Technologické požiadavky september II/2022

Hľadáte nové možnosti ako rozšíriť Vaše podnikanie? Aktualizovali sme zoznam technologických požiadaviek za druhú polovicu mesiaca september 2022.

TRDE20220926006: Hľadá sa inteligentné riešenie pre výpočet stavebných nákladov pre nové projekty na základe cenových údajov z minulých rokov
Veľký nemecký prevádzkovateľ letiska hľadá digitálne riešenie na predpovedanie stavebných nákladov nových projektov spracovaním a vyhodnocovaním údajov o cenách výstavby dokončených projektov.

TRNL20220926005: Holandská spoločnosť sociálneho bývania hľadá riešenia, ako čo najefektívnejšie znížiť tepelné straty vo fasádnych otvoroch.
Holandská spoločnosť zaoberajúca sa sociálnym bývaním hľadá partnera, ktorý môže ponúknuť riešenia na čo najefektívnejšie zníženie tepelných strát vo fasádnych otvoroch. Hľadajú partnerov, ktorí môžu ponúknuť riešenia alebo nápady (od TRL 5-8) na zníženie tepelných strát na ich bytovom fonde.

TRFR20220927021: Hľadajú sa merače zákalu alebo sondy s vysokým rozlíšením 0,1 nefelometrickej zákalovej jednotky (NTU) na kontrolu úrovne priehľadnosti vody v súkromných bazénoch
Francúzska spoločnosť sa špecializuje na vybavenie bazénov pre jednotlivcov. Aby sa znížila spotreba elektrickej energie na čistenie vody filtračným systémom, MSP musia online merať malé odchýlky zákalu, aby informovali jednotku energetického manažmentu o spustení alebo zastavení filtrácie. SME hľadá zákalové merače alebo sondy s vysokým rozlíšením (0,1 NTU). Hľadá sa obchodná dohoda s technickou asistenciou alebo technickou spoluprácou s dlhodobým partnerom vyrábajúcim takéto nástroje.
 
  3.10.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | Vyhľadávanie obch... | zobrazené: 216 krát | Zdieľajte na facebooku