Technologické požiadavky november 2021 II

TRNL20211028001 Holandská samospráva hľadá biologické riešenia a technológie na výrobu kruhových produktov zčistého kalu z miestneho jazera.
Holandská samospráva s víziou udržateľnej budúcnosti hľadá partnerov, ktorí majú biologické riešenia s technológie na výrobu cirkulárnych produktov z čistého kalu. Kal bude vybagrovaný z miestneho jazera. Je výhodné, aby partner vyvinul alebo navrhol tieto produkty, ktoré budú vyrábať a používať lokálne. Spolupráca sa predpokladá v rámci dohody o technickej spolupráci. Táto žiadosť sa týka výzvy zverejnenej na internetovej platforme.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1d1867b1-63a3-422c-b4fd-02a43bb338ae

TRNL20211008001 Holandská spoločnosť na čistenie odpadových vôd hľadá odborné znalosti a riešenia na udržateľnú extrakciu minerálneho oleja z predlisovaného kalového koláča.
Holandský MSP má rozsiahle znalosti o odblokovaní, kontrole, inštalácii, údržbe a oprave kanalizácie. Taktiež kontrolujú a vyprázdňujú odlučovače oleja a tuku. Uvoľnené odpadové produkty sú recyklované ekologickým spôsobom vo vlastných čistiarňach odpadových vôd. SME hľadá partnerov pre technickú spoluprácu / MSP, ktorí im pomôžu extrahovať minerálny olej z predlisovaného kalového koláča. MSP je ochotný uzavrieť dohodu o technickej spolupráci.
Viac→ https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9398d745-d206-44fd-9f44-054100b208c6


TRNL20211025001  Holandská spoločnosť hľadá technológie a ďalšie riešenia na opätovné využitie odpadu z detergentov. 
Holandská spoločnosť, ktorá vyrába pracie prášky, hľadá technológie, aplikácie a ďalšie riešenia, ako sa vysporiadať zvyškovým prúdom, ktorý zostáva po preosiatí vyrobených pracích práškov Spoločnosti, akademici alebo vynálezcovia by mali poskytnúť svoje existujúce technológie a riešenia prostredníctvom dohody o technickej spolupráci. Táto žiadosť sa týka výzvy zverejnenej na internetovej platforme.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/99c3f92a-6cb6-4542-93a3-62eac24fb582

TRNL20211108002 Holandská realitná spoločnosť hľadá nové spôsoby alebo technológie na odstránenie a/alebo prevenciu pavúkov a ich sietí vo svojich budovách.
Veľká holandská spoločnosť špecializovaná na nehnuteľnosti trpí na pavúky a ich siete vo svojich budovách. Spoločnosť teraz hľadá udržateľné a pre zvieratá šetrné riešenie (technológie, metódy a nápady), aby pavúky hľadali iné miesto na vytvorenie siete. Spoločnosti, akademici a vynálezcovia by mali poskytnúť svoje vlastné riešenia alebo zlepšiť existujúcu technológiu prostredníctvom dohody o technickej spolupráci alebo licenčnej zmluvy. Tento TR je súčasťou inovačnej výzvy.
Viac  → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d553c34-855c-40a8-9b1b-8130614c49ef

TRNL20211105001 Holandská knižnica hľadá digitálne technológie na zlepšenie smerovania návštevníkov vo svojich verejných knižniciach.
Holandská verejná knižnica hľadá digitálne technológie a odborné znalosti pre vnútornú navigáciu, ktoré môžu zákazníci využívať v rámci svojich knižníc. Používajú iné rozloženie, než je obvyklé, čo návštevníkom sťažuje nájsť cestu ku knihám, ktoré hľadajú. Spoločnosti, akademici alebo vynálezcovia by mali poskytnúť svoje existujúce technológie alebo riešenia prostredníctvom zmluvy o obchodnej spolupráci s technickou pomocou.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/edea2373-5bae-4d37-8f11-57baa1a82f99

TRDE20211028001 Riešenia umelej inteligencie (AI) pre cestovného sprievodcu na plánovanie individuálnych ciest.
V oblasti vydávania cestovných sprievodcov pôsobí SME z juhu Nemecka. Pre webom podporované individuálne plánovanie okružných jázd hľadajú partnerov v oblasti umelej inteligencie (AI) alebo web scraping online. Na tento účel je obsah ich sprievodcov sprístupnený na vyhodnotenie a hľadajú spoluprácu pri výskume.
Viac →https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/094758b8-915b-4fe8-bcca-ba4bd43f84b9

TRNL20211115001 Holandská spoločnosť hľadá biologické alternatívy dreva na stavbu svojich takzvaných „malých domov“.
Holandská stolárska továreň hľadá alternatívy dreva na stavbu takzvaných „malých domčekov“, ako sú alternatívne biologické materiály, technológie alebo iné cirkulárne udržateľné nápady. Dôvodom je v súčasnosti nedostatok dreva. Spoločnosti, akademici alebo vynálezcovia sa snažia poskytnúť alternatívne materiály, riešenia alebo technológie prostredníctvom zmluvy o technickej spolupráci alebo licenčnej zmluvy. Táto technologická požiadavka je súčasťou inovačnej výzvy.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/45af0af9-f582-4f6d-8f37-ea4a5b737369

TRDE20211112001 Výroba aditív vo veterinárnej medicíne – hľadanie partnerov na vývoj a uvedenie nových produktov na trh.
Nemecká spoločnosť sa snaží presadiť vývoj a výrobu nových produktov pre veterinárnu medicínu pomocou technológií a aplikácií aditívnej výroby (AM). Spoločnosť poskytuje AM zariadenia, stroje, know-how v oblasti vývoja AM produktov alebo zriaďovania AM výrobných miest. Hľadanými partnermi sú zakladatelia priemyslu alebo dobre etablované spoločnosti aktívne na veterinárnom trhu ochotné prijať AM technológie. Hľadajú sa dohody o spoločných podnikoch.
Viac →https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/02c726f3-9b31-495b-b89f-5fdcbc9f34c0

TRPL20211119001 Poľská spoločnosť hľadá náter, ktorý chráni pred vírusmi, baktériami a patogénmi.
Poľská spoločnosť pôsobiaca v sektore nanotechnológií hľadá technológiu, ktorá umožňuje výrobu ochranného náteru proti vírusom, baktériám a patogénom. Náter je určený pre miesta/lokalizácie ako sú verejná doprava, zdravotnícke zariadenia, nákupné centrá a obchody, kancelárie, hotely, verejné miesta, vzdelávacie inštitúcie a pod. Spoločnosť chce spolupracovať na základe licenčnej zmluvy.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/35eabb60-9b6e-4a97-84a4-5588405e1bf1

TRES20211117001 Riešenie dysfágie prostredníctvom rehabilitácie a deity.
Poskytovateľ sanitárnych služieb v Baskicku (severné Španielsko) spustil výzvu prostredníctvom otvorenej inovačnej platformy: Znížte riziká vyplývajúce z liečby dysfágie len prostredníctvom diétnych pokynov a zamerajte sa na nové techniky, ktoré dopĺňajú rehabilitačné opatrenia a diéty. Organizácia počíta s dohodou o výskumnej spolupráci na vyriešenie tohto problému.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/821594e5-107c-4b01-8775-776eba2a8905

TRNL20211108001 Výrobca a spoluvývojár hľadajú rozšírenie vysoko účinných priemyselných alkalických elektrolyzérov (AEL) na výrobu vodíka vo výkonovom rozsahu od 150kW do 50+ MW.
Holandská spoločnosť sa zameriava na budúcnosť vodíka vývojom, výrobou a predajom vysoko účinných priemyselných alkalických elektrolyzérov (AEL) na výrobu vodíka s výkonom od 150 kW do 50+ MW pro poťadovanej čistote a s premenlivým výstupným tlakom medzi 1 bar. (14,5 libry na štorcový palec alebo Psi) a 30 barov (435,1 Psi). Spoločnosť hľadá partnera na zvýšenie výroby na základe zmluvy o výrobe alebo technickej spolupráci.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bcb75748-c820-485e-8907-b30b11b6142c

TRNL20211117001 Holandský výrobca umeleckých farieb hľadá inovatívne technológie a inšpiratívne riešenia na výrobu 100% obalov z recyklovateľných rúrok.
Holandský výrobca umeleckých farieb hľadá inovatívne technológie, materiály a riešenia na to, aby obaly tuby na farby boli 100% recyklovateľný. Cieľom je vytvoriť uzavreté slučky a zvýšiť recyklovaný obsah. Spoločnosti, akademici alebo vynálezcovia sa snažia poskytnúť technológie, alternatívne materiály alebo iné riešenia prostredníctvom dohody o technickej spolupráci. Táto technologická  požiadavka je súčasťou inovačnej výzvy.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/88074a1f-9530-4dfc-a082-b9b0c9f3b4fb

TRUK20211125001 Britská (škótsky) biotechnologický MSP hľadá spoločnosti s overenou technológiou a schopnosťou efektívne získavať rozpustné bielkoviny, rozpustné a nerozpustné minerály a soli alebo efektívne získavať oxid uhličitý, ktorý vzniká z ich vedľajších produktov.
Britská (škótska) biotechnologická spoločnosť hľadá partnerstvo so spoločnosťami s overenou technológiou a schopnosťou pri obnove jedného alebo všetkých z následujúcích výstupov z tokov vedľajších produktov:
1.       rozpustné bielkoviny
2.       minerály a soli
3.       oxid uhličitý
Spoločnosť sa snaží komponenty zo svojich surovinových zdrojov ďalej zhodnocovať. Spolupráca sa predpokladá buď na základe zmluvy o službách, technickej spolupráce, výroby alebo obchodnej dohody s technickou pomocou.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a3c07d72-bef8-47c8-b63c-1acf8ab1bcc3

Nenašli ste vhodnú ponuku? Napíšte nám na een@rpicpo.sk

 
  1.12.2021 | Autor: Enterprise Europe Netowork | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 189 krát | Zdieľajte na facebooku