01.12.2022: B2B Cooperation Platform Wood Construction 2022

Toto networkingové podujatie je určené širokému spektru spoločností z celého sveta, najmä zo strednej Európy a predstaviteľov verejných orgánov v sektore drevostavieb. Využite príležitosť uskutočniť B2B stretnutia s ostatnými účastníkmi, nájsť obchodných partnerov pre svoj vstup na zahraničný trh, vymeniť si know how, spoznať nové procesy a produkty…

Dátum: 01.12.2022
Miesto: Innsbruck, Rakúsko
Registrácia prebieha do: 01.12.2022

Podujatie je opäť organizované v rámci známej International Wood Construction Conference v Innsbrucku (predtým Garmisch). Toto medzinárodné fórum ponúka spracovateľom dreva, projektantom, inžinierom, architektom, projektantom, stavebným a regulačným orgánom, drevostavbárom a remeselníkom, odborníkom a inštruktorom možnosť získať komplexné informácie a vymeniť si nápady týkajúce sa drevostavieb. Účastníci 26. medzinárodnej konferencie o drevostavbách 2022 majú možnosť mať vopred zorganizované a koordinované stretnutia B2B so svojimi vybranými partnermi na stretnutia.

Enterprise Europe Network Tirol organizuje bilaterálne stretnutia B2B medzi MSP, organizáciami, výskumnými a technologickými zainteresovanými stranami a zástupcami verejných orgánov. Toto podujatie poskytne skvelú príležitosť vstúpiť do obrovskej siete a spojiť sa s inými MSP. Okrem toho poskytne účastníkom príležitosť stretnúť sa s ďalšími relevantnými partnermi, ako sú výskumné ústavy, zainteresované strany a zástupcovia verejných orgánov, ktorých si môžu vopred vybrať.

Toto networkingové podujatie sa zameria na inovatívne spoločnosti na celom svete, ktoré sa špecializujú na drevo/drevené konštrukcie a stavebníctvo. Cieľovou skupinou sú firmy z hlavných a vedľajších stavebných odborov, generálni a subdodávatelia a dodávatelia.

Hlavné témy:
• Drevo/drevené konštrukcie a výrobky
• Stavebné komponenty a materiály
• Inžinierstvo a plánovanie, IT služby
• Výskum a vývoj
• Stavebná chémia
 
  12.10.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | Veľtrhy, výstavy ... | zobrazené: 254 krát | Zdieľajte na facebooku