Obchodné požiadavky november 2021 I

BRFR20210930001 Francúzska spoločnosť, ktorá je odborníkom na luxusné obaly, súrne hľadá vstrekovač v Európe na základe dohody o výrobe.
Francúzska spoločnosť začala svoju činnosť v sekundárnom obalovom priemysle pred viac ako 35 rokmi. Odvtedy rozšírila svoje produkty v kategóriách balenie na mieru a influencer sets. Na podporu svojej expanzie spoločnosť hľadá výrobného partnera, odborníka na vstrekovanie plastov v Európe alebo v regiónoch Blízkeho východu. Partnerstvom môže byť dohoda o výrobe.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d824a6a-3862-4103-acd7-9a729c0c9dcd

BRUK20211021001 Globálny dodávateľ reagencií a služieb pre biologické vedy zo Spojeného kráľovstva hľadá nové produkty a technológie pre výskum v rámci výrobných a licenčných zmlúv.
Globálny dodávateľ činidiel a služieb pre výskumné trhy v oblasti biologických vied so sídlom v Spojenom kráľovstve hľadá nových partnerov v rámci výrobných a licenčných zmlúv na dodávku nových činidiel, ako sú proteíny, protilátky a malé molekuly, aby doplnil svoj existujúci katalóg a vývoj nových produktov a služieb. Činidlá a služby pre proteomickú analýzu sú predmetom záujmu v nasledujúcich oblastiach: rakovina, kmeňové bunky, neuroveda, imunológia a kardiovaskulárne choroby.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/79312edb-f482-40bb-b7a1-56a8278243f0

BRRU20211011001 Ruský výrobca biokeramiky na lekárske ošetrenie hľadá dodávateľov oxidu zirkoničitého z Afriky, Ázie a EAEU.
Ruská spoločnosť z Novosibirska sa zaoberá vývojom keramických medicínskych produktov (guličky na hlavicu stehennej kosti pre endoprotézy bedrového kĺbu). Spoločnosť má záujem nájsť partnerov z Afriky, Ázie a EAEU, ktorí budú dodávať oxid zirkoničitý. Spolupráca bude prebiehať na základe dodávateľskej zmluvy.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c1b979e3-6fa6-48cd-894b-7afb57718252

BRIT20211018001  Talianska spoločnosť špecializujúca sa na navrhovanie, výrobu a marketing reklamných pomôcok vo veľkom meradle hľadá partnerstvá v rámci dodávateľských a výrobných rámcových zmlúv na spracovanie surovín až po dodávku hotových produktov na mieru.
Talianska spoločnosť sa zameriava na navrhovanie, výrobu, marketing a logistickú kontrolu reklamných pomôcok - od plastových 3D postavičiek až po keramické predmety – pre zákazníkov, ktorí musia svoje základné služby kombinovať s reklamnými produktami. Je zvyknutá pracovať na zákazku pri veľkých sériách (10 000 až 30 000 ks/projekt) a hľadá dodávateľov na spracovanie surovín až po dodávku hotových výrobkov. Požadované typy spolupráce sú dodávateľské a výrobné zmluvy.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57572e23-b9f5-4f3d-9530-ffe0fcbdf7f4

BRES20211020001 Španielsko-anglický sprostredkovateľský obchodný zástupca, ktorý hľadá príležitosti na partnerstvo so spoločnosťami pôsobiacimi v sektore strojárstva a mechanické inžinierstvo, aby im pomohli vstúpiť alebo rozšíriť svoju súčasnú prítomnosť na španielskom trhu. 
Španielsko-anglický zástupca ponúka svoje služby obchodného sprostredkovateľa spoločnostiam v sektore výroby strojov a strojárstva, ktoré majú záujem predávať svoje produkty na španielskom trhu a ďalej rozvíjať akékoľvek zavedené prepojenia. Agent hľadá partnerstvo na základe zmluvy o obchodnom zastúpení.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4aee3ee-4ea1-4470-8c50-13e53a544eb5

BRKR20210924001 Kórejská začínajúca spoločnosť vyvíjajúca biomedicínsky mikrorobotový systém využívajúci elektromagnetické pole na intervenčnú liečbu hľadá partnerov, ktorí majú schopnosť vykonávať predklinické štúdie a klinické skúšky na základe subdodávateľskej zmluvy.
Kórejská spoločnosť založená v roku 2019 vyvíja biomedicínsky mikrorobotový systém využívajúci elektromagnetické polia na liečbu cievnych ochorení. Spoločnosť hľadá partnerov medzi spoločnosťami, výskumnými ústavmi, nemocnicami a ďalšími organizáciami so schopnosťami vykonávať predklinické štúdie (t. j. testy na zvieratách) a klinické skúšky na overenie biomedicínskeho mikrorobotného systému spoločnosti v rámci subdodávateľskej zmluvy.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94eff821-c269-4d61-a817-947e4dc53c1e

BRES20211022001 Španielska spoločnosť hľadá dodávateľov surovín a obalov na výrobu omáčok a koreniacich zmesí.
Španielska spoločnosť so sídlom na Tenerife, ktorá sa venuje výrobe omáčok založených na kulinárskej kultúre Kanarských ostrovov, hľadá partnerov v Turecku, Rumunsku a Poľsku, aby uzavrela dlhodobú dodávateľskú dohodu pre nasledujúce produkty:
-    Suroviny na výrobu omáčok a koreniacich zmesí, ako sú okrem iného koreniny, ovocie sušené ovocie, mliečne výrobky.
-   Obalové výrobky, ako sú PET a sklenené nádoby, kartóny a štítky.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fda893ea-79c7-42b6-9917-b6a9d8420ef2

BRRO20210927001 Rumunská spoločnosť zaoberajúca sa digitálnym marketingom hľadá partnerov na základe zmlúv o outsourcingu.
Rumunská digitálna marketingová spoločnosť z Transylvánie, založená v roku 2014, ktorá sa špecializuje na online marketing, podporu predaja, značkové materiály a vzťahy s verejnosťou, hľadá európskych, mimoeurópskych a/alebo svetových partnerov so záujmom o marketingové služby na základe zmlúv o outsourcingu.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c3b67bae-a4e8-4bb1-a6c6-4f062cbf7b0c

BRUK20211104001 Zdravotnícka spoločnosť v Spojenom kráľovstve hľadá hárky s lekárskymi nálepkami na základe dodávateľskej alebo výrobnej dohody.
Britská zdravotnícka spoločnosť hľadá lepiace pásiky s nálepkami pre magnety. Magnety budú aplikované priamo na pokožku pomocou nálepiek alebo náplastí na zmiernenie príznakov menopauzy. Spoločnosť sa snaží podpísať dodávateľskú alebo výrobnú zmluvu s náležite registranou a kontrolovanou zdravotníckou dodávateľskou spoločnosťou.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c70d77dd-1d7c-4526-b760-28a87d7dd601

BRUK20211109001 Britská spoločnosť zaoberajúca sa medicínskou technológiou hľadá elastický respiračný indukčný pletyzmografický pás s vodivým drôtom pre dodávateľa alebo výrobnú zmluvu.
Zavedená britská spoločnosť Medtech špecializujúca sa na výrobu a distribúciu zariadení na diagnostiku zdravotných porúch hľadá elastické pásy Respiratory Inductive Plethysmograph (RIP), ktoré obsahujú vodivý drôt v páse. Spoločnosť vyžaduje certifikované lekárske pásy v troch rôznych dĺžkach, ale so štandardnou šírkou na upevnenie sledovacích zariadení na hrudi pacienta. Spoločnosť sa snaží podpísať dodávateľskú alebo výrobnú dohodu.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/95275dff-2219-432d-bb90-68a5ca3b2c6f

BRDE20211018001 Dobre zavedená nemecká obchodná spoločnosť hľadá európskych výrobcov elektronického spotrebného tovaru, malých domácich spotrebičov a domácich potrieb, ktorí ponúkajú dodávateľské zmluvy. 
Severonemecká obchodná spoločnosť chce uzavrieť dodávateľskú zmluvu s novými partnermi z Európy a susedných krajín. Hľadajú domáce spotrebiče a elektronický spotrebný tovar, ktorý môžu ponúknuť svojim zákazníkom. Spoločnosť dodáva electronicky spotrebný tovar významným hráčom európskeho maloobchodu.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7b30b43-7689-4e99-a038-a8aee99f046a

BRPL20211027001 Poľská spoločnosť hľadá sprostredkovateľa na kúpu ojazdených/havarovaných áut za účelom podpísania dodávateľskej zmluvy.
Poľská spoločnosť, ktorá zaoberá predajom a komplexným servisom áut najmä z Francúzska, Nemecka, Holandska, Dánska. Očakáva sa, že zahraničný partner bude pôsobiť na základe dodávateľskej zmluvy.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4565e947-3960-49a7-afa4-f7edfc4b93fd

BRDE20211029002  Nemecká rodinná cukráreň hľadá poskytovateľov inovatívnych výrobných a kontrolných technológií a riešení na základe dodávateľskej zmluvy. 
Nemecká cukrárenská spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu bio a vegánskych čokolád, tyčiniek a sladkostí, hľadá dodávateľov inovatívnych technológií (stroje na výrobné procesy, riadiace zariadenia a pod.) na základe dodávateľskej zmluvy.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6ab25aa-9ca2-4e00-8141-26a193ee0fe8

BRSE20211012001 Švédsky výrobca vŕtacích strojov hľadá subdodávateľa z EÚ na výrobu CNC obrábaných a trením zváraných stĺpov.
Švédska spoločnosť vyrába ozubené vŕtačky a frézy/vŕtačky. Hľadajú subdodávateľa na výrobu CNC obrábaných a trením zváraných stĺpov. Hľadajú dodávateľa z EÚ vo východnej Európe: Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Česká republika, Slovinsko, Slovensko, alebo Rumunsko. Hľadaná partner by mal mať nákladovo efektívne výrobné zaridenia a dodávať piliere. Existuje 10 rôznych pilierov, ale hlavný pilier 90% ročných objemov.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd6b523a-8bde-4562-b778-eb0ca2800304


BRRO20211022002 Rumunská spoločnosť zaoberajúca sa tvorbou webových stránok hľadá partnerov na základe zmlúv o outsourcingu.
Rumunská spoločnosť sa špecializuje na webdizajn, najmä tvorbu prezentačných web stránok, vstupných stránok, osobných blogov a/alebo internetových obchodov. Rumunská IT spoločnosť chce uzavrieť outsourcingové zmluvy so zahraničnými IT partnermi, ktorí môžu zapajáť do každodenných projektov zameraných na aplikovanú informatiku, server, počítačové siete a manažérsky či fakturačný softvér.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a39e3382-18cf-43a4-bd36-3360c550b2e3

BRUK20211105001 Britská zdravotnícka spoločnosť hľadá pozlátené feritové a neodýmové magnety v rámci dodávateľskej alebo výrobnej zmluvu. 
Britská zdravotnícka spoločnosť hľadá malé (5 mm priemer x 2 mm d) pozlátené N35 -3800 gaussové neodýmové magnety a pozlátené 800 gaussové feritové magnety. Magnety sa používajú na zmiernenie príznakov menopauzy. Podporná dokumentácia potvrdzujúca zloženie magnetov potrebné na zabezpečenie ich hypoalergénnosti. Spoločnosť sa snaží podpísať dodávateľskú alebo výrobnú zmluvu.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dc8699f2-ffd3-4ade-92da-629cce6215ef


BRPT20211018001 Portugalská značka dizajnu bábik (víla) hľadá investičných partnerov.
Podnikateľka z portugalského Aveiro je umelkyňa, spisovateľka a poetka. Vytvorila značku, kresbu bábiky, predstavujúcu vílu (podobnú Hello Kitty), plnú originality, farebnosti, morálky a ekologickosti. Hľadá partnerov na na rozvoj tejto značky. Hľadajú sa partneri na finančnú dohodu. 
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b74a5d00-1f1d-4525-b2ab-a4acd0238306

Nenašli ste vhodnú ponuku? Napíšte nám na een@rpicpo.sk


 
  16.11.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Vyhľadávanie obch... | zobrazené: 388 krát | Zdieľajte na facebooku