Technologické požiadavky december 2021 I

TRKR20211123001 Kórejský MSP hľadá partnerské spoločnosti s odbornými znalosťami v oblasti systémov vertikálneho poľnohospodárstva a technológií AI v rámci dohôd o technickej spolupráci, licenčných a spoločných podnikoch.
Kórejský MSP, ktorý sa špecializuje na výrobu poľnohospodárskych strojov, hľadá zahraničných partnerov so znalosťami systémov vertikálneho poľnohospodárstva využívajúcich „aeroponiku“a „hydropóniu“ (vodné poľnohospodárstvo) na použitie v poľnohospodárskych strojoch. Spoločnosť je otvorená spolupráci v rámci technickej spolupráce, licenčných zmlúv a zmlúv o spoločných podnikoch.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0fe94c41-839f-42bf-88f2-1f675e697761


TRDE20211123001 Keramické vlákna pre 3D tlač a dohoda o výrobe na základe poskytnutých granúl.
Bavorský start-up, založený v roku 2020, ponúka rôzne služby pre vývoj produktov technickej keramiky podľa predstáv a potrieb zákazníkov. Ako malá spoločnosť nemá vlastnú kapacitu na spracovanie granúl na vlákna, preto hľadá výrobcu keramických filamentov. Granule na výrobu filamentu sú dostupné a možno ich dodať. Hľadá sa dohoda o výrobe.
Viac→ https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/df4e0b94-83ba-4dc2-b0cd-802f0ddb150d


TRKR20211103001 Kórejský MSP hľadá spoločnosť, ktorá by sa podieľala na vývoji aplikácií IKT riadiacich technológií vo ventilačných systémoch pre chovy hospodárskych zvierat.
Kórejský MSP, ktorý sa špecializuje na zariadenia na chov dobytka, hľadá partnerskú spoločnosť, ktorá má technológie riadenia IKT. Spoločnosť si želá aplikovať a zaviesť tieto technológie do ventilačných systémov pre chovy hospodárskych zvierat, ktoré vyvíja spolu s partnerskou spoločnosťou. Chceli by vytvárať partnerstvá v rámci dohôd o technickej spolupráci.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1bf923a9-0c3f-4a00-b5f3-7e7e6537e2d4


TRKR20211101001 Kórejský MSP hľadá spoločnosť, ktorá má technológie automatického riadenia, ktoré možno použiť na plazmové osvetlenie.
Kórejský MSP hľadá partnerov poskytujúcich technológiu automatického riadenia, ktorú by skombinoval s ich produktami, plazmovými svetlami. Chcú použiť technológiu na automatické ovládanie svojho osvetľovacieho systému, najmä ak sú inštalované pre námorné plavidlá, hliadkové člny a námorné záchranné lode. Spoločnosť hľadá partnera, ktorý môže spolupracovať na základe zmlúv o technickej spolupráci.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/41b0d138-baf1-44bf-a0e3-5338857ee662

TRKR20211105001 Kórejský MSP hľadá spoločnosti, ktoré by spolupracovali na vytvorení automatického systému tekutého kŕmenia pre chovy ošípaných.
Kórejská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu a vývoj poľnohospodárskych zariadení hľadá spoločnosť, ktorá má odborné znalosti v oblasti automatizácie, aby mohla spoločne vyvíjať automatické podávače tekutín pre chovy ošípaných. Spolupráca by prebiehala na základe zmlúv o technickej spolupráci.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/982ae693-94f1-4eb2-9b83-bc936b0b1837


TRNL20211203001 Holandský futbalový klub hľadá udržateľnú alternatívu pre plastové poháre.
Holandský futbalový klub hľadá overené riešenia pre vývoj a výrobu udržateľných pohárov. Predpokladané riešenie nahradí súčasné plastové poháre používané na pitie piva a nealkoholických nápojov. Spolupráca bude prebiehať na základe dohody o technickej spolupráci. Táto žiadosť sa týka výzvy zverejnenej na internetovej platforme.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e141e907-c99d-4e16-aeb8-ef505c685255


TRES20211202001 Španielská spoločnosť hľadá inovatívne riešenia pre systematizáciu analytických údajov (zachytenie multispektrálnych snímok, priestorové určovanie polohy, vzorkovanie „in situ“...)
Španielsky regionálny verejný orgán zverejnil predbežné inovatívne verejné obstarávanie), ktoré je zamerané na hľadanie inovatívnych riešení na dosiahnutie správnej ochrany kultúrneho dedičstva prostredníctvom štúdia, analýzy a charakterizácie ako základného prvku pri rozhodovaní. Konzultácia je otvorená do 24. decembra 2021. Hľadaným partnerom by mohli byť MSP, akademická obec alebo výskumné a vývojové centrá na základe dohody o technickej spolupráci.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a1ea49fa-ea0c-4d5f-90e6-12cb680d7793


TRNL20211202001  Hľadá sa in-situ technológia kontroly na predpovedanie životnosti aramidových lán.
Globálne dodávajúci holandský výrobca vlákien pre syntetické laná sa snaží dosiahnuť širokú akceptáciu syntetických lán, ktoré nahradia oceľové laná v aplikáciách na pevnine a na mori. Preto spoločnosť hľadá inšpekčnú technológiu, ktorá by lepšie predpovedala zostávajúcu životnosť syntetických lán. Spolupráca s jedným alebo viacerými partnermi, ako sú MSP a/alebo akademická obec, sa predpokladá v rámci dohody o technickej spolupráci. Táto požiadavka je súčasťou otvorenej inovačnej výzvy.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b94def65-bf3d-4a18-95c9-c154277d4615


Nenašli ste vhodnú ponuku? Napíšte nám na een@rpicpo.sk

 
  15.12.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 118 krát | Zdieľajte na facebooku