Prieskum ESENER poukazuje na digitálne technológie a COVID-19 ako na nové výzvy pre riadenie BOZ

Digitalizácia sa stáva čoraz významnejšia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako to potvrdzuje Európsky prieskum podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER) za rok 2019. Napriek rastúcemu využívaniu robotov, laptopov, smartfónov alebo nositeľných zariadení sa o možnom dôsledku týchto technológií na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov diskutuje len na každom štvrtom pracovisku (24 %).

Týmto otázkam sa venuje prehľadná správa o ESENER 2019, pričom využíva údaje od viac ako 45 000 respondentov z podnikov všetkých veľkostí a odvetví naprieč 33 európskymi krajinami. Prieskum ESENER predstavuje hlavný monitorovací nástroj riadenia BOZP a je východiskom pre tvorcov politík na európskej i národnej úrovni.

Prečítajte si prehľadnú správu a zhrnutie

Kliknite sem pre technickú prílohu

 
  4.8.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | DO POZORNOSTI | zobrazené: 158 krát | Zdieľajte na facebooku