Technologické požiadavky december 2021 II

TRKR20211201001 Kórejský MSP hľadá partnerské spoločnosti s odbornými znalosťami v oblasti prepäťových ochranných zariadení (SPD) a nehorľavých panelov.
Kórejský výrobca prepäťových ochranných zariadení (SPD) a nehorľavých panelov na viacnásobné použitie hľadá partnerov s odbornými znalosťami v oblasti SPD a panelov na zvýšenie výkonu svojich produktov. Spoločnosť je otvorená technickej, licenčnej spolupráci a tiež spoločným podnikom.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/73a4928b-8341-4ab5-b67c-1ed293fbe8d9


TRKR20210824001 Juhokórejská spoločnosť hľadá partnerov s technológiou extrakcie surových bielkovín na základe licenčných zmlúv.
Kórejská spoločnosť v súčasnosti hľadá partnerské spoločnosti, ktoré vlastnia technológie na extrakciu surového proteínu z *hydrolyzátov membrány ošípaných pre vysoké filtračné rýchlosti, aby vyhovovali miestnym štandardom čistenia odpadových vôd. Firma hľadá partnerské spoločnosti, ktoré môžu spolupracovať na základe licenčných zmlúv.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b09e4b64-4cb8-4cff-b976-09113a51cd7e


TRAT20211217001 Rakúska lesnícka spoločnosť hľadá automatické, rýchle a štandardizované stanovenie kvality guľatiny.
Rakúska drevospracujúca spoločnosť hľadá riešenia na spoľahlivú identifikáciu kvality guľatého dreva. Riešenie by malo zaručiť automatizovanú a štandardizovanú analýzu fyzikálnych parametrov povrchu dreva. V rámci inovačnej výzvy by poskytovatelia riešení mali ponúkať riešenia na rozpoznávanie senzorov alebo obrázkov na základe dohody o technickej spolupráci.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/176b59a3-dd1e-41b4-8eb4-0a0cb9a65ccb

TRES20211129001 Španielsky subjekt hľadá partnera na vývoj zrýchleného testu erózie dažďom na validáciu leteckého materiálu.
Španielske technologické centrum hľadá laboratórium alebo technologické centrum poskytovateľa testovacích služieb pre letecký sektor, ktorý má schopnosť a skúsenosti vykonávať „zrýchlený test dažďovej erózie“na overenie vlastností materiálov vyvinutých v rámci prebiehajúceho výskumného projektu . Partnerstvá by sa uzatvárali na základe obchodnej dohody s technickou pomocou.
Viac→ https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/93f8a9e3-2acb-4cfe-9566-256345355463


TRES20211125001 Technologické riešenie na ochranu vtáctva počas mechanizovaného nočného zberu v živých plotoch olivových hájov.
Španielske centrum digitálnych inovácií spustilo digitalizačnú výzvu týkajúcu sa ochrany vtáctva pri mechanizovanom nočnom zbere v živých plotoch olivových hájov. Hľadajú technologické riešenia od spoločností, univerzít alebo výskumných ústavov s cieľom podporiť implementáciu riešenia v reálnom prostredí prostredníctvom niektorej z nasledujúcich zmlúv: obchodná zmluva s technickou pomocou, výskumná spolupráca, zmluva o službách alebo technická spolupráca.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4d76b8d3-7c66-4a64-bb02-428d2bc8fb50

TRDE20211118001 Valorizácia vedľajších prúdov obsahujúcich sacharidy - vzorové testy napr. z pivovarov alebo výrobcov štiav a syrov sa hľadajú na optimalizáciu procesu výroby bielkovín z baktérií.
Začínajúca spoločnosť zo severného Nemecka vyvíja nové udržateľné riešenie na produkciu bielkovín z baktérií, ktoré rastú na sacharidoch. Na preskúmanie rôznych surovín na optimalizáciu výrobného procesu chce tím otestovať rôzne vedľajšie prúdy bohaté na cukor z potravinárskeho a nápojového priemyslu. Hľadajú sa partneri ako pivovary alebo výrobcovia džúsov a syrov so záujmom zhodnotiť svoje vedľajšie toky na technickú spoluprácu na testoch vzoriek.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52660bf3-5482-4455-9aec-616eb438675f

TRUK20211006002 SME so sídlom v Spojenom kráľovstve hľadá ultrazvukové riešenie na predúpravu suroviny/organického odpadu pred anaeróbnou digesciou.
MSP so sídlom v Spojenom kráľovstve je prvým, ktorý uvádza na trh vysoko mobilný generátor energie, ktorý využíva mikrobiálny proces na premenu organického odpadu na energiu, bio hnojivo a výnosy. Spoločnosť hľadá partnerov s osvedčenými a spoľahlivými riešeniami pre predúpravu suroviny/substrátov na podporu anaeróbnej digescie pomocou ultrazvukovej technológie. Hľadá sa obchodná dohoda s technickou pomocou alebo technickou spoluprácou.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3def26ee-8175-439e-ba2c-6e56c8f46c0b
 
TRUK20211208001 Britská spoločnosť hľadá zmluvu o technickej spolupráci s výrobcom trojnápravových návesov na nový dizajn prívesu.
Britské konzorcium vymyslelo nový koncept zdvíhania na prepravu prívesov medzi cestou a železnicou pomocou 40-palcového rozmeru zdvíhania kontajnerov podľa normy ISO a existujúceho zariadenia na zdvíhanie kontajnerových terminálov. Hľadajú dohodu o technickej spolupráci s partnermi s výrobcom, aby pomohli navrhnúť prototyp trojnápravových návesov, ako aj prepojenie s špeditérmi, prepravnými spoločnosťami a prevádzkovateľmi terminálov, ktorí používajú alebo pracujú s trojnápravovými návesmi.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/137da534-baf9-483e-89e2-a4c501fe0407

TRCL20211202001 Čilská spoločnosť hľadá technológiu na zníženie nákladov na údržbu eolických parkov.
Čilská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu elektrickej energie hľadá v Európe spoločnosti alebo výskumné centrá, ktoré majú skúsenosti – a sú špecialistami – v prevádzke a údržbe eolických parkov.
Čilská spoločnosť má záujem spoznať spoločnosti, univerzity a/alebo výskumné centrá v Európe s cieľom uzavrieť dohody o výskumnej spolupráci pri prevádzke a údržbe eolických parkov.
Viac→ https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0123ec0f-2ba3-4116-b940-ac3718aaa2f7

TRCL20210830001 Čilská spoločnosť hľadá technológiu na výrobu atmosférickej vody v izolovaných oblastiach.
Čilská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu elektrickej energie hľadá v Európe spoločnosti alebo výskumné centrá, ktoré majú skúsenosti – a sú špecialistami – s výrobou atmosférickej vody v izolovaných oblastiach s cieľom vyrábať pitnú vodu v izolovaných mestách a regiónoch. Čilská spoločnosť má záujem o obchodnú dohodu s technickou pomocou.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/caba07e8-d88b-4ab2-a176-c67e0977e6fd


TRUK20211006001 MSP so sídlom v Spojenom kráľovstve hľadá riešenie adsorpčného alebo absorpčného chladiča, ktorý môže na chladenie využívať bioplyn alebo teplo z elektrární na kombinovanú výrobu tepla a elektriny (CHP).
MSP so sídlom v Spojenom kráľovstve je prvým, ktorý uvádza na trh vysoko mobilný generátor energie, ktorý využíva mikrobiálny proces na premenu organického odpadu na energiu, biologické hnojivo a výnosy. Spoločnosť hľadá partnerov s osvedčenými a spoľahlivými riešeniami na premenu tepla z kombinovanej výroby tepla a elektriny (CHP) na chlad pre priestorové chladenie a mrazenie. Technológie záujmu sú okrem iného adsorpčné a absorpčné chladiče. Hľadá sa obchodná dohoda s technickou pomocou alebo technickou spoluprácou.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2c74c30c-50dc-4548-ba6e-c8abf18675b2

TRUK20211215001 Hľadajú sa výrobcovia jednorazových vreciek na mieru alebo strojárenská spoločnosť, výrobcovia strojov na plnenie vreciek.
Britská spoločnosť s viac ako 6-ročnými skúsenosťami, zodpovedná za zavedenie konceptu opätovne použiteľných „eko“ vrecúšok na potraviny, sa snaží expandovať do sektora zdravotníctva. Vyžaduje si to miestne partnerstvo s výrobcom, ktorý dokáže vyrábať vysokokvalitné, mono (PE) vrecúška s výtokom vo veľkých objemoch na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Spojenom kráľovstve na začiatku, ale s kapacitou na výrobu aj pre celoeurópsky trh. Typ spolupráce: výroba.
Viac → https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/35a07df1-3f2c-446f-829d-d69e5a25525c

Nenašli ste vhodnú ponuku? Napíšte nám na een@rpicpo.sk

 
  10.1.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 55 krát | Zdieľajte na facebooku