Hodnotenie úrovne investičnej pripravenosti

Pomocou tohto nástroja by spoločnosti pochopili perspektívy a požiadavky investorov, ako potrebujú prezentovať investičnú príležitosť a na akých slabinách musia pracovať, aby si zabezpečili investíciu. Cieľom je pomôcť MSP zvýšiť šance na úspešné kolo financovania a pridať hodnotu v niekoľkých kľúčových oblastiach podnikania.

MIND4MACHINES využíva hodnotenie úrovne investičnej pripravenosti (IRL) na mapovanie investičných zdrojov a požiadaviek na úrovni EÚ, národnej a regionálnej úrovni s osobitným zameraním na miestnu krajinu klastrov.

Cieľom MIND4MACHINES je uľahčiť medzi sektorovú a cezhraničnú podporu, ktorú potrebujú výrobné MSP na testovanie a prijímanie najnovších digitálnych technológií na transformáciu smerom k inteligentnejšej, ekologickejšej a efektívnejšej výrobe v súlade s najnovšími politikami EÚ.

Dotazník hodnotenia úrovne investičnej pripravenosti umožňuje malým a stredným podnikom/projektom identifikovať ich silné a slabé stránky a vytvoriť na mieru šitý program služieb, ktorý rieši potreby a výzvy.
Nástroj je pre MSP zdarma.

Viac informácií nájdete vo videu
 
  21.11.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | Iné | zobrazené: 29 krát | Zdieľajte na facebooku