Obchodné požiadavky október 2021 I

BRDE20210917001 Nemecký start-up z regiónu Frankfurt/Main hľadá dodávateľov výplní/penenia pre púzdra na prenosné počítače z Východnej Európy, Balkánu alebo Ázie na základe výrobnej dohody.
Polstrovanie je navrhnuté tak, aby chránilo hardvér prenosného počítača. Preferovanými druhmi materiálov sú pena EPDM (etylén -propylén diénový monomer) a PE (polyetylén). Start-up by chcel podľa dohody o výrobe spolupracovať s výrobcami z Východnej Európy, Balkánu alebo Ázie.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2e61b19-abb5-4c18-ac28-013f36d6b366

BRRO20210922001 Rumunský dovozca a distribútor čerstvého ovocia chce byť distribútorom.
Rumunská spoločnosť  sa špecializuje na hromadný predaj a distribúciu čerstvého a spracovaného ovocia, ako sú šťavy a pyré na rumunskom trhu. Chce preskúmať nové možnosti dovozu od kvalitných pestovateľov ovocia v Európe, s cieľom rozšíriť portfólio svojich produktov na základe dohody o distribučných službách.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/66de59ff-5ec9-4e02-a9e4-bfbfddbd3ab6

BRRO20210921002 Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na predaj poľnohospodárskej techniky, hľadá partnerov pre spoluprácu na základe zmluvy o obchodnom zastúpení alebo zmluvy o distribučných službách.
Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na predaj traktorov zariadení na poľnohospodárske činnosti, hľadá nové zdroje/výrobcov týchto špecializovaných zariadení, aby pokryla potreby spoločností. Rumunský predajca/distribútor sa snaží nadviazať dlhodobé partnerstvá na základe zmluvy o obchodnom zastúpení alebo distribučných službách.

Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aa122623-5c12-4839-8465-12a19a8c4421

BRFR20210916001 MSP zaoberajúci sa ekologickým koženým tovarom hľadá dodávateľov rastlinnej kože, korku alebo celulózy v rolkách.
Francúzska podnikateľka od roku 2019 začala svoju vlastnú činnosť ako navrhárka a výrobca koženého tovaru a šperkov pre mužov a ženy. Aby diverzifikovala svoje výtvory, v súčasnosti hľadá nových dodávateľov rastlinnej kože, korku alebo celulózy v rolkách vo viacerých farbách. Hľadajú sa dodávateľské zmluvy dlhodobými partnermi, ktorí ponúkajú ekologické výrobky vysokej kvality.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6b8ac98c-81b4-4be2-8313-fa3233aa9bb1

BRRO20210922002 Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na maloobchodný predaj kníh, darčekových predmetov a kancelárskych potrieb hľadá zahraničných dodávateľov.
Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na maloobchodný predaj, distribúciu a dovoz výrobkov vrátane školských a kancelárskych potrieb, papiernických a vzdelávacích predmetov, hračiek, darčekových krabičiek na čaj hľadá zahraničných dodávateľov (výrobcov a distribútorov) tohto druhu výrobkov. Jej ponuka tiež obsahuje luxusné značkové výrobky a darčekové sady pre špeciálne príležitosti. Cieleným typom spolupráce je dohoda o distribučných službách.

Viac→ https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2d233d28-175a-4b86-97c1-620bca619341

BRRO20210922003 Rumunský veľkoobchod s aromatickými rastlinami a semenami pre potravinársky a farmaceutický priemysel hľadá distribútorov koriandru a horčičných semien
Rumunská spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti obchodu s rôznymi druhmi aromatických a fytofarmaceutických rastlín a semien, hľadá dodávateľov ekologicky pestovaných semien koriandra a horčice.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23fbd31a-e9fa-4eb0-b2fc-2516663490d7

BRSI20210920002 Slovinská mikro-pražiareň, ktorá praží a balí kávu pod svojou vlastnou značkou, hľadá výrobcu s výrobným riešením pre čiastočne alebo plne automatické plnenie kávy do vriec.
Slovinská mikro pražiareň kávy, ktorá praží a balí kávu pod vlastnou značkou, v súčasnosti plní kávu do vrecúšok ručne. Hľadá výrobcov technologických riešení na čiastočne alebo plne automatické plnenie kávy do stojatých vreciek so ZIP ventilom, aby im poskytli požadované riešenie podľa výrobnej zmluvy.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f566abab-edc5-404b-916f-593ec4bd0430

BRES20210927001 Španielska petrochemická spoločnosť hľadá dodávateľov inovatívnych produktov v automobilovom priemysle, aby sa dosiahli dohody o distribúcii.
Španielska petrochemická spoločnosť so širokou distribučnou sieťou v automobilovom sektore vrátane poľnohospodárskych a priemyselných vozidiel hľadá inovatívne výrobky na doplnenie svojho katalógu. Distribučnú sieť spoločnosti tvoria veľkoobchody, obchody s náhradnými dielmi, čerpacie stanice, predajcovia automobilov, maloobchodníci atď., takže bude vyhodnotený akýkoľvek inovatívny produkt vhodný pre tieto kanály. Spoločnosť hľadá distribučné zmluvy.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/91a6867e-2d20-4a06-b258-6450d02961ff

BRRO20210921001 Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na obchod s poľnohospodárskymi pesticídmi a hnojivami hľadá dodávateľov/výrobcov z krajín EÚ.

Rumunská spoločnosť sa špecializuje na obchod a skladovanie hnojív a pesticídov pre poľnohospodárstvo je ochotná nájsť nových dodávateľov/výrobcov, aby pokryla súčasné požiadavky na špecializovanom rumunskom trhu. Spoločnosť hľadá spoločnosti z EÚ, ktoré sú ochotné distribuovať svoje výrobky na rumunský trh prostredníctvom distribučnej služby.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe6f92a9-15ed-46ec-aaa8-70ac7a4ff4be

BRFR20210712001 Francúzsky MSP sa snaží prostredníctvom dohody o dodávateľoch získavať odpad (z ovocia, zeleniny a rastlín) od výrobcov agropotravín.
Výrobcovia agropotravinárskeho sektora vo svojich výrobných procesoch vytvárajú odpad, ktorý je možné použiť ako prísady v iných výrobách: semená, oleje, výlisky, vlákna. Francúzsky SME, ktorý sa nachádza v južnom Francúzsku, identifikoval 500 takýchto „koproduktov“a spolupracuje s veľkými výrobcami agropotravín vo Francúzsku i v zahraničí na nákupe ich odpadu a jeho následnom predaji klientom, pričom sa stará o logistiku. Spoločnosť sa snaží kúpiť odpad od výrobcov agropotravín prostredníctvom dodávateľskej zmluvy.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ea960dfa-e128-42aa-b9ec-8492e528b81d

Máte otázky? Kontaktujte nás na een@rpicpo.sk
 
  19.10.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 177 krát | Zdieľajte na facebooku