03.11.2022: Virtual Brokerage Event @ Innovation Village 2022

ENEA, partner konzorcia BRIDGeconomies Consortium Enterprise Europe Network, organizuje v rámci Innovation Village 2022 podujatie Virtual Brokerage Event @ Innovation Village 2022. Podujatie sa zameria na udržateľné a inteligentné technológie a riešenia na dosiahnutie „dvojitého“ zeleného a digitálneho prechodu.

Dátum: 03. -17.011.2022
Registrácia prebieha do: 02.11.2022
Miesto: online

Riešené témy?
• Digitálna energia, inteligentné budovy a inteligentné mesto, inteligentná sieť a skladovanie energie
• Energetická účinnosť a obnoviteľné energie
• Integrácia energetických systémov a trvalo udržateľné využívanie energie
• Zelený vodík a vodíkové palivové články
• Zelená a mestská mobilita
• Čisté technológie, ekologický dizajn a efektívne využívanie a riadenie zdrojov vo výrobných procesoch, zelená chémia
• Obehové hospodárstvo a zhodnocovanie, recyklácia a opätovné použitie odpadových materiálov
• Robotika a kľúčové digitálne technológie vrátane kybernetickej bezpečnosti, cloud computingu, AI, ML, IoT, dátových priestorov a správy, digitálnych dvojčiat, blockchainu a kvantových počítačov
• Biologické vedy a biotechnológia
• Food & Agritech
• Obranné a bezpečnostné služby
• Nové a pokročilé materiály

Pre koho?
• Súkromné spoločnosti
• MSP
• Start-upy
• Spin-off
• Výskumné centrá
• Univerzity
• Zainteresované strany

Prečo sa zúčastniť?
• Vytváranie technologických a obchodných partnerstiev
• Rozšírenie podnikania do zahraničia
• Učenie sa o nových technológiách a riešeniach
• Predveďte svoje najpriaznivejšie projekty, produkty alebo know-how
• Prezentovať, diskutovať a rozvíjať nové nápady a projekty
• Objavte nové spôsoby, ako podporiť svojich klientov smerom k „dvojitému“ zelenému a digitálnemu prechodu
 
  7.9.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | Veľtrhy, výstavy ... | zobrazené: 207 krát | Zdieľajte na facebooku