Technologické požiadavky október 2021 II

TRIT20211012001 Talianska priemyselná skupina v obalovom sektore hľadá inovatívne, zelené materiály nazvýšenie udržateľnosti svojich výrobkov.
Talianska priemyselná skupina, svetový líder v obalovom odvetví, hľadá start up alebo scale up spoločnosti, ktoré ponúkajú inovatívne technologické materiálové riešenia, ktoré by sa uplatnili v obalovej oblasti, najlepšie na úrovni TRL 7, s cieľom zvýšiť udržateľnosť jej výrobkov. Partneri budú spolupracovať pri spoločnom rozvoji a stratégii uvedenia na trh podľa dohodyo technickej spolupráci. Táto žiadosť je súčasťou programu otvorených inovačných výziev.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c5e3dcb-ab1c-4026-869f-8abb15259d60

TRGR20211008001 Grécka spoločnosť spracováva prach z fragmentových solárnych panelov a hľadá technológiu zamerané na odstránenie ortuti.
Grécka spoločnosť pôsobiaca v energetickom sektoremá záujem získať správnu technológiu na odstránenie ortuti z prachu. Hľadaný partner by mal mať schopný poskytnúť technológiu a radiť spoločnosti v procese, ktorý je potrebný na samostatné dokončenie úlohy. Požadovaná spolupráca je technická dohoda.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8da33d31-2eac-4c54-b0a2-cc6aaae075e5

TRNL20211004001 Holandská zdravotnícka organizácia hľadá osvedčené metódy a technológie na aplikáciu telemedicíny a systémov elektronického zdravotníctva pre nové centrum služieb.
Holandská zdravotnícka organizácia – pozostávajúca z niekoľkých nemocníc – hľadá partnerov z odvetvia IKT/zdravotníctva a akademickej obce s odbornými znalosťami v oblasti vývoja alebo poskytovania technológií telemedicíny a elektronického zdravotníctva na predchádzanie vykoľajeniu chronicky chorých pacientov. Spolupráca sa predpokladá v rámci obchodnej dohody s technickou pomocou.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e445ed8a-e20b-473e-9c5c-b16cd2b6f66e


TRIT20211026005 Taliansky MSP v stavebnom sektore hľadá softvérové riešenia Building Information Modeling na štandardizáciu výrobného procesu.
Talianska spoločnosť vyrábajúca systémy pre klimatizáciu, vykurovanie, chladenie a vodu hľadá softvérové riešenia Building Information Modeling s minimálnou úrovňou TRL 5 na digitalizáciu, štandardizáciu a integrované riadenie výrobného procesu a umožňujúce prefabrikáciu priemyselných zariadení. Partneri budú konať na základe dohody o technickej spolupráci. Táto požiadavka je súčasťou programu otvorených inovačných výziev.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ae723a81-855d-4875-96f3-00e80e8bb40c


TRIT20211025002 Talianska spoločnosť hľadá inovatívne riešenia pre udržateľné balenie potravín a doplnky v stravovaní s cieľom znížiť dopad na životné prostredie.
Talianska spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti stravovania, hľadá začínajúce alebo veľké podniky, ktoré ponúkajú ekologické materiály a inovatívne služby pre udržateľné jednotlivé porcie balenia potravín a doplnkov pre stravovanie. Partneri budú spolupracovať na proof of concept alebo pilotných projektoch v rámci dohody o technickej spolupráci. Táto požiadavka je súčasťou programu otvorených inovačných výziev.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c532fc1d-5bc2-4e39-b3de-14ba0d0631fa


TRIT20211026002  Talianska spoločnosť hľadá nové technológie povrchovej úpravy pre oleodynamické aplikácie, ktoré by nahradili chrómovanie hydraulických valcov.
Taliansky výrobca hydraulických valcov hľadá inovatívne a udržateľnejšie technológie povrchovej úpravy, najlepšie na úrovni TRL 8, ktoré nahrádzajú chrómovanie hydraulických valcov, aby sa znížili zdravotné riziká pre pracovníkov a znečistenie spôsobené týmto procesom. Partneri budú spolupracovať pri spoločnom vývoji proof of concept alebo pilotných projektov v rámci dohody o technickej spolupráci. Táto požiadavka je súčasťou programu otvorených inovačných výziev.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8599e848-4c39-4b9e-b440-2ed915a56095


TRIT20211026004 Talianska potravinárska spoločnosť hľadá technologické riešenia na automatizáciu a digitalizáciu zhromažďovania údajov o emisiách skleníkových plynov v mliekarňach.
Popredná talianska spoločnosť vyrába a distribuuje mlieko a mliečne výrobky. Spoločnosť hľadá v rámci svojej dodávateľskej siete inovatívne riešenia auditu a zberu dát v reálnom čase s minimálnou hodnotou TRL 5 na automatizáciu a digitalizáciu hodnotenia uhlíkovej stopy v mliekarňach. Spoločnosť má záujem o zmluvu o technickej spolupráci. Táto požiadavka je súčasťou otvorenej inovačnej výzvy.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/63325ba5-5dc9-4706-b41d-435fd5a7e7a0


TRIT20211012002 Firemný akceleračný program pre medzinárodné start-upy a scale-upy v oblasti kardiometabolických a chronických ochorení.
Talianske akceleračné centrum zdravotnej starostlivosti spustilo spolu s priemyselnými spoločnosťami prvý akceleračný program s cieľom získať najlepšie globálne začínajúce a scaleupy schopné reagovať na nové trendy v oblasti kardiometabolických a chronických ochorení. Vybrané spoločnosti vypracujú s korporáciami pilotný projekt na uvedenie nových riešení na trh. Finančné, obchodné a technické dohody sa predpokladajú v závislosti od konkrétneho pilotného projektu.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2cc800dd-86ca-417d-9700-43fbe13f2951


TRIT20211026003 Talianska spoločnosť, ktorá hľadá inovatívne a udržateľné materiály a riešenia pre stavebné podlahy v kombinácii s epoxidovými živicami.
Talianska spoločnosť, ktorá pôsobí v keramickom a stavebnom priemysle, vyvinula vysokovýkonné epoxidové živice na podlahy budov. Spoločnosť hľadá inovatívne materiály a riešenia, najlepšie TRL 8, ktoré možno kombinovať s produktom spoločnosti na podlahy a budovy a znížiť jeho dopad na životné prostredie, na základe dohody o technickej spolupráci. Táto požiadavka je súčasťou programu otvorených inovačných výziev.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f5a4b06e-fd51-4976-93a0-654ec7268b70


TRNL20211020001 Holandská spoločnosť, špecialista na renováciu a údržbu nehnuteľností, hľadá riešenia na zníženie hluku na stavbe.
Holandská spoločnosť je aktívna v stavebnom sektore a vykonáva práce ako renovácia a údržba nehnuteľností v zastavanom prostredí. Jedným z hlavných problémov vyskytujúcich sa v obývaných priestoroch a priestoroch je nárazový hluk. Holandská spoločnosť hľadá technológie a odborné znalosti na zníženie nárazového hluku s výsledkom na urýchlenie procesu implementácie.
Cieľom holandskej spoločnosti je uzavrieť dohodu o technickej spolupráci so špecialistom na hluk pôsobiacim v stavebnom sektore.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a5fec394-24d5-44a7-9f20-ddde15a26fa3


TRIT20211019001 Technickí partneri hľadajú zhodnotenie IT cenných komponentov a ťažbu druhotných surovín na komercializáciu.
Talianska začínajúca spoločnosť pracujúca v oblasti správy majetku IT a odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) na konci životnosti hľadá technických partnerov vo výrobe elektronických zariadení, výrobcov originálnych zariadení (OEM) a chemickom sektore na zhodnotenie cenných komponentov a ťažbu druhotných surovín. Potenciálne typy spolupráce: obchodná dohoda s technickou pomocou a dohoda o technickej/výskumnej spolupráci.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/168e5a9b-ba1c-4414-93de-edfc2c3507f8


 
  3.11.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 162 krát | Zdieľajte na facebooku