29.09.2022: Virtuálne B2B: Horizon Europe výzvy na predkladanie návrhov na dodávku/použitie energie

Projekt H2020 W4RES (https://w4res.eu/), Národné kontaktné body Horizon Europe Cluster 5 GREENET a Enterprise Europe Network vás pozývajú na účasť na virtuálnom kooperačnom podujatí pre výzvy Horizon Europe Cluster 5: Climate na rok 2022 , Energia a mobilita!

Dátum: 29.09.2022
Registrácia prebieha do: 22.09.2022
Miesto: online
Účasť je bezplatná, no validovaní budú iba účastníci s profilom na trhu. Pre tento proces overovania sú vítaní spoluorganizátori EEN siete zo všetkých krajín.

Kto by sa mal zúčastniť?
Podujatie je vhodné pre každého, kto sa zaujíma o pripravované témy Horizontu Európa – Cluster 5:
  • Univerzity
  • Výskumné centrá
  • Súkromné ​​spoločnosti (vrátane malých a stredných podnikov a veľkých spoločností)
  • Obce
  • Asociácie/federácie
  • Verejné orgány/vládne organizácie
  • Mimovládne organizácie
  • Klastre, huby
  • Ostatné zainteresované strany v oblasti výskumu a vývoja
Tematické zameranie
Iniciatíva sa zameriava na výzvy na predkladanie návrhov Horizon Europe Cluster 5
HORIZONT-CL5-2022-D3-03 - Udržateľné, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energie
Otvorenie: 6. septembra 2022
Termín: 10. januára 2023

HORIZONT-CL5-2022-D4-02 – Efektívne, udržateľné a inkluzívne využívanie energie
Otvorenie: 6. septembra 2022
Termín: 24. januára 2023

Témy zahŕňajú oblasti od solárnej energie a alternatívnych palív na spaľovanie cez digitálne riešenia a materiály súvisiace s výrobou, skladovaním a distribúciou energie až po alternatívne nápady pre budovy a elektrické siete.
 
  17.8.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | Veľtrhy, výstavy ... | zobrazené: 263 krát | Zdieľajte na facebooku