Technologické požiadavky november 2021 I

TRIT20211026001 Talianska spoločnosť hľadá záhradnícke a poľnohospodárske autonómne navigačné systémy pre vonkajšie (stroje na kosenie trávy) a vnútorné (stroje na čistenie podláh) energetické zariadenia. Talianska spoločnosť je významným hráčom vo výrobe strojov pre záhradníctvo a poľnohospodárstvo; hľadajú nové technologické riešenia, najlepšie na úrovni TRL 6, aby zlepšili svoje autonómne stroje na kosenie trávy a čistenie podláh znížením redundancie systému a zvýšením energetickej autonómie strojov. Partneri budú spolupracovať na proof of concept alebo pilotných projektoch v rámci dohody o technickej spolupráci. Táto požiadavka je súčasťou otvorenej inovačnej výzvy.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6ed59712-08e9-4dc6-9f84-152286a1b94f


TRES20210924001 Disruptívne technológie v sektore odsoľovania morskej vody, verejné obstarávanie pred komerčným využitím. Španielske laboratórium hľadá prevratné technológie pre pilotné riešenie odsoľovania morskej vody s potenciálom dosiahnuť hranicu 1,5 kWh/m3 odsolenej vody. Technológia musí byť v predkomerčnom štádiu (aspoň TRL4). Živé laboratórium hľadá výskumné skupiny, start-upy, scale-upy (SME) a ďalšie spoločnosti, ktoré by mohli požiadať o verejné obstarávanie pred komerčným využitím, a ponúka komerčnú dohodu s technickou pomocou v oblasti výskumu a vývoja.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e30682ed-0b4a-4138-9881-10a077ab031c


TRES20211029001 Španielsky MSP hľadá špičkovú technológiu pre rozvádzače stredného napätia.

Špaielsky (baskický) MSP špecializujúci sa na strojárstvo a výrobu rozvádzačov stredného napätia (MV) a vysokého napätia (HV) hľadá partnera na spoločnú výrobu nových a inovatívnych rozvádzačov MV/HV. Spoločnosť hľadá partnerstvo na základe licenčnej zmluvy alebo obchodnej zmluvy s technickou asistenciou. Jednou z možností by mohla byť aj dohoda o spoločnej investícii.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/895a7929-bb56-4c08-b07e-e654e30e58d6


TRIT20211025001 Talianska stavebná spoločnosť hľadá inovatívne techniky kladenia šikmých povrchov v priehradách a nádržiach s cieľom optimalizovať procesy a znížiť množstvo odpadu.
Talianska spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou, aktívna v stavebníctve, hľadá start-upy a scale upy ponúkajúce inovatívne techniky, minimálne TRL 4, na kladenie materiálov (modifikovaný bitumen a aglomeráty) na šikmé povrchy priehrad a nádrží s cieľom optimalizovať proces a znížiť množstvo odpadu. Partneri budú spolupracovať na spoločnom vývoji, experimentoch a pilotných projektoch v rámci dohody o technickej spolupráci. Táto požiadavka je súčasťou programu otvorených inovačných výziev.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/26cc0f5c-85c1-4892-bf57-c2847ab1817a

TRIT20211021001 Talianska celosvetová priemyselná skupina hľadá riešenia založené na IoT pre priemyselné stroje na optimalizáciu spotreby energie.
Talianska strojárska spoločnosť s globálnou pôsobnosťou hľadá start-upy alebo scale upy ponúkajúce inovatívne IoT riešenia pre priemyselné stroje, najlepšie na TRL 7, na monitorovanie a digitalizáciu prevádzky strojov s cieľom optimalizovať ich spotrebu energie. Partneri budú spolupracovať pri spoločnom vývoji pilotných projektov a overovaní koncepcií v rámci dohody o technickej spolupráci. Táto požiadavka je súčasťou programu otvorených inovačných výziev.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4e8b8ab7-ebae-4646-a496-f8eda4db9793


TRIT20211028001 Talianska spoločnosť v sektore obnoviteľnej energie hľadá nové riešenia pre agrofotovoltaické systémy spájajúce poľnohospodársku a energetickú produkciu.
Talianska spoločnosť je dodávateľom zariadení na výrobu obnoviteľnej energie v Taliansku a v zahraničí. Hľadá inovatívne agroenergetické technológie a metodiky, najlepšie TRL 5, na kombináciu poľnohospodárskej a energetickej výroby (agrofotovoltaické systémy) vo svojich závodoch. Partneri budú spolupracovať pri spoločnom vývoji proof of concept alebo pilotných projektoch v rámci dohody o technickej spolupráci. Táto požiadavka je súčasťou otvorenej inovačnej výzvy.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/280e72f8-573f-4364-8e3a-57118c379b33


TRKR20210805001 Kórejská biotechnologická spoločnosť hľadá inovatívne biologické technológie v rannom štádiu výskumu s mechanizmom účinku (MOA) a výsledkami testov účinnosti na uskutočnenie ďalšieho vývoja neklinických štúdií a klinických štúdií na komercializáciu.
Kórejská spoločnosť má overené skúsenosti s vývojom biofarmaceutických produktov založených na transfere technológie od zahraničnej spoločnosti. Spoločnosť hľadá spoločnosti, výskumné inštitúcie alebo univerzity v krajinách EÚ, ktoré majú inovatívne technológie zamerané na metabolizmus mitochondrií, autofágiu alebo mikropinocytózu v KRAS (Kirsten RAt Sarcoma) mutantných alebo divokých rakovinových buniek na základe llicenčnej dohody alebo dohody o spolupráci pri výskume.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/09011143-464f-454e-bf0c-72e31060aa2a

Nenašli ste vhodnú ponuku? Napíšte nám na een@rpicpo.sk


 
  15.11.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Vyhľadávanie obch... | zobrazené: 327 krát | Zdieľajte na facebooku