Technologické požiadavky október 2021 I

TRNL20210927001 Holandská nemocnica hľadá nové metódy a nápady na udržateľné spracovanie chemických odpadových kvapalín zo svojich testovacích laboratórií.
Holandská nemocnica implementuje trvalo udržateľnú politiku pre svoje laboratórne prevádzky a hľadá partnerov pre udržateľné riešenia a technológie. Hľadajú riešenia z priemyslu alebo akademickej obce, ktoré majú skúsenosti s laboratóriami, chemickými látkami, recykláciou a enviromentálnymi technológiami, na spoluprácu prostredníctvom dohody o technickej spolupráci.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9332d9fc-90e0-4ffe-a723-759e3462199b

TRIT20210727001 Talianska spoločnosť je lídrom v mäsovom priemysle a hľadá nové obchodné partnerstvá. Spolupráca bude prebiehať v rámci obchodnej dohody s technickou pomocou alebo licenčnej dohody zameranej na zlepšenie energetickej účinnosti svojich závodov.

Veľký taliansky podnik pôsobiaci v oblasti mäsového priemyslu, hľadá inovatívne riešenia na zlepšenie celkového energetického manažmentu svojich priemyselných závodov. Partnerstvo bude prebiehať na základe obchodnej dohody s technickou pomocou alebo licenčnej zmluvy.
Viac→ https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/27dfec9c-f9f2-4de0-b961-0efc4b0d8aa4

TRES20210920001 Španielská farmaceutická spoločnosť pôsobiaca v sektore starostlivosti o pleť hľadá príležitosti na partnerstvá pre nové aktíva v pokročilých fázach výskumu alebo predklinického vývoja, ktoré by mohli byť užitočné pri liečbe dermatologických chorôb v rámci dohody o spolupráci vo výskume alebo dohody o technickej spolupráci. Táto požiadavka sa týka otvorenej inovačnej výzvy.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7bdffbf5-e0ef-45ed-b578-3aae88c3f969

TRDE20211001001 Nemecký výrobca zdravotníckych pomôcok hľadá výrobcu sterilných jednorázových injekčných striekačiek na mieru.

Nemecký výrobca zdravotníckych pomôcok hľadá zmluvného výrobcu pre svoju špecifickú sterilnú striekačku na jedno použitie. Hľadaný partner by mal mať odborné znalosti vo výrobe zdravotníckych pomôcok a mal by pracovať podľa ISO 13485 (certifikát) a ideálne MDR (regulácia zdravotníckych pomôcok). Keďže spoločnosť bude legálnym výrobcom podľa MDR, partner musí byť pripravený zdieľať technické súbory podľa požiadaviek MDR. Hľadá sa výrobná dohoda.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da23b93c-29dd-432e-ab19-f4064b3c7739

TRKR20210924001 Kórejská začínajúca spoločnosť vyvíjajúca biomedicínsky mikrobotový systém, hľadá v Európe partnerstvo pre kooperatívny výskum a vývoj.

Kórejská spoločnosť hľadá partnerov, ktorí vyvíjajú/vyrábajú metódy a zariadenia na registráciu CT a röntgenových snímok, ktoré zobrazujú 3D obraz ciev a v reálnom čase a presné umiestnenie vodiaceho drôtu vo vnútri pacientovho tela. Spoločnosť tiež hľadá partnerov, ktorí vyvíjajú/vyrábajú systém master slave na manipuláciu (translačný pohyb) magnetického vodiaceho drôtu mikrobotom počas intervečných zákrokov.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c29e586e-e1c4-4bbe-8f28-66b9d6b2529b

TRFR20210915001 Hľadajú sa turbidimetre alebo sondy NTU (Nefelometric turbidity Unit) s vysokým rozlíšením alebo na kontrolu úrovne priehľadnosti vody v súkromných bazénoch.
Francúzska spoločnosť sa špecializuje na vybavenie bazénov pre jednotlivcov. Aby sa znížila spotreba elektrickej energie na čistenie vody filtračným systémom, musí MSP merať online malé odchýlky zákalu, aby informoval energetický manažment o spustení alebo zastavení filtrácie. MSP hľadá turbidimetre alebo sondy s vysokým rozlíšením (0,1 NTU). S dlhodobým partnerom vyrábajúcim tieto nástroje sa hľadá obchodná dohoda s technickou pomocou alebo technická spolupráca.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6da9637-ed8e-4590-956a-4aafc6252642

V prípade, že ste nenašli vhodnú ponuku, radi Vám s tým pomôžeme. Kontaktujte nás na een@rpicpo.sk.
 
  19.10.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 128 krát | Zdieľajte na facebooku