Podpora projektov výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 48 mesiacov. Verejná výzva VV 2021 nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Základnou snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 10. septembra 2021 na stránke www.apvv.skDátum ukončenia výzvy je 11. 11. 2021.

Viac informácií nájdete tu.


 
  22.9.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 75 krát | Zdieľajte na facebooku