Technologické požiadavky september I/2022

Hľadáte nové možnosti ako rozšíriť Vaše podnikanie? Aktualizovali sme zoznam technologických požiadaviek za prvú polovicu mesiaca september 2022.

TRNL20220901016: Holandský špecialista na outdoorové maloobchody hľadá udržateľné riešenia na konci životnosti pre karimatky
Veľký holandský špecialista na outdoorové maloobchody so 45-ročnými skúsenosťami nielen predáva kvalitné produkty, ktoré zákazníkom pomáhajú užiť si outdoorové aktivity, ale už 2 roky majú zákazníci aj možnosť odovzdať svoje staré a použité produkty. Spacie karimatky však nie je možné vrátiť na recykláciu, pretože neexistuje dobrá možnosť ukončenia životnosti. Holandská spoločnosť hľadá partnerov, ktorí môžu ponúknuť riešenia alebo nápady (od TRL 1-9) na renováciu alebo renováciu vonkajších karimatiek.

TRBE20220908009: Inovácie v segmente domácej starostlivosti/upratovania
Líder v odvetví privátnych značiek hľadá partnerstvo na predstavenie noviniek v sektore čistenia domácností. Inovácia môže prísť prostredníctvom zlepšenia formulácie, inovatívnych surovín a obalov alebo nového softvéru a hardvéru, ktoré sa dajú použiť v sektore domácej starostlivosti. Spoločnosť môže byť veľkou oporou pre MSP tým, že im poskytne ich know-how / laboratórium a výrobné zariadenia / svoju medzinárodnú sieť.

TRIT20220912004: Hľadajú sa technicko-vedeckí partneri na spoluprácu pri zlepšovaní a lokalizácii softvérovej platformy ESG SaaS.
Taliansky start-up vytvorený ako Open-ESG Rating Agency ponúka platformu ESG SaaS (Softvér ako služba) a RaaS (Hodnotenie ako služba). Technicko-vedeckých partnerov hľadajú na spolupráca pri lokalizácii softvérovej platformy v iných krajinách, rozšírení decentralizovaného vedeckého výboru a propagácii produktov jej balíka. Navrhuje sa obchodná dohoda (výlučná alebo nie) s technickou pomocou.

TRIT20220912008: International Open Innovation Program hľadá začínajúce a škálovateľné podniky ponúkajúce technologické riešenia, ktoré pracovníkom umožňujú lepšie riadiť kľúčové operácie a zvyšujú spokojnosť zákazníkov.
Talianske spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú medzinárodného otvoreného inovačného programu, hľadajú začínajúce a škálovateľné podniky, ktoré ponúkajú technologické riešenia na zlepšenie procesov a automatizáciu kľúčových operácií a na zlepšenie skúseností zákazníkov transformáciou ich cesty používateľa. Všetky riešenia by mali byť zamerané na Human Centric Innovation a mali by mať minimálne TRL 4. Účasť v programe je bezplatná a predpokladá sa výskumná a/alebo komerčná spolupráca medzi partnermi.

TRIT20220912011: Medzinárodný program otvorených inovácií hľadá začínajúce a škálovateľné podniky, ktoré ponúkajú technologické riešenia, ktoré podporujú školenie pracovníkov a zdieľanie znalostí.
Talianske spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú na medzinárodnom programe otvorených inovácií, hľadajú začínajúce a škálovateľné podniky, ktoré ponúkajú technologické riešenia v oblasti inovatívnych školení a nástrojov na zdieľanie know-how, aby podporili pracovníkov pri ich každodenných úlohách, aby boli dostupnejší a vytvorili povedomie. pracovných rizík. Všetky riešenia by sa mali zameriavať na Human Centric Innovation a mali by mať minimálne TRL 4. Účasť v programe je bezplatná a výskumná a/alebo komerčná spolupráca medzi partnermi.

TRIT20220912010: Medzinárodný program otvorených inovácií hľadá začínajúce a škálovateľné podniky, ktoré ponúkajú technologické riešenia na podporu zapojenia a začlenenia do fyzických a hybridných pracovísk.
Talianske spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú na medzinárodnom programe otvorených inovácií, hľadajú začínajúce a škálovateľné podniky, ktoré ponúkajú technologické riešenia, nástroje a metodológie na transformáciu fyzických a hybridných pracovísk, zvýšenie angažovanosti, začlenenia, blahobytu a vytváranie pracovných komunít. Všetky riešenia by mali byť zamerané na Human Centric Innovation a mali by mať minimálne TRL 4. Účasť v programe je bezplatná a predpokladá sa výskumná a/alebo komerčná spolupráca medzi partnermi.

TRAT20220915003: Rakúska spoločnosť pôsobiaca v potravinárskom priemysle hľadá trvalo udržateľné riešenia na spaľovanie plynnej zmesi a využitie výsledného tepla v existujúcich zariadeniach
Spoločnosť so sídlom v regióne Dolné Rakúsko vyrába a predáva potravinárske produkty získané spracovaním ovocných semien. Hľadá sa riešenie, ako využiť zmes plynov (vznikajúcu ako odpadový produkt) v spaľovacej komore. Cieľom je urobiť tento prúd plynu neškodným pre ľudí a životné prostredie. Spoločnosť hľadá strojných inžinierov, ktorí majú skúsenosti so spaľovaním plynu. Predpokladá sa technická, výrobná alebo výskumná dohoda o spolupráci.
 
  20.9.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | Vyhľadávanie obch... | zobrazené: 321 krát | Zdieľajte na facebooku