Filmové umenie a jeho vplyv na tvorbu nových produktov cestovného ruchu

Ďakujeme za účasť na webinári s názvom Filmové umenie a jeho vplyv na tvorbu nových produktov cestovného ruchu.

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, jeden z partnerov projektu GreenFilmTourism, uskutočnil dňa 05.05.2022 v čase 10:00-11:30 prostredníctvom aplikácie Zoom, webinár na tému: Filmové umenie a jeho vplyv na tvorbu nových produktov cestovného ruchu.

Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu a zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.

Webinár sprevádzali 4 okruhy tém, z toho jeden sa týkal pripravovaných ale už aj uskutočnených aktivít projektu. Zvyšné tri okruhy odprezentovali odborníci na filmovú tvorbu, filmovú produkciu ale aj zástupcovia z miest, ktorý aktívne využívajú propagáciu ich filmového miesta v ich regióne. Organizácia webinára sa stretla s pozitívnym ohlasom. Po uskutočnení webinára  účastníkom pracovníci RPIC Prešov zaslali vyžiadané informácie o projekte a dotazníky k vyplneniu.

Sledujte aktuality projektu Green Film Tourism aj naďalej na stránke → https://greenfilmtourism.eu/sk/

 
  9.5.2022 | Autor: RPIC Prešov | Interreg PL-SK | zobrazené: 393 krát | Zdieľajte na facebooku