRCN20210910001 Čínska spoločnosť je investičnou spoločnosťou pre manažment, ktorá sa zaoberá hlavne obchodovaním s farmaceutikami a zdravotnou starostlivosťou, obchodovaním s komoditami, investovaním do nehnuteľností a finančnými službami.
Na základe svojho obchodného prieskumu hľadá technológiu bio pesticídov a bio hnojív z európskeho trhu prostredníctvom obchodnej dohody s technickou pomocou.


Čínska spoločnosť hľadá na európskom trhu pokročilú technológiu na recykláciu vyradených lopatiek veterných turbín prostredníctvom obchodnej dohody s technickou pomocou
TRCN20210907001 Čínska spoločnosť sa špecializuje na výskum, výrobu a predaj tepelných energetických zariadení, zariadení na ochranu životného prostredia, pomocných elektrární a zariadení na splyňovanie uhlia v Číne. S cieľom optimalizovať udržateľnú recykláciu vyradených lopatiek a kompozitov veterných turbín z prevádzky hľadá na európskom trhu pokročilú technológiu recyklácie lopatiek veterných turbín. Potenciálna spolupráca by mohla byť prostredníctvom obchodnej dohody s technickou pomocou.

 
  16.9.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Vyhľadávanie obch... | zobrazené: 112 krát | Zdieľajte na facebooku